Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Studenten Aftrekbare studiekosten

Aftrekbare studiekosten

Dat studeren tegenwoordig niet alleen veel tijd, maar ook steeds meer geld vereist, is duidelijk. Met de huidige studiefinanciering ontkomt de student er niet meer aan op zoek te gaan naar aanvullende middelen. De ouders van de student vormen in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt. Als die dit niet kunnen of willen of de student wil echt zijn eigen boontjes doppen, ontkomt hij of zij er niet aan een deel van het benodigde geld te lenen of er naast de studie een baantje op na te houden om bijvoorbeeld het collegegeld te kunnen betalen.

Gelukkig is er voor zowel de student als de eventueel meebetalende ouders een aantal fiscale mogelijkheden om de gemaakte studiekosten af te trekken.

Studiekosten

Om studiekosten af te kunnen trekken moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten zijn namelijk niet in alle gevallen aftrekbaar.

 1. U mag geen recht hebben op studiefinanciering. De aftrek van studiekosten is volledig uitgesloten voor studenten die aanspraak maken op reguliere studiefinanciering Ook studenten die afzien van studiefinanciering, maar er wel recht op hebben, kunnen geen studiekosten aftrekken. U hebt dus geen lening, beurs of OV abonnement van DUO.
 2. de studie of opleiding is voor uw (toekomstige) beroep. U moet kennis opdoen onder begeleiding en toezicht.
 3. U mag alleen de noodzakelijke kosten in aftrek brengen, hierbij kunt u denken aan lesgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld, leermiddelen, boeken, (sommige) software (abonnementen), etc.
 4. U mag ook de studiekosten van uw fiscale partner in aftrek brengen.

Daarnaast is het voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. De termijnen moeten aaneengesloten zijn. Ook moet de student grotendeels (50% of meer) van zijn tijd aan de studie besteden, zodat een volledige baan niet mogelijk is.

Is de standaardperiode verstreken of is de standaardstudieperiode niet van toepassing, dan geldt dat boven de drempel van € 250 maximaal € 15.000 aan studiekosten in aftrek kan worden gebracht.

Welke kosten zijn aftrekbaar?

Ook zijn niet alle kosten aftrekbaar. Alleen de hieronder genoemde kosten komen voor aftrek in aanmerking.

 • Lesgeld, collegegeld;
 • Verplichte leermiddelen; hierbij kan gedacht worden aan lesboeken of gereedschap voor de degene die een opleiding volgt tot timmerman, medische instrumenten voor de student die een doktersopleiding volgt.
 • Uitgezonderd zijn kosten voor laptops en andere computermiddelen;
 • Verplichte beschermingsmiddelen; zoals de timmerman in opleiding die een helm en veiligheidsbril nodig heeft of de student die een laboratoriumjas nodig heeft;
 • Afschrijving in aanmerking nemen op bijvoorbeeld een laptop of andere duurzame middelen is ook mogelijk.

Ten slotte zijn studiekosten pas aftrekbaar als de student de opleiding volgt met het oog op het verwerven van een inkomen. Dit houdt onder andere in dat kosten voor opleidingen met een te algemeen karakter niet in aanmerking  komen voor aftrek.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de student de studie moet volgen met één van de twee onderstaande doelen:

 • Het verbeteren van de financieel-economische positie;
 • Het op peil houden of verbeteren van kennis of vaardigheden die de student nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen.

Voorbeelden van studiekosten die niet in aanmerking voor aftrek komen omdat ze niet zijn gemaakt met het oog op het verwerven van een inkomen zijn onder ander het volgen van autorijlessen, het volgen van een MAVO- of VWO-opleiding, een inburgeringscurcus,  een algemene computercursus en het volgen van een reken- en taalcursus.

Aftrek studiekosten mogelijk afgeschaft per 2022

De regels voor de studiekostenaftrek zijn de laatste jaren diverse malen onderworpen geweest aan wijzigingen. Met het Belastingplan 2017 bestaat zelfs het voornemen om de studiekostenaftrek volledig af te schaffen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de aftrek zal komen te vervallen met ingang van 1 januari 2018. Inmiddels is afschaffing in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2022. Voor de aftrekpost studiekosten zal dan een scholingsvoucher in de plaats komen. Hoe het scholingsvoucher wordt vormgegeven, bestaat nog geen duidelijkheid over. Een tegemoetkoming in de studiekosten zal in ieder geval niet meer terug komen in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe bereken ik mijn studiekostenaftrek?

Het aangifteprogramma van de Belastingdienst doet dit automatisch. Handmatig berekenen kan ook. De drempel is € 250 per jaar. Het restant is aftrekbaar

Hoeveel studiekosten zijn maximaal aftrekbaar?

Er is per jaar maximaal €15.000 aftrekbaar aan studiekosten. Bent u jonger dan 30 jaar en zit u in uw zogenaamde standaardstudieperiode, dan is er geen maximum.

Zijn studiekosten voor elke studie aftrekbaar?

Nee, het moet gaan om een studie voor een beroep waar u in de toekomst eventueel geld mee kunt verdienen. Studie uitgaven voor het op peil houden van kennis zijn gewoon aftrekbaar. Algemene cursussen (zoals rijbewijs, snel lezen, etc.) zijn niet aftrekbaar. Opleidingen die als hobby of uit persoonlijke interesse worden gevolgd zijn ook vaak niet aftrekbaar. Soms kan een hobby of interesse echter wel als oogmerk "een beroep" hebben. Een algemene studie (zoals mavo of VWO) is ook vaak niet aftrekbaar (Hoge Raad d.d. 8 maart 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ3568)

Moet ik er qua inkomen op vooruitgaan ?

Nee dat is niet nodig. Wel moet u aannemelijk maken dat de opleiding naar redelijke verwachtingen productief kan worden gemaakt, zie hiertoe Hoge Raad d.d. 10 april 2009 ECLI:NL:HR:2009:BF3924

Gemaakte studiekosten vóór 1 juli 2015

Indien kosten zijn gemaakt voor de studie en deze zijn vóór 1 juli 2015 betaald, dan kunnen deze kosten ook in aftrek gebracht worden. Bij de oudere jaren speelt nog wel de eventueel ontvangen studiefinanciering (basisbeurs of prestatiebeurs) een rol. Deze bedragen komen namelijk in mindering op de studiekosten en verlagen daarmee de aftrekpost.

Voordelig uw aangifte laten verzorgen?

Is uw belastingaangifte voor u een puzzel? Met ruim 15 ervaren fiscalisten helpen wij ondernemers en particulieren bij hun aangifte Inkomstenbelasting. Dit kan op afstand maar ook bij u thuis. Wilt u een offerte of een vrijblijvend gesprek, stuur ons een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Meer fiscaaladvies nodig inzake aftrek van studiekosten?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van aftrekbare studiekostenAuteur(s) van aftrekbare studiekosten


A. Hof (Arjan).
Register belastingadviseur,

088 027 0033
a.hof@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 29-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Fiscale tips Studenten Aftrekbare studiekosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap