print sitemap zoeken disclaimer contact

Lening van werkgever tegen 3,5%


Soms is de werkgever genegen om de werknemer een geldlening te verstrekken tegen zachtere voorwaarden dan een bank zou vragen. Voordelen zijn een (zeer) laag rentepercentage of helemaal geen rente en / of geen tussentijdse aflossingen. Bij een (zeer) lage of geen rente ontstaat een rentevoordeel. Dat voordeel is in beginsel belast voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Wordt er in 2004 een normpercentage van tenminste 3,5% op jaarbasis in aanmerking genomen, dan is er geen sprake van een te belasten rentevoordeel. Er zijn echter personeelsleningen die nog steeds renteloos of belastingvrij verstrekt kunnen worden. Dat zijn - mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan - die leningen die de werknemer gebruikt voor de aankoop of de aanpassing van de eigen woning. En het geldt ook voor personeelsleningen die worden gebruikt voor de besteding door een werknemer waarvoor anders een voor de loonbelasting onbelaste vergoeding gegeven zou mogen worden. Een voorbeeld daarvan is een lening voor de aankoop van een pc.

Noot

Het percentage is in 2005 aangepast tot 5%, hiervoor gelden wel voorwaarden.

Datum: 8 juli 2004.

Deel deze pagina

Laatste update op 22-04-2014
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Werknemer Lenen van werkgever

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap