print sitemap zoeken disclaimer contact

Optieverklaring
 

(voor eventuele aankoop van een huis)

.............................., verkoper / eigenaar van het pand, gelegen: .............................. verbindt zich om gedurende ...... dagen vanaf heden genoemd pand te verkopen aan aspirant-koper:

(naam en voorletters): ..............................

(adres en plaats): ..............................

Zulks voor de koopsom van: € ...............

Datum: ...............                                              Plaats: ..............................

Verkoper:                                                          Aspirant-koper:

..............................                                         ..............................

(handtekening)                                                   (handtekening)

Echtgeno(o)t(e) verkoper:

..............................

(handtekening)

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Woning Optieovereenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap