Volg ons op:

U bevindt zich hier : Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument

Twitter Updates

Monumentenwoning en fiscus

Monumentenwoning wordt leuker

Er is weer een nieuw besluit over uitgaven voor monumentenwoningen. Nieuw in dit besluit is:

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan, dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het ocument kunt u hier raadplegen.

Nieuw in 2010 en 2012

Vanaf 1 januari 2010 is de overdracht van een rijksmonument niet meer vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting. In 2012 zijn er wijzigingen aangebracht in de aftrekbaarheid van kosten, bepaalde kosten zijn nog maar beperkt of in z'n geheel niet meer aftrekbaar.

Regeling voor monumentenuitgaven

Kosten voor onderhoud van monumentenwoningen (mits ingeschreven in het register) zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De uitgaven zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel (0,75% van de WOZ-waarde met maximum van € 12.750), deze drempel is per 2012 komen te vervallen.

Bij box 3 panden is de drempel 4% van de waarde in het economische verkeer per 1 januari, ook deze drempel is per 1 januari 2012 komen te vervallen.

Kosten van de monumentale tuin zijn ook aftrekbaar als de tuin als zelfstandige eenheid is genoemd in het monumentenregister. In het besluit wordt nu goedgekeurd dat ook kosten van een niet geregistreerde tuin soms aftrekbaar zijn. Voor voorwaarden zie het besluit. 

Binnenschilderwerk

Onderhoud is aftrekbaar, edoch huurderslasten normaal niet. Hierbij kunt u denken aan behangen, binnenschilderwerk en kleinere reparaties. Hierop bestaan dan – voor de eenvoud – weer uitzonderingen.

  1. Schilderwerk is wel aftrekbaar als het onderdeel is van onderhoudswerkzaamheden, zoals lekkage, vervangen ramen, leidingen, etc. Dit is reeds bepaald in een Hoge Raad beslissing uit 1988.
  2. Schilderwerk is ook aftrekbaar als het zo arbeidsintensief zou zijn, dat een normale huurder de kosten niet voor zijn rekening zou nemen.

Overige kosten

  1. Afschrijvingen: veelal wordt 15% van de huurwaarde toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam (april 2006) stelde de afschrijving op € 630.000 (kostprijs) -/- € 260.000 (restwaarde) x 2,5%. Deze aftrek is per 1 januari 2012 komen te vervallen.
  2. Overige kosten: waterschapsbelasting, premie opstalverzekeringen, eigenaarsdeel onroerende zaaksbelasting, etc. Deze aftrekbaarheid is per 1 januari 2012 komen te vervallen.
  3. Soms tuinonderhoud en overige kleinere kosten.

Zekerheid over kostenaftrek

Eigenaren van een rijksmonument met verbouwings- of restauratieplannen kunnen vooraf zekerheid krijgen over de fiscale gevolgen. Stuur een verzoek aan de Belastingdienst Utrecht - Gooi, kantoor Amersfoort t.a.v. Bureau Monumentenpanden. Bij een radicale vernieuwing is geen aftrek van kosten mogelijk, let hierop!

Lening tegen lage rente

Het Restauratiefonds (ook in Amersfoort) speelt ook een rol bij de beoordeling van de aftrekbaarheid van kosten, ze kunnen ook een laagrentende lening verstrekken.

Fiscus en rijksmonument, vragen? Bel?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van rijksmonumentAuteur(s) van rijksmonument


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 31-05-2006 | Artikel laatst gewijzigd : 22-02-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen