print sitemap zoeken disclaimer contact

Verhuizen, auto en BPM

Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, kunt u uw inboedel veelal belastingvrij meenemen. Tot uw inboedel mogen ook auto’s, boten en motoren behoren. De vrijstelling heeft betrekking op:

  • invoerrechten;
  • omzetbelasting (BTW);
  • belastingen van personenauto’s en motorrijwielen (BPM).

Voor de vrijstelling kunt u hier het formulier downloaden.

Voorwaarden en uitgangspunten voor de vrijstelling voor de BPM zijn

  1. u moet 12 maanden buiten Nederland hebben gewoond;
  2. auto is tenminste 6 maanden in bezit (feitelijke beschikkingsmacht, juridische eigendom niet altijd noodzakelijk) en in gebruik in het buitenland;
  3. er geldt geen limiet voor het aantal auto’s (mits geen commerciële bedoelingen);
  4. auto voor zelfde doel in buitenland en Nederland gebruiken;
  5. auto mag niet binnen 12 maanden na terugkeer in Nederland worden verkocht, verhuurd (ook niet gratis) of uitgeleend.

Uitspraken

Gerechtshof Amsterdam (9 januari 2014)

Het Gerechtshof Amsterdam geeft in 2014 geen vrijstelling voor de BPM omdat de heer X (cardioloog) de auto nog niet 6 maanden in zijn bezit had. De heer X woont in Frankrijk. Zijn vrouw en dochter komen in augustus 2011 terug naar Nederland. X woont sinds november 2011 ook weer in Nederland. X heeft in april 2011 een auto gekocht. De centrale vraag: "had X de auto 6 maanden" of "sinds wanneer woont X in Nederland"? De rechter stelt vast dat X in augustus naar Nederland is gekomen en niet in november. Derhalve: geen vrijstelling voor de BPM. Conclusie: goede en tijdige voorbereiding is wenselijk. Aantekening: hoewel X feitelijk in Frankrijk verbleef, waren er zwaarwegende persoonlijke bindingen met Nederland omdat zijn gezin daar verbleef. Noot fiscaal jurist: gewoon slordig !

Gerechtshof (18 april 2003)

De heer Jansen woont sinds 1996 in Engeland. Hij heeft ook nog een woning in Frankrijk. Hij koopt in februari 2001 in Frankrijk een Mercedes. Vanaf 7 augustus 2001 verblijft de heer Jansen met zijn gezin bij vrienden in Nederland, per 1 september 2001 was zijn woning klaar. De heer Jansen verzoekt om een vrijstelling voor de BPM, de inspecteur weigert deze te verstrekken. Reden:

  • auto nog geen 6 maanden in bezit;
  • verhuizing naar Nederland per 7 augustus 2001.

De rechter is het met de heer Jansen eens, per 1 september 2007 woont hij in Nederland, hiermee heeft hij de auto 6 maanden in zijn bezit.

Rechtbank Haarlem (12 maart 2008)

De heer Pietersen woont en werkt in België en gaat weer in Nederland wonen, tijdens zijn verblijf in het buitenland woont zijn gezin nog in Nederland. De vraag is of de heer Pietersen 12 maanden in het buitenland heeft gewoond. De inspecteur vindt dat de man niet in het buitenland heeft gewoond omdat zijn gezin in Nederland verbleef. De rechter is het met de heer Pietersen eens, er wordt meer gewicht toegekend aan de “plaats van werken” dan aan de woonplaats van het gezin. Volgens de rechter had de heer Pietersen zijn sociale leven en vrijetijdsbesteding met name in België.  

Het Hof van Justitie kijkt meestal naar alle relevante feiten, hierbij is het centrum van de permanente belangen van belang. Zijn deze lastig vast te stellen, dan prevaleren de persoonlijke bindingen met een land.

Meer weten van verhuizen en bpm

Deel deze pagina

Laatste update op 20-01-2014
Artikel gemaakt op 19-05-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank BPM Verhuizen en BPM

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap