Volg ons op:

Twitter Updates

Afschrijving onroerende zaken

De afschrijving van onroerende zaken is beperkt.

Verhuur aan derden

Afschrijving tot maximaal de WOZ-waarde (inclusief grond). Beleggingspanden mogen dus uiterlijk tot aan de WOZ-waarde worden afgeschreven. De WOZ-waarde wordt dan dus de restwaarde. Panden met een lagere waarde hoeven niet opgewaardeerd te worden.

Verhuur aan verbonden personen

Voor verhuur aan verbonden personen of voor panden die in eigen gebruik zijn is de regeling vriendelijker. Afschrijving tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Per 2019 wordt dit ook beperkt tot de WOZ waarde.

Overige afschrijvingen

De afschrijvingstermijn voor (veelal gekochte) goodwill is 10 jaar. De overige bedrijfsmiddelen (vervoermiddelen en inventaris) worden in 5 jaar afgeschreven. Als u kunt aantonen dat dit de economische werkelijkheid niet weergeeft, kunt u wellicht sneller afschrijven.


Auteur(s) van afschrijving onroerende zaken


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-08-2006 | Artikel laatst gewijzigd : 14-08-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen