print sitemap zoeken disclaimer contact

Verbouwing financieren

Maakt u het zichzelf niet lastiger dan het al is. Als u een verbouwing aan het plannen bent, zorgt u dan voor een goede voorbereiding, zowel voor de verbouwing zelf als de financiering hiervan. Het is wenselijk dat u de verbouwing (fiscaal) binnen 2 jaar uitvoert en tevens de betalingen via één rekening laat lopen. Tenslotte: bewaart u de bonnen!

In box 1 komt rente als ‘eigenwoningrente' in aftrek als u een lening hebt afgesloten en dit geld vervolgens in uw woning hebt gestopt. In de praktijk blijkt een causaal verband tussen de lening en de verbouwing van uw huis echter niet zo eenvoudig aan te tonen. Als een verbouwing bijvoorbeeld lang duurt, zet u het geleende geld misschien een tijd op een spaarrekening, waar u af en toe bedragen van opneemt. Of misschien betaalt u rekeningen van de aannemer eerst met geld van uw salarisrekening en vult u deze rekening vanuit de spaarrekening weer aan. In beide gevallen is het geleende geld officieel eerst ‘besteed' aan de spaarrekening. En die bevindt zich in box 3, dus geen aftrek van de rente!

Om te voorkomen dat er in dergelijke gevallen bewijsproblemen ontstaan over de aanwending van de lening, heeft de staatssecretaris van Financiën het volgende goedgekeurd: uitgaven voor onderhoud of verbetering van de eigen woning worden geacht te zijn voldaan uit de lening, mits u deze doet binnen zes maanden na het afsluiten van die lening. Doet u uw uitgaven later, dan gelden dus de normale (lastige) bewijsregels. Overigens dient u in alle gevallen alle facturen en bonnen te bewaren om de uitgaven te kunnen aantonen.

Noot

In oktober 2004 heeft de Hoge Raad beslist dat een schuld die is aangegaan voor verbetering of onderhoud van een eigen woning pas als een eigenwoningschuld is aan te merken voor zover en vanaf het moment dat betaling voor verbetering of onderhoud van de woning heeft plaatsgevonden. Op 23 november 2004 heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat gedurende een half jaar na het sluiten van een lening die is aangegaan voor onderhoud en verbetering van de eigen woning, renteaftrek over het volle bedrag van de lening is toegestaan. Als na dit half jaar de verbeterings- of onderhoudswerkzaamheden nog niet zijn afgerond, dan zal pas vanaf dat moment de renteaftrek worden bepaald met inachtneming van de betaaldatum. De Staatssecretaris merkt hierbij nog op dat de woningeigenaren de kosten uiteindelijk wel met schriftelijke bewijzen moeten aantonen.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Verbouwing financieren

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap