Volg ons op:

Twitter Updates

Faillissement en aansprakelijkheid

Faillissement en eigen vermogen

Een gemiddelde ondernemer begint zijn eigen zaak eenvoudig. Meestal wordt een eenmanszaak of vennootschap onder firma (hierna VOF) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarna wordt het nieuwe bedrijf aangemeld bij de Belastingdienst en "klaar voor de start".

Hoofdelijk aansprakelijk

Bij een eenmanszaak, VOF (minimaal 2 eigenaren) of een maatschap is de eigenaar volledig aansprakelijk. Dit wil zeggen dat zijn zakelijk vermogen en privévermogen volledig wordt aangesproken bij een faillissement. Als de eigenaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, wordt ook het vermogen van zijn partner in het faillissement betrokken. Alles weg dus.

Voorkomen aansprakelijkheid

In de praktijk zie je een aantal oplossingen om de aansprakelijkheid te voorkomen. Dit kan door: 

  1. andere rechtsvorm (zoals B.V.);
  2. (alsnog) trouwen op huwelijkse voorwaarden.

Andere rechtsvorm

Een B.V. is voor het beperken van risico's de beste oplossing. Een eigenaar van een B.V. (directeur-grootaandeelhouder of DGA) is beperkt aansprakelijk voor schulden van de B.V., eigenlijk alleen bij wanbeleid of onbehoorlijk bestuur. Het privévermogen is afgescheiden van het bedrijfsvermogen. Schuldeisers van de B.V. kunnen geen beroep doen op uw privévermogen, dit slaapt wel zo lekker.

Het is mogelijk om zonder belastingheffing een eenmanszaak, maatschap of VOF om te zetten in een B.V. Dit kost ongeveer € 3.000. Hiermee is dan wel de accountant, belastingadviseur en de notaris betaald en staat de nieuwe structuur. In de praktijk adviseer ik meestal een zogenaamde holdingstructuur. Dit wil zeggen dat er twee B.V.'s worden opgericht waarbij de Holding B.V. alle aandelen heeft in de Werk B.V. In de Holding B.V. zit het vermogen en in de Werk B.V. de onderneming. Een holdingstructuur kost ongeveer € 4.500. Let u er wel op dat de juiste beschikkingen bij de Belastingdienst worden aangevraagd, zodat u niet achteraf geconfronteerd wordt met belastingheffing. Enkele tips:

Huwelijkse voorwaarden

In de praktijk wordt deze aansprakelijkheid nog wel eens afgewenteld of opgelost door het aangaan van huwelijkse voorwaarden. Dit kan tijdens het huwelijk en mits dit juist wordt uitgevoerd, is het ook succesvol. Enkele opmerkingen:

Conclusie

Voorkomen van aansprakelijkheden kan het eenvoudigst door het inbrengen van uw bedrijf in een B.V. In sommige gevallen heeft u niet eens het startkapitaal van € 18.000 nodig. In de nabije toekomst dalen de tarieven voor B.V.'s, dit maakt een B.V. ook eerder aantrekkelijk. Als u dit niet wilt, kunt u voor de complexere oplossing kiezen, de huwelijkse voorwaarden. Laat u goed adviseren door een notaris en fiscaal jurist.Meer weten van faillissement en aansprakelijkheid


Artikel datum : 12-07-2005 | Artikel laatst gewijzigd : 28-06-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen