print sitemap zoeken disclaimer contact

Box 2

Invoering twee tariefschijven in box 2 in 2024

Vanaf 2024 komen er 2 schijven in box 2. Het tarief in box 2 was jaren 25%, op dit moment (2023) is dit tarief 26,9%. Met ingang van 2024 wordt dit tarief 31% (met een opstaptarief van 24,5% tot € 67.000, voor fiscale partner €134.000). De DGA wordt dus gestimuleerd om jaarlijks € 67.000 aan dividend uit te keren. Het tarief van 31% is ook van toepassing op oudere winsten. De verwachting - bij sommige ondernemers en fiscalisten - is dat het box tarief de komende jaren verder zal stijgen, een tarief van 35% is niet ondenkbaar (gelijkschakeling box 1 en box 2 ondernemers).

Nieuws box 2 in 2024

Vanaf 2024 komen er 2 tarieven voor de box 2 heffing. Wellicht gaat het tarief voor box 2 omhoog van 26,9% tot 29,5%. Over een dividend uitkering tot € 67.000 gaat het tarief omlaag, namelijk naar 26%. Voor de DGA is het dan nog voordeliger om te kiezen voor een dividend uitkering. Een hoger loon is belast in box 1 en voor dividenden geldt het gecombineerde tarief voor de Vennootschapsbelasting (15% tot € 395.000) en box 2. Let er ook op dat vanaf 2023 de maximale rekening courant schuld nog € 700.000 mag bedragen (wetsvoorstel excessief lenen DGA). Wilt u een berekening ontvangen van een optimaal salaris of een fiscale scan van uw prive en/of BV situatie? Stuur ons dan gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Algemeen box 2

Het tarief is voor aanmerkelijk belanghouders 26,9%. Voor de aanmerkelijk belanghouder en met hem verbonden personen geldt de terbeschikkingstellingsregeling waardoor inkomsten en waardemutaties van aan de B.V. ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen zijn ondergebracht in box 1 (toptarief 49%). Andere belangrijke elementen zijn: de 'step up' voor de verkrijgingsprijs bij uitgroei van een aandelenbezit naar een aanmerkelijk belangpakket en afschaffing renteaftrek tegen het progressieve tarief bij bedrijfsovernames.

Wie heeft een aanmerkelijk belang?

De belastingplichtige wordt geconfronteerd met de tweede box 'inkomen uit aanmerkelijk belang' indien hij een aanmerkelijk belang in een B.V. of andere rechtspersoon heeft. Dat is het geval als hij - al dan niet tezamen met zijn partner - ten minste 5% van het geplaatste kapitaal in een B.V. heeft. Het begrip 'partner' wordt hierbij conform de nieuwe verruimde definitie (let op: het begrip "partner" is beperkter dan het begrip "verbonden persoon") uitgelegd.

In de familiesfeer kan ook sprake zijn van een aanmerkelijk belang bij een aandelenbezit van minder dan 5% van het geplaatste kapitaal. Dat is met name het geval indien de belastingplichtige aandelen in, winstbewijzen van een B.V. heeft waarin niet hij, maar een bloed- of aanverwant in de rechte linie wél een aanmerkelijk belang heeft (een zgn. afgeleid aanmerkelijk belang).

Tarief

Door het ingevoerde tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting (over de eerste € 395.000 winst is 15%, daarboven 25,8% belasting verschuldigd) is het voordeliger om dividend uit te keren dan als DGA salaris te genieten.

Door de tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting wordt de B.V. eerder voordelig, praat er eens over met uw adviseur! Wilt u een berekening van het optimum "salaris en dividend" stuur ons een vrijblijvende e-mail.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-08-2023
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 2

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap