print sitemap zoeken disclaimer contact

Wat vindt de Staatssecretaris van voorzieningen?

Den Haag, 11 november 2004. U kunt in 2004 nog een voorziening vormen voor bepaalde kosten die u nog moet gaan maken. Dit is met name aantrekkelijk voor ondernemers met een B.V. Het tarief is in 2004 nog hoog en wordt in 2005 3% lager. De Staatssecretaris weet dit ook en heeft enkele praktijkgevallen behandeld.

Drie voorwaarden voor een voorziening

  1. De uitgaven moeten hun oorsprong vinden in de feiten en omstandigheden die zich in de periode vóór de balansdatum hebben voorgedaan.
  2. De uitgaven moeten aan deze periode zijn toe te rekenen.
  3. Er bestaat een redelijke mate van zekerheid dat de uitgaven zich ook daadwerkelijk zullen voordoen.

De mening van de Staatssecretaris 

Bodemsanering
In beginsel is het vormen van een voorziening wel mogelijk voor uitgaven die verband houden met de vervuiling uit het verleden. De omvang van de uitgaven voor bodemsanering is echter lastig te schatten. Daardoor kan volgens de staatssecretaris gewoonlijk niet snel een voorziening worden gevormd voor deze toekomstige uitgaven.

Tip Laat een deskundige de schade van de bodemsanering bepalen!
 
Kostenegalisatiereserve en voorziening
In 1998 kwam de Hoge Raad met een uitspraak over de kostenegalisatiereserve (KER).
Er hoeft sedert 1998 geen overeenkomst of rechtsverhouding meer te zijn om een KER te vormen. De KER wordt nu minder gebruikt. Een ondernemer kan dan bijvoorbeeld voor groot onderhoud een voorziening vormen. Een voorziening heeft als bijkomend voordeel dat er geen 'inhaalverbod' geldt voor niet-gedane dotaties in eerdere jaren.
 
Voorziening voor (belasting)adviseurskosten
Onder omstandigheden is een voorziening voor deze kosten mogelijk. Bijvoorbeeld: een ondernemer ontvangt een belastingaanslag over het jaar 2000 waarin een correctie is aangebracht. De ondernemer kan zich daarin niet vinden en wil tot in hoogste instantie de zaak uitprocederen. Hij wil voor de daarmee gemoeide kosten van zijn belastingadviseur een voorziening vormen. Volgens de staatssecretaris kan de ondernemer afhankelijk van de feitelijke omstandigheden een voorziening vormen. De belastingaanslag 2000 is het kostenverhogend feit van de advieskosten. Of de voorziening daadwerkelijk mag worden gevormd, is mede afhankelijk van de mate waarin de ondernemer aannemelijk maakt dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de kosten zich zullen voordoen.
 
Voorziening WAO in eigen beheer (eigenrisicodrager)
Een onderneming kan een voorziening voor WAO-uitkeringen van (huidig en voormalig) personeel vormen die zien op de eerste vijf jaren van arbeidsongeschiktheid, mits de betreffende onderneming toestemming heeft gekregen om een zogeheten eigenrisicodrager te zijn. Volgens de Staatssecretaris kan de onderneming in een bepaald jaar onder omstandigheden hiervoor een voorziening vormen als een werknemer op of vóór de balansdatum van dat jaar arbeidsongeschikt is geworden.
 
Loondoorbetaling tot ontslagdatum
De Staatssecretaris haalt hier het volgende voorbeeld aan. Een onderneming ontslaat wegens reorganisatie een aantal personeelsleden en stelt hen met onmiddellijke ingang op non-actief. De personeelsleden zijn tot de ontslagdatum niet meer werkzaam in het productieproces. Volgens de Staatssecretaris kan de onderneming onder omstandigheden voor de salariskosten gedurende de non-actiefperiode tot aan de ontslagdatum een voorziening vormen. Als het reorganisatiebesluit vóór de balansdatum ligt, is in ieder geval aan het 'oorsprongsvereiste' voldaan. Volgens de Staatssecretaris is in onderhavige situatie ook aan de tweede en derde voorwaarde voldaan.


 
Bron: Ministerie van Financiën, 11-11-2004, nr. CPP2004/814M (gepubliceerd 19-11-2004).
 

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 22-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Fiscale voorzieningen Voorziening en Staatssecretaris

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap