print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld Codicil 

Inleiding

Hierna vindt u onderwerpen die in een codicil kunnen worden opgenomen. Een codicil moet geheel eigenhandig worden geschreven, gedagtekend en ondertekend. Zaken die in een codicil rechtsgeldig kunnen worden geregeld zijn:

 1. Persoonlijke wensen ten aanzien van de uitvaart. Dit kan van alles zijn, zoals: of u wilt worden begraven of gecremeerd.
 2. Welke tekst u op de rouwbrief wilt laten vermelden; welke muziek u in gedachte hebt voor de plechtigheid.
 3. Wie uw financiële zaken moet gaan regelen.
 4. Het legateren van bepaalde goederen, zoals meubelen en lijfsieraden.

Let op: een executeur kan niet meer bij codicil worden benoemd.


Te legateren roerende voorwerpen

Hierbij verklaar ik, .............................. (volgen volledige naam, beroep, woonplaats met adres, geboortedatum en -plaats; indien gehuwd, dan tevens invullen de volledige naam van de echtgenoot) te legateren aan:

 1. .............................. (volgen volledige naam, woonplaats, adres en zo mogelijk geboortedatum) mijn .............................. (volgt volledige omschrijving van het te legateren roerend voorwerp);
 2. enz.


Algemeen

 1. Is er een testament? Zo ja, bij welke notaris opgemaakt?
 2. Ik heb een uitvaartverzekering, polisnummer ............... 
 3. Ik heb een spaarpot of deposito voor mijn begrafenis / crematie bij ..............................
 4. Ik ben geen donar en dit heb ik geregistreerd onder nummer ....  
 5. Ik heb mijn lichaam niet / wel ter beschikking gesteld aan de (medische) wetenschap, de info is te vinden ..............................
 6. Ik heb wel / geen pacemaker.
 7. Mijn geloof is .............................., dus ik wil een kerkelijke / algemene / .............................. begrafenis / crematie.
 8. Mijn wachtwoorden voor sociale media kun je hier vinden... (digitale nalatenschap)
 9. Mijn notaris is ...(naam, mailadres en telefoonnnummer)
 10. Mijn boekhouder is ...(naam, mailadres en telefoonnnummer)
 11. Mijn vertrouwenspersoon is ... (naam, mailadres en telefoonnnummer)
 12. Mijn verzekeringsadviseur is ... (naam, mailadres en telefoonnnummer)

Specifiek crematie of begrafenis

 1. Ik wil een crematie of begrafenis? Locatie? Bij begrafenis huur voor 20 of 40 jaar.
 2. Bij begrafenis kist laten zaken in aanwezigheid van .............................. (directe vrienden, iedereen).
 3. Ik wil een gedenksteen op mijn graf, ja / nee. Zo ja, met de volgende tekst: .............................. 
 4. Bij de crematie / begrafenis wil ik live muziek?
 5. Na de crematie moet mijn as op de volgende locatie worden ondergebracht (urnenmuur, bijzetting, grasveld, urn in woning bij ..............................).
 6. De volgende begrafenisondernemer mag de crematie / begrafenis verzorgen: ..............................
 7. Ik wil een begrafenis / crematie in de volgende vorm: stilte / familiekring / familie en vrienden, etc.
 8. Ik wil de volgende kist (hout, licht, donker, schilderingen, etc.).
 9. Ik wil wel / niet opgebaard worden. Zo ja, dan op de volgende locatie: ..............................
 10. Ik wil hebben dat mijn begrafenis / crematie wordt geregeld door .............................. (naam, mailadres / telefoon).
 11. Als er discussie is omtrent de begrafenis / crematie, heeft .............................. de doorslaggevende stem.
 12. Er is tussen het overlijden en de uitvaart gelegenheid voor bezoek: ja of nee.
 13. Kerkdienst (i.o.m. geloofsovertuiging) moet er als volgt uitzien: .............................. 
 14. Op de avond van de uitvaart is er een condoléance, zo ja met drank / consumpties, welke .............................. (met sfeer omschrijving en locatie).
 15. De kaarten voor mijn overlijden worden verstuurd aan .............................. en in ieder geval niet aan ..............................
 16. Tijdens de uitvaart zijn .............................. niet welkom.
 17. Tijdens de uitvaart mogen .............................. geen lezing of voordracht houden.
 18. Ik wil een gedachtenprent met de volgende inhoud: .............................., ja / nee.
 19. Ik wil volgauto's (of paard met wagen of iets anders), hierin zitten dan ..............................
 20. Ik wil een condoléanceregister: ja / nee.
 21. Ik stel het op prijs dat mensen geen bloemen geven, maar het geld storten op bankrekening ............... ten behoeve van ..............................
 22. Spreker in aula / kerk. Ik wil hebben dat de volgende personen spreken: .............................., maximaal ...... minuten.
 23. Sprekers aan graf / crematorium, zijn ..............................
 24. Officiële plechtigheid - met muziek (voorkeur opgeven) / zonder muziek.
 25. Bloemen, welke kleur: ...............
 26. Overlijdensbericht moet er als volgt uitzien: ..............................
 27. Wel / geen advertentie in krant(en) en zo ja, de inhoud en welke kranten.
 28. Wel /geen rouwannonces versturen (lijstje met namen en adressen).
 29. Geef een algemene omschrijving van de sfeer tijdens de begrafenis.

Overige zaken codicil

 1. Ik heb de volgende legaten die toekomen aan .............................. (voorbeeld: schilderij aan Piet Jansen, ............... etc.).
 2. Waar worden bankrekeningen aangehouden?
 3. Waar wordt mijn administratie bewaard?
 4. Schrijf de namen en adressen op van degenen die in ieder geval een kaart moeten hebben.

Aandachtspunten voor notaris of adviseur

 1. Vraag een verklaring van overlijden van de arts.
 2. Neem contact op met de nabestaanden en de notaris.
 3. Neem contact op met de uitvaartondernemer (is er een verzekering?).
 4. Verklaring van erfrecht opvragen bij notaris (maak kopieën).
 5. Aangifte doen bij het gemeentehuis (vraag uitstel overlijdensregister).
 6. Overleg met de notaris over ongedaan maken wettelijke verdeling (binnen 3 maanden) en rente overbedelingsschulden.
 7. Bankrekeningen opheffen / beleggingen verkopen.
 8. Informeren uitkerende instanties en werkgever(s) i.v.m. overlijdensuitkering.
 9. Aanvragen weduwen- en wezenpensioen.
 10. Plan een afspraak met alle erfgenamen en nabestaanden om ze op één lijn te krijgen.
 11. Informeren verzekeraars (uitkeringen, overlijdensrisicoverzekering, lijfrenten).
 12. Informeren ziektekostenverzekeraar en overige instanties.
 13. Versturen rouwbrieven in overleg met nabestaanden (na uitvaart bedankbrieven).
 14. Opzegging diverse contracten en abonnementen (sluit verklaring erfrecht en overlijdensbericht bij).
 15. Neem contact op met accountant, belastingadviseur en verzekeringsadviseur en plan een gemeenschappelijke afspraak met hen.
 16. Overlijdensaangifte verzorgen door.......
 17. Successieaangifte verzorgen door.....
 18. Codicil nazien en inboedel verkopen / verdelen.
 19. Bij onderneming, check akten en overeenkomsten omtrent aanbieding, voortzetting, etc.

Trouwboekje: ...............

Testament: ...............

Donorcodicil: ...............

Verzekeringspolissen: ...............


 

Deel deze pagina

Laatste update op 31-03-2022
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Notarieel Codicil

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap