print sitemap zoeken disclaimer contact

Monumentenwoning en fiscus

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Monumentenwoning wordt leuker

Er is weer een nieuw besluit over uitgaven voor monumentenwoningen. Nieuw in dit besluit is:

  • onderhoud aan een tuin van een monumentenwoning die nog niet apart geregisteerd is, is soms aftrekbaar;
  • volledige juridische eigendom is voor kostenaftrek niet nodig;
  • binnenschilderwerk is onder voorwaarden aftrekbaar.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan, dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het ocument kunt u hier raadplegen.

Nieuw in 2010 en 2012

Vanaf 1 januari 2010 is de overdracht van een rijksmonument niet meer vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting. In 2012 zijn er wijzigingen aangebracht in de aftrekbaarheid van kosten, bepaalde kosten zijn nog maar beperkt of in z'n geheel niet meer aftrekbaar.

Regeling voor monumentenuitgaven

Kosten voor onderhoud van monumentenwoningen (mits ingeschreven in het register) zijn aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. De uitgaven zijn aftrekbaar boven een bepaalde drempel (0,75% van de WOZ-waarde met maximum van € 12.750), deze drempel is per 2012 komen te vervallen.

Bij box 3 panden is de drempel 4% van de waarde in het economische verkeer per 1 januari, ook deze drempel is per 1 januari 2012 komen te vervallen.

Kosten van de monumentale tuin zijn ook aftrekbaar als de tuin als zelfstandige eenheid is genoemd in het monumentenregister. In het besluit wordt nu goedgekeurd dat ook kosten van een niet geregistreerde tuin soms aftrekbaar zijn. Voor voorwaarden zie het besluit. 

Binnenschilderwerk

Onderhoud is aftrekbaar, edoch huurderslasten normaal niet. Hierbij kunt u denken aan behangen, binnenschilderwerk en kleinere reparaties. Hierop bestaan dan – voor de eenvoud – weer uitzonderingen.

  1. Schilderwerk is wel aftrekbaar als het onderdeel is van onderhoudswerkzaamheden, zoals lekkage, vervangen ramen, leidingen, etc. Dit is reeds bepaald in een Hoge Raad beslissing uit 1988.
  2. Schilderwerk is ook aftrekbaar als het zo arbeidsintensief zou zijn, dat een normale huurder de kosten niet voor zijn rekening zou nemen.

Overige kosten

  1. Afschrijvingen: veelal wordt 15% van de huurwaarde toegepast. Het Gerechtshof Amsterdam (april 2006) stelde de afschrijving op € 630.000 (kostprijs) -/- € 260.000 (restwaarde) x 2,5%. Deze aftrek is per 1 januari 2012 komen te vervallen.
  2. Overige kosten: waterschapsbelasting, premie opstalverzekeringen, eigenaarsdeel onroerende zaaksbelasting, etc. Deze aftrekbaarheid is per 1 januari 2012 komen te vervallen.
  3. Soms tuinonderhoud en overige kleinere kosten.

Zekerheid over kostenaftrek

Eigenaren van een rijksmonument met verbouwings- of restauratieplannen kunnen vooraf zekerheid krijgen over de fiscale gevolgen. Stuur een verzoek aan de Belastingdienst Utrecht - Gooi, kantoor Amersfoort t.a.v. Bureau Monumentenpanden. Bij een radicale vernieuwing is geen aftrek van kosten mogelijk, let hierop!

Lening tegen lage rente

Het Restauratiefonds (ook in Amersfoort) speelt ook een rol bij de beoordeling van de aftrekbaarheid van kosten, ze kunnen ook een laagrentende lening verstrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-03-2020
Artikel gemaakt op 31-05-2006
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap