print sitemap zoeken disclaimer contact

Wet Arbeid en Zorg 


Inleiding

In 2001 is de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) ingetreden. De wet is niet meer dan een bundeling van allerlei loslopende regelingen. Veel werkgevers weten hier weinig of niks van (volgens onderzoek ongeveer 50%).

De regeling kent voordelen en nadelen voor werkgever en werknemer. De WAZO regelt allerlei soorten verlof voor de werknemer. Een werknemer kan dus in bepaalde omstandigheden minder gaan werken en krijgt hierdoor een lager salaris, maar wellicht ook een uitkering. De werkgever kan een subsidie aanvragen (minder loonbelasting betalen) en tijdelijk een vervanger in dienst nemen. De WAZO kent een hoop regeltjes en hier zitten mensen echt niet op te wachten, edoch de voordelen:

  1. uitkering voor de werknemer;
  2. subsidie voor de werkgever;
  3. vrije tijd voor de werknemer;
  4. daling ziekteverzuim bij de werkgever.


De verlofregelingen

Zorgverlof
Elke werknemer heeft in principe recht op 2 weken zorgverlof. Het verlof geldt alleen voor partners, inwonende kinderen en eigen ouders. De werkgever kan dit verlof weigeren als het bedrijfsbelang groter is dan het zorgbelang. De werkgever moet over de 2 weken 70% van het loon betalen, meer mag altijd.  

Calamiteitenverlof
Een werknemer heeft recht op kort (enkele uren tot een dag) calamiteitenverlof als hij niet kan werken door een bevalling, overlijden, etc., maar ook bij een gescheurde waterleiding of om te gaan stemmen.

Zwangerschapsverlof
Dit verlof is tenminste 16 weken. De werknemer krijgt gedurende dit verlof een uitkering (ziektewetdagloon), dit moet door de werkgever worden aangevuld. De moeder kan 4 - 6 weken voor de bevallingsdatum stoppen met werken. Na de bevalling heeft de moeder minimaal recht op 10 weken verlof. Tijdens de zwangerschap kunt u niet worden ontslagen (ook niet in de 3 maanden daarna). De werknemer bouwt normaal vakantiedagen op tijdens deze periode.

Kraamverlof
Een werknemer heeft recht op 2 dagen betaald verlof na de bevalling van zijn partner. Het verlof moet opgenomen wordem in de eerste vier weken dat het kind thuis is, mits de werknemer dit aangeeft en aantoont dat hij hierop recht heeft.

Adoptieverlof
Een werknemer die een kind adopteert heeft recht op 4 weken onbetaald adoptieverlof. De werknemer kan in deze periode een uitkering krijgen. Opname van het verlof binnen 4 maand na de adoptie (18 weken).

Ouderschapsverlof
Elke werknemer (mits 1 jaar in dienstbetrekking) heeft recht op 6 maanden onbetaald zorgverlof (maximum 13 keer het aantal uren dat u werkt) gedurende 50% van zijn of haar werktijd. De werkgever mag geen bezwaar maken tegen het zorgverlof, wel op de wijze waarop het wordt opgenomen. De arbeidsovereenkomst blijft in stand maar de werknemer krijgt geen loon meer. De arbeidsovereenkomst (of reglement of CAO) zal bepalen of de auto moet worden ingeleverd en hoe het pensioen dan wordt opgebouwd.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-12-2012
Artikel gemaakt op 23-06-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2005 Wet Arbeid en Zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap