print sitemap zoeken disclaimer contact

Optieverklaring
 

(voor eventuele aankoop van een huis)

.............................., verkoper / eigenaar van het pand, gelegen: .............................. verbindt zich om gedurende ...... dagen vanaf heden genoemd pand te verkopen aan aspirant-koper:

(naam en voorletters): ..............................

(adres en plaats): ..............................

Zulks voor de koopsom van: € ...............

Datum: ...............                                              Plaats: ..............................

Verkoper:                                                          Aspirant-koper:

..............................                                         ..............................

(handtekening)                                                   (handtekening)

Echtgeno(o)t(e) verkoper:

..............................

(handtekening)

Deel deze pagina

Laatste update op 11-11-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Woning Optieovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap