Starten met een WW-uitkering

De uitvoeringsinstelling (Uitvoering Werknemersverzekeringen) onderscheidt twee fasen bij de start van een bedrijf:

  • De oriëntatiefase: Gedurende deze fase verzamelt u informatie over de mogelijkheden om zelfstandig ondernemer te worden. Heeft u voldoende ondernemersvaardigheden, voldoet u aan vestigingseisen? Hoe gaat u uw product verkopen en aan wie? Hoe wilt u de zaak organiseren en financieren? U kunt gedurende deze fase zonder te solliciteren een WW-uitkering blijven genieten.  In dit geval blijft u verzekerd voor werknemersverzekeringen en voor ziektekosten. Overleg het wel even met het UWV. 
  • De fase waarin u daadwerkelijk van start gaat. Uw bedrijf gaat van start. U werkt voor uzelf en bent dus niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw uitkering wordt doorgaans stopgezet en u verliest uw status als werknemer. In voorkomende gevallen wordt de uitkering nog gedurende een beperkte periode doorbetaald of krijgt u een aanvulling op uw ondernemersinkomen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De UWV en particuliere verzekeringsmaatschappijen bieden mogelijkheden om dit risico te verzekeren.

Herleving van het recht op WW bij staken onderneming
Als u binnen anderhalf jaar na de start uw activiteiten als zelfstandige staakt, kunt u opnieuw de status als werknemer krijgen. Dat betekent dat u opnieuw een beroep kunt doen op de WW.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)
Het BBZ voorziet in inkomenshulp in verschillende vormen voor (startende) ondernemers. Op bepaalde voorwaarden is het BBZ ook toegankelijk voor mensen met een WW-uitkering (kijk op www.scw.nl).


Auteur(s) van starten met ww uitkering


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: