print sitemap zoeken disclaimer contact

Box 2

Het tarief is voor aanmerkelijk belanghouders 25%. Voor de aanmerkelijk belanghouder en met hem verbonden personen geldt de terbeschikkingstellingsregeling waardoor inkomsten en waardemutaties van aan de B.V. ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen zijn ondergebracht in box 1 (toptarief 52%). Andere belangrijke elementen zijn: de 'step up' voor de verkrijgingsprijs bij uitgroei van een aandelenbezit naar een aanmerkelijk belangpakket en afschaffing renteaftrek tegen het progressieve tarief bij bedrijfsovernames.

Wie heeft een aanmerkelijk belang?

De belastingplichtige wordt geconfronteerd met de tweede box 'inkomen uit aanmerkelijk belang' indien hij een aanmerkelijk belang in een B.V. of andere rechtspersoon heeft. Dat is het geval als hij - al dan niet tezamen met zijn partner - ten minste 5% van het geplaatste kapitaal in een B.V. heeft. Het begrip 'partner' wordt hierbij conform de nieuwe verruimde definitie (let op: het begrip "partner" is beperkter dan het begrip "verbonden persoon") uitgelegd.

In de familiesfeer kan ook sprake zijn van een aanmerkelijk belang bij een aandelenbezit van minder dan 5% van het geplaatste kapitaal. Dat is met name het geval indien de belastingplichtige aandelen in, winstbewijzen van een B.V. heeft waarin niet hij, maar een bloed- of aanverwant in de rechte linie wél een aanmerkelijk belang heeft (een zgn. afgeleid aanmerkelijk belang).

Tarief

Door het in 2000 ingevoerde tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting (over de eerste € 22.689 winst is 29%, daarboven 34,5% belasting verschuldigd), kan de gecombineerde belastingdruk bij een winst van € 22.689 zelfs uitkomen op 46,75%. Bij een hogere winst zal de belastingdruk op winst in de B.V. oplopen tot 51,25%. Dit tarief is ongeveer gelijk aan het voorgestelde toptarief van 52% voor het inkomen uit werk en woning in box 1. Door aanpassing van het tarief van de vennootschapsbelasting komt de gecombineerde belastingdruk bij een B.V. met € 22.689 winst uit op 46,75%; bij een winst van € 100.000 is dat 50,06%. Bij een winst boven € 100.000 zal de gecombineerde belastingdruk geleidelijk aan oplopen tot 51,25%. Deze belastingdruk is lager dan het toptarief van 52% in box 1 voor IB-ondernemers.

Door de tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting wordt de B.V. eerder voordelig, praat er eens over met uw adviseur!

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 2

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap