print sitemap zoeken disclaimer contact

Checklist opstellen overeenkomst

 1. Identiteit van partijen en bevoegdheid ondertekenaar (om overeenkomst aan te gaan en om over de goederen/ zaken te beschikken).
 2. Wat is de rechtsgrond van de overeenkomst (bijvoorbeeld koop)?
 3. Welke prestaties worden er van partijen bij de overeenkomst verwacht?
 4. Is aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de overeenkomst voldaan?
 5. Beschikken beide partijen over voldoende informatie?
 6. Hoe, waar en wanneer wordt er afgeleverd?
 7. Wat is de kwaliteit en kwantiteit van de leverantie?
 8. Hoe is het eventuele transport geregeld en bij wie?
 9. Is er een regeling voor eventuele schade opgenomen?
 10. Wanneer gaat het risico van schade of verlies van de zaken over op de wederpartij?
 11. Wie draagt er zorg voor het afsluiten en betalen van een eventuele verzekering?
 12. Wanneer en hoe (contant / bank / welke valuta) wordt er betaald?
 13. Welke zekerheden zijn gewenst voor de afdekking van aanmerkelijke risico's (een aanbetaling, een bankgarantie, een vrijwaring, een borgstelling, een eigendomsvoorbehoud, pand, hypotheek)?
 14. Welke sancties staan er op niet-nakoming (vertragingsrente - of een boetebeding)?
 15. Hoe worden geschillen opgelost?
 16. Moet er een kettingbeding in de overeenkomst?
 17. Wie gaat de kosten van de overeenkomst betalen?
 18. Welke rechter is bevoegd?
 19. Hoe eindigt de overeenkomst (door nakoming ineens, door opzegging of door verloop van tijd)?
 20. Is er een rechtskeuze gemaakt (vooral van belang als het contract met een buitenlandse partner wordt gesloten of als de overeenkomst geheel of ten dele in het buitenland wordt uitgevoerd)?

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Checklisten Bedrijf Opstellen overeenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap