print sitemap zoeken disclaimer contact

Middeling van inkomen

Nieuws middeling

De middelingsregeling wordt  volgens het regeerakkoord Rutte IV (bekend geworden in december 2021) in 2023 afgeschaft. Doe dus voor 31 december 2022 uw laatste middelingsverzoek.

Conclusie

Door het middelen van inkomen kunt u enkele duizenden euro's terugkrijgen van de Belastingdienst.

Wanneer regeling van toepassing?

Stel, u verdient het ene jaar veel en het andere jaar veel minder. Of u heeft het ene jaar een laag fiscaal inkomen en het andere jaar een veel hoger fiscaal inkomen. Bij sterk wisselend inkomen is het vaak aantrekkelijk via middeling over een periode van drie jaar voor een meer gelijkmatige belastingheffing te zorgen. Dit kan zich voordoen bij sterke schommelingen in de hoogte van uw salaris, maar ook bij eenmalig hoge aftrekposten, zoals bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis of bij hoge ziektekosten. Bij middeling vergelijkt men de betaalde belasting van de afgelopen drie jaar met de belasting die u had moeten betalen indien het inkomen gelijk over deze drie jaren was verdeeld.

Vereisten voor middeling

Bij middeling gelden de volgende regels:

  • middelen van 3 aaneengesloten jaren;
  • middeling van box 1 inkomen gedurende periode dat u in Nederland woonde;
  • indienen binnen 3 jaar nadat laatste middelingsjaar definitief vaststaat;
  • bij verzoek een berekening meesturen;
  • de eerste € 545 krijgt u niet terug, dit is een soort drempel.

Meer weten van middeling inkomen

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2021
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Aangifte IB Middeling inkomen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap