Volg ons op:

Twitter Updates

Studiefinanciering en aftrek studiekosten

Dat studeren tegenwoordig niet alleen veel tijd, maar ook steeds meer geld vereist, is duidelijk. Met de huidige studiefinanciering ontkomt de student er niet meer aan op zoek te gaan naar aanvullende middelen. De ouders van de student vormen in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt. Als die dit niet kunnen of willen of de student wil echt zijn eigen boontjes doppen, ontkomt hij of zij er niet aan een deel van het benodigde geld te lenen of er naast de studie een baantje op na te houden om bijvoorbeeld het collegegeld te kunnen betalen.

Gelukkig is er voor zowel de student als de eventueel meebetalende ouders een aantal fiscale mogelijkheden om de gemaakte studiekosten af te trekken.

Studiekosten

Om studiekosten af te kunnen trekken moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Studiekosten zijn namelijk niet in alle gevallen aftrekbaar.

Ten eerste is de aftrek van studiekosten volledig uitgesloten voor studenten die aanspraak maken op reguliere studiefinanciering Ook studenten die afzien van studiefinanciering, maar er wel recht op hebben, kunnen geen studiekosten aftrekken.

Daarnaast is het voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. De termijnen moeten aaneengesloten zijn. Ook moet de student grotendeels (50% of meer) van zijn tijd aan de studie besteden, zodat een volledige baan niet mogelijk is.

Is de standaardperiode verstreken of is de standaardstudieperiode niet van toepassing, dan geldt dat boven de drempel van € 250 maximaal € 15.000 aan studiekosten in aftrek kan worden gebracht.

Aftrekbare studiekosten

Ook zijn niet alle kosten aftrekbaar. Alleen de hieronder genoemde kosten komen voor aftrek in aanmerking.

Ten slotte zijn studiekosten pas aftrekbaar als de student de opleiding volgt met het oog op het verwerven van een inkomen. Dit houdt onder andere in dat kosten voor opleidingen met een te algemeen karakter niet in aanmerking  komen voor aftrek.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat de student de studie moet volgen met één van de twee onderstaande doelen:

Voorbeelden van studiekosten die niet in aanmerking voor aftrek komen omdat ze niet zijn gemaakt met het oog op het verwerven van een inkomen zijn onder ander het volgen van autorijlessen, het volgen van een MAVO- of VWO-opleiding, een inburgeringscurcus,  een algemene computercursus en het volgen van een reken- en taalcursus.

Aftrek studiekosten mogelijk afgeschaft met ingang van 1 januari 2019

De regels voor de studiekostenaftrek zijn de laatste jaren diverse malen onderworpen geweest aan wijzigingen. Met het Belastingplan 2017 bestaat zelfs het voornemen om de studiekostenaftrek volledig af te schaffen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de aftrek zal komen te vervallen met ingang van 1 januari 2018. Inmiddels is afschaffing in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2019. Voor de aftrekpost studiekosten zal dan een scholingsvoucher in de plaats komen. Hoe het scholingsvoucher wordt vormgegeven, bestaat nog geen duidelijkheid over. Een tegemoetkoming in de studiekosten zal in ieder geval niet meer terug komen in de aangifte inkomstenbelasting.

Gemaakte studiekosten vóór 1 juli 2015

Indien kosten zijn gemaakt voor de studie en deze zijn vóór 1 juli 2015 betaald, dan kunnen deze kosten ook in aftrek gebracht worden. Bij de oudere jaren speelt nog wel de eventueel ontvangen studiefinanciering (basisbeurs of prestatiebeurs) een rol. Deze bedragen komen namelijk in mindering op de studiekosten en verlagen daarmee de aftrekpost.

Meer fiscaaladvies nodig inzake aftrek van studiekosten?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van aftrekbare studiekostenAuteur(s) van aftrekbare studiekosten


A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Youri Wolberink ).
, Aangiftemedewerker

088 027 00 35
y.wolberink@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 29-02-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 20-03-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen