Combinatiekorting 

Als u werkt en kinderen heeft, kunt u dit voordeel behalen. De combinatiekorting is met ingang van 2009 komen te vervallen, hiervoor in de plaats is de inkomensafhankelijke combinatiekorting gekomen. Een belastingplichtige heeft recht op de combinatiekorting als:

 • hij inkomen uit tegenwoordige arbeid heeft waarvoor meer dan € 4.542 (2008) wordt ontvangen, of de belastingplichtige in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers; en
 • er gedurende het kalenderjaar tenminste 6 maanden een kind tot zijn huishouding heeft behoord dat op 1 januari van dat kalenderjaar jonger is dan 12 jaar; en
 • tijdens die periode de kinderen op hetzelfde woonadres is ingeschreven als de belastingplichtige.

Tip

Als beide ouders aan de voorwaarden voldoen, hebben ze allebei recht op deze korting.

Combinatie korting

 • 2009: € 0;
 • 2008: € 112 (ouder dan 65 jaar: € 54);
 • 2007: € 149 (ouder dan 65 jaar: € 71);
 • 2006: € 146 (ouder dan 65 jaar: € 70).

Aanvullende combinatiekorting

Voor de aanvullende combinatiekorting komt u in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft recht op de combinatiekorting.
 • U had geen fiscale partner of bent de minstverdienende fiscale partner.

Aanvullende combinatie korting

 • 2009: € 0;
 • 2008: € 746 (ouder dan 65 jaar: € 350);
 • 2007: € 700 (ouder dan 65 jaar: € 329);
 • 2006: € 608 (ouder dan 65 jaar: € 290).


Auteur(s) van combinatiekorting


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Oldenzaalsestraat 125
7514 DP Enschede
, Overijssel

Meer over Jongbloed Fiscaal juristen

Twitter Updates

Volg ons op: