print sitemap zoeken disclaimer contact

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Aftrek voorbelasting met beroep op "Seeling" nog steeds mogelijk


Nederland bestaat al langer dan de EU. Dit betekent dat Nederlandse wetgeving soms in strijd is met EU-richtlijnen. De EU-wetgeving gaat echter altijd voor, doe er uw voordeel mee zou ik zeggen. Onderzoek leert dat honderden Nederlandse regelingen in strijd zijn met EU-wetgeving.

Als ondernemer kunt u de aan u in rekening gebrachte BTW als voordruk terugvragen van de Belastingdienst. Dit kan alleen voor zover u met BTW belaste prestaties verricht. Bij de voorbelasting heeft Nederland een afwijkend systeem van aftrekvoorwaarden ten opzichte van een Europese richtlijn. Deze Nederlandse regeling bestond al voor de invoering van die richtlijn. Het is nog maar de vraag, of de afwijkende behandeling wordt goedgekeurd door de Europese rechter. De Hoge Raad heeft, met verwijzing naar het zogenaamde Seeling-arrest, de afwijkende Nederlandse regeling voorgelegd aan het hof van Justitie EG in Luxemburg.

De Europese richtlijn stelt dat, zolang een gebouw niet alleen voor privédoeleinden wordt aangewend maar ook voor ondernemersdoeleinden, de vrijheid bestaat om het pand te etiketteren (aan te merken) als volledig ondernemingsvermogen. Daarentegen moet in het Nederlandse systeem gekeken worden naar het werkelijke gebruik voor BTW-belaste prestaties. U mag als ondernemer in beginsel op grond van Europees recht een beroep doen op volledige aftrek van BTW. Ik denk dat de Nederlandse fiscus niet altijd direct het geld zal uitbetalen, maar dit moeten ze wel!

Wordt de Nederlandse regeling inderdaad in strijd geacht met de Europese regelgeving, dan maakt dat een beroep op het Seeling-arrest extra voordelig. Tegenover de ruimere aftrek staat immers in de huidige Nederlandse regelgeving niet een heffing voor privégebruik. Nederland heeft namelijk nagelaten een dergelijke corrigerende heffing in de wet op te nemen.

Tip

Geeft u per brief aan de Belastingdienst aan dat u het pand bedrijfsmatig gaat gebruiken en bewaart u uw administratie zorgvuldig. Doet u aangifte volgens het Nederlandse systeem (niet alle BTW te verrekenen) en maakt u bezwaar tegen de aanslag. Hiermee voorkomt u boetes als blijkt dat de EU-rechter bepaalt dat het Nederlandse systeem wettelijk is toegestaan.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Actueel omzetbelasting Prive gebruik & Seeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap