print sitemap zoeken disclaimer contact

Aftrekbare studiekosten

Dat studeren tegenwoordig niet alleen veel tijd, maar ook steeds meer geld vereist, is duidelijk. Met de huidige studiefinanciering ontkomt de student er niet meer aan op zoek te gaan naar aanvullende middelen. De ouders van de student vormen in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt. Als die dit niet kunnen of willen of de student wil echt zijn eigen boontjes doppen, ontkomt hij of zij er niet aan een deel van het benodigde geld te lenen of er naast de studie een baantje op na te houden om bijvoorbeeld het collegegeld te kunnen betalen.

Gelukkig is er voor zowel de student als de eventueel meebetalende ouders een aantal fiscale mogelijkheden om de gemaakte studiekosten af te trekken.

Aftrek studiekosten vervalt in 2022

Per 1 januari 2022 vervalt de fiscale aftrek van studiekosten in de aangifte inkomstenbelasting. Bent u van plan binnenkort een studie te starten of bent u aan het studeren? Maak dan nog snel gebruik van dit belastingvoordeel. Maar let op, niet iedereen die studiekosten maakt heeft ook recht op de fiscale aftrek van deze kosten. In onderstaand artikel gaan wij in op huidige studiekostenaftrek en de subsidieregeling die vanaf 2022 gaat gelden.

Belastingtip studiekosten

Studiekosten kunnen nog wel binnen uw onderneming of BV worden afgetrokken. In 2021 betaalde studiekosten zijn ook nog aftrekbaar !

Studiekostenaftrek in 2021

Om studiekosten af te kunnen trekken, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten zijn namelijk niet in alle gevallen aftrekbaar. Deze voorwaarden zijn:

 • U mag geen recht hebben op studiefinanciering. De aftrek van studiekosten is volledig uitgesloten voor studenten die aanspraak maken op reguliere studiefinanciering. Ook studenten die afzien van studiefinanciering maar er wel recht op hebben, kunnen geen studiekosten aftrekken. U hebt dus geen recht op een lening, beurs of OV-abonnement van DUO.
 • De studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep. U moet kennis opdoen onder begeleiding en toezicht.
 • U mag alleen de noodzakelijke kosten in aftrek brengen, hierbij kunt u denken aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, leermiddelen, boeken, (sommige) software (abonnementen), etc.

Daarnaast is het voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. De termijnen moeten aaneengesloten zijn. Ook moet de student grotendeels (50% of meer) van zijn tijd aan de studie besteden, zodat een volledige baan niet mogelijk is.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Niet alle kosten zijn aftrekbaar. Alleen de hieronder genoemde kosten komen voor aftrek in aanmerking.

 • Lesgeld, collegegeld;
 • Verplichte leermiddelen; hierbij kan gedacht worden aan lesboeken of gereedschap voor de degene die een opleiding volgt tot timmerman, medische instrumenten voor de student die een doktersopleiding volgt.
 • Uitgezonderd zijn kosten voor laptops en andere computermiddelen;
 • Verplichte beschermingsmiddelen; zoals de timmerman in opleiding die een helm en veiligheidsbril nodig heeft of de student die een laboratoriumjas nodig heeft;
 • Afschrijving in aanmerking nemen op bijvoorbeeld een laptop of andere duurzame middelen is ook mogelijk.

Ten slotte zijn studiekosten pas aftrekbaar als de student de opleiding volgt met het oog op het verwerven van een inkomen. Dit houdt onder andere in dat kosten voor opleidingen met een te algemeen karakter niet in aanmerking komen voor aftrek.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de student de studie moet volgen met één van de twee onderstaande doelen:

 • Het verbeteren van de financieel-economische positie;
 • Het op peil houden of verbeteren van kennis of vaardigheden die de student nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen.

Voorbeelden van studiekosten die niet in aanmerking voor aftrek komen omdat ze niet zijn gemaakt met het oog op het verwerven van een inkomen, zijn onder ander het volgen van autorijlessen, het volgen van een MAVO- HAVO of VWO-opleiding, een inburgeringscurcus, een algemene computercursus en het volgen van een reken- en taalcursus.

Voor de studiekostenaftrek geldt een drempel van € 250 tot een maximum van € 15.000 aan studiekosten per jaar. Zit u in bovengenoemde standaardstudieperiode, dan geldt geen maximum van de aftrekbare studiekosten.

Tip: een studiejaar start meestal in september en eindigt in juli. Rond september / oktober krijgt u de keuze om de studiekosten ineens of in termijnen te betalen. Kies ervoor om de studiekosten volledig in 2021 te betalen, zodat u de studiekostenaftrek dit jaar nog volledig kunt benutten.

Nieuws subsidieregeling vanaf 2022

Als alternatief van de studiekostenaftrek komt de overheid met een alternatief. Het zogenaamde STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Dit is een budget van max. € 1.000 per jaar voor werkenden en werkzoekenden, dat zij kunnen besteden aan hun opleiding en ontwikkeling.

De overheid wil op deze manier mensen stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit STAP-budget is per 1 maart 2022 aan te vragen bij het UWV. U kunt een STAP-budget krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt de leeftijd tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • U bent in loondienst, ondernemer of werkzoekende;
 • U ontvangt geen studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage of andere publieke onderwijs financiering. Het Levenlangkrediet is hierop de enige uitzondering;
 • De opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget. Kijk hiervoor in het DUO scholingsregister.

Het totale STAP-budget zal jaarlijks circa € 200 miljoen bedragen. Dit geeft ruimte voor ongeveer 200.000 tot 300.000 toekenningen per jaar. Hierbij geldt: op = op. Zorg dus dat u zich op tijd meldt bij het UWV. Wilt u een STAP-budget aanvragen voor een voltijd opleiding waarvoor recht op studiefinanciering bestaat, moet u ouder zijn dan 30 jaar.

Voordelig uw aangifte laten verzorgen?

Is de belastingaangifte voor u een puzzel? Met ruim 15 ervaren fiscalisten helpen wij ondernemers en particulieren bij hun aangifte Inkomstenbelasting. Dit kan op afstand, maar ook bij u thuis. Wilt u een offerte of een vrijblijvend gesprek, stuur ons een e-mail. 

Auteur: Jan-Willem Wijnbergen
Auteur: Tobias Borgelink

Deel deze pagina

Laatste update op 24-09-2021
Artikel gemaakt op 29-02-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Studenten Aftrekbare studiekosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap