print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale beleggingsinstelling in 2007

De nieuwe FBI mag ook beleggen in vastgoed. Een FBI kent een speciaal regime, namelijk 0% vennootschapsbelasting. Dit betekent dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is over de winst. Er worden voorwaarden gesteld aan de aandeelhouders, bestuurders en interne financiering. De winst die de FBI maakt moet (vrijwel direct) worden doorgestoten aan de aandeelhouders. Lees dit artikel voor meer informatie. Het besluit van het Ministerie over de FBI kunt u hier vinden.

Hoe werkt het?

Een B.V., N.V. of fonds voor gemene rekening is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (in ieder geval winst uitkeren binnen 8 maand na einde boekjaar), kan de status van FBI worden aangevraagd, het tarief voor de vennootschapsbelasting is dan 0%. De rechtspersoon mag enkel beleggen (normaal vermogensbeheer) en de financiering is beperkt (60% van de boekwaarde van vastgoed en 20% van andere beleggingen). De winst moet worden uitbetaald / doorgestoten aan de aandeelhouders. Een FBI heeft geen recht op investeringsaftrek en kan ook geen gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling. Winsten bij verkoop hoeven niet direct te worden uitgekeerd, deze kunnen worden toegevoegd aan een reserve (herbeleggingsreserve).

Wat mag wel en wat mag niet?

Er zijn al banken die speciale producten voor het nieuwe wetsvoorstel hebben bedacht, onder meer Mees Pierson. Voordeel van dit soort fondsen is dat winsten direct moeten worden uitgekeerd en het dividendrendement vaak hoog is.

Projectontwikkeling binnen een FBI mag niet, het moet immers gaan om beleggen en ontwikkelen is net iets te actief. Er zal een fiscale grensverkenning plaatsvinden waarbij men op zoek gaat naar wat wel en niet mag. Binnen de huidige vastgoedwereld moeten beleggers steeds actiever worden omdat de huurders steeds sneller en hogere eisen stellen.

Het is mogelijk om binnen een concern in een normale B.V. (25,5% vennootschapsbelasting) te ontwikkelen en vervolgens het bedrijfspand onder te brengen in een FBI, hierdoor zijn huurinkomsten niet belast met vennootschapsbelasting.

Het wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer. Er kunnen dus nog wijzigingen worden doorgevoerd. Invoerdatum zal zijn er per belastingjaar 2007; het betreft namelijk een keuze per jaar.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-05-2017
Artikel gemaakt op 04-05-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2007 FBI Beleggingsinstelling in 2007

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap