print sitemap zoeken disclaimer contact

Advocaatkosten en boete concurrentiebeding

Over loon en salaris moet u belasting betalen. De kosten die u moet maken om dit loon te krijgen waren tot 2001 aftrekbaar, denk hierbij aan opleidingskosten en kosten bij ontslag (advocaat, etc.). In 2001 is het belastingstelsel aangepast en zijn dergelijke kosten veelal niet meer (volledig) aftrekbaar. Men zoekt op dit moment naar wegen binnen het nieuwe belastingstelsel. In dit artikel een overzicht van de wet, de uitspraken van rechters en enkele tips.

De wet

Beroepskosten zijn niet meer aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Als u een “aftrekpost” wil opvoeren, moet dit middels een negatief salaris, het zogenaamde negatieve loon. Dit is elk nadeel uit een dienstbetrekking, tenzij de wetgever heeft aangegeven dat dit nadeel niet aftrekbaar zou zijn (zoals advocaatkosten bij ontslag of conflictsituatie). Voorbeelden van negatief loon zijn:

  • boetes;
  • verplicht terug te betalen bonussen;
  • terugbetaalde eigen bijdrage auto;
  • terugbetaling pensioenpremies.

Procedures

Advocaatkosten

Een werknemer kreeg een afkoopsom van bruto € 30.000 (netto € 18.000). Hiervoor moest hij een advocaat inschakelen, kosten € 10.000. De werknemer was van mening dat hij de betaalde advocaatkosten in mindering kon brengen op de bruto uitkering, de inspecteur en staatssecretaris vinden van niet. De Hoge Raad heeft uiteindelijk op 10 augustus 2007 geoordeeld dat de kosten niet aftrekbaar zijn. De adviseur van de Hoge Raad (advocaat-generaal Van Ballegooijen) had de Hoge Raad geadviseerd de kosten in aftrek toe te staan, mits de werkgever hiervoor geen vergoeding geeft en de kosten in het kader van de dienstbetrekking zijn gemaakt. Volgens de AG is sprake van een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gelijke gevallen, en zo is het ook (Hoge Raad, 10 augustus 2007).

Concurrentiebeding

Een werknemer neemt ontslag en begint bij de concurrent. De oude werkgever gaat failliet en de curator start een procedure op en komt als winnaar uit de bus. De ex-werknemer moet betalen voor de overtreding van het concurrentiebeding. De werknemer brengt de boete / schadevergoeding en proceskosten als negatief loon in mindering als negatief loon in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur weigert de aftrek (kosten houden verband met nieuwe baan en niet de oude baan). De zaak komt voor de rechter. De rechter is het met de werknemer eens, kosten / boete aftrekbaar als negatief loon (Rechtbank Haarlem 28 maart 2007, 05/6503).

Oplossingen

Als kosten niet aftrekbaar zijn als negatief loon, is er eigenlijk maar één oplossing: de oude werkgever vergoedt (onbelast) de kosten. Dit moet direct worden geregeld en niet achteraf worden opgesteld.

Advies

Door het arrest van de Hoge Raad zijn advocaatkosten bij een ontslag niet aftrekbaar. Werknemers moeten dit betalen uit hun netto vergoeding. Dit is volgens mij disproportioneel en discriminerend. De Hoge Raad heeft echter geen mogelijkheid om deze fout van de wetgever te repareren en vindt het ook niet discriminerend. Een werkgever kan een werknemer op zeer hoge kosten jagen en hiermee de werknemer dwingen om de strijdbijl te begraven. De advocaatkosten moeten aftrekbaar zijn, als loon belast is moeten kosten om dit loon te krijgen aftrekbaar zijn. Vergelijk dit maar met de ontvangst van alimentatie, hier zijn advocaatkosten wel aftrekbaar.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 10-11-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Negatief loon

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap