print sitemap zoeken disclaimer contact

PC-prive truc terug?


Inleiding

In 2004 is de PC-privéregeling afgeschaft. Het kopen van een PC middels het inleveren van vakantiedagen, overuren of uit bruto salaris was niet meer mogelijk. In september wist De Telegraaf te melden dat een paar creatieve ondernemers een PC-privé truc hadden bedacht, geweldig ! Een cursus waarbij je de PC gratis krijgt en de kosten als scholingskosten kunt aftrekken, was het idee.

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de Belastingdienst hier scherp op gaat letten en waar nodig de "truc" zal gaan aanpakken. De constructie is "tegen de wet", stelt de beleidsman op de site van het Ministerie. "De laptops zijn noodzakelijk voor de cursussen die we via internet aanbieden," aldus de voorzitter van de Rotterdamse Stichting PC Privé cursus.  De cursus kost € 3.000 en de laptop is hierbij inbegrepen, boven de drempel van € 500 zijn de kosten aftrekbaar. Ook kan een werkgever de kosten betalen.

Toelichting

Er zijn diverse soorten studiekosten, er moet een onderscheid worden gemaakt tussen:

  • hobby (niet aftrekbaar);
  • ondernemingskosten (aftrekbaar van de winst);
  • kosten van een dienstbetrekking (niet aftrekbaar, onbelast te vergoeden door werkgever);
  • scholingsuitgaven.

Scholingsuitgaven zijn aftrekbaar als ze dienen om de positie in de maatschappij te verbeteren. Studies om kennis op pijl te houden vallen hier niet onder, een grijs gebied derhalve. In twijfelgevallen zijn de kosten veelal aftrekbaar, getuige een Hoge Raad uitspraak uit 1995 waarbij een accountantsexamen voor een accountant aftrekbaar was. De kosten voor een studie of cursus met een algemeen karakter zijn niet aftrekbaar, denk hierbij aan een cursus Spaans voor een belastingadviseur (zonder verder doel), rijbewijs, bloemschikken of iets dergelijks. Op de site van het Ministerie staat een uitgebreide toelichting over studiekosten, lees de notitie uit 2002 of 2003.

Aftrek

De kosten zijn aftrekbaar boven een drempel van € 500 (tot maximaal € 15.000). Onder de studie-uitgaven vallen de kosten van de cursus, de boeken, apparatuur, etc. Reis- en verblijfkosten zijn niet meer aftrekbaar. De kosten kunnen tussen partners worden verdeeld. De kosten van kapitaalgoederen moeten eigenlijk via een afschrijving worden verwerkt. Het prijskaartje voor een cursus inclusief laptops bedraagt € 3.000, dat op een drempelbedrag van € 500 na als aftrekpost opgevoerd kan worden bij de belastingaangifte. De maximale teruggave is dan € 1.300 (3.000 -/- 500 = 2.500 * 52%).

Conclusie

De Staatssecretaris stelt in zijn notitie dat er een verhouding moet zijn tussen de kosten van de aangeboden cursus en de cursus zelf. Volgens mij is dit flauwekul. De opleiding moet echter wel een zakelijk doel dienen (zie boven). Rekening houdende met de belastingteruggave kost de PC altijd nog € 1.700, een best bedrag lijkt me.

Tip

De beste optie is nog steeds iets met uw werkgever te regelen, lees hiervoor mijn artikel dat ik op 13 oktober 2004 heb geschreven.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-12-2012
Artikel gemaakt op 21-10-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2005 PC Prive truc

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap