print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingvrij auto rijden in Nederland nog slechts gedurende twee weken

Update 6: Formulier Melding kortstondig gebruik beschikbaar.
Update 5: Voorwaarden bekend voor kortstondig gebruik.
Update 4: Vrijstelling geldt slechts gedurende twee weken.
Update 3: Wet BPM wijzigt m.i.v. 16 oktober 2006.
Update 2: Hoge Raad verwerpt afschrijvingstabel (22 september 2006).
Update 1: Het Europese Hof verwerpt BPM op buitenlandse auto's.
 

Formulier Elektronische melding voor vrijstelling kortstondig gebruik

Het Elektronische meldingsformulier voor de BPM- en MRB-vrijstelling voor kortstondig gebruik voor het rijden in Nederland met buitenlands kenteken kan worden ingevuld op de site van de Belastingdienst.

Evenals de Brochure: Toelichting melding vrijstelling BPM en MRB bij kortstondig gebruik.Voorwaarden vrijstelling BPM bij kortstondig gebruik

Met ingang van 1 februari 2007 wordt vrijstelling van de BPM verleend onder de volgende voorwaarden:

  1. Het gezin / lichaam mag de auto de voorgaande 12 maanden niet in Nederland hebben gebruikt.
  2. Een beroep op de vrijstelling moet worden gedaan vóór aanvang van het gebruik van de weg met het motorrijtuig in Nederland door middel van een electronische melding.
  3. In de twaalf maanden vanaf aanvang van de twee wekenperiode mag slechts gedurende de periode van twee weken gebruik worden gemaakt van de Nederlandse weg.
  4. De vrijstelling kan mede worden verleend indien door aantoonbare overmacht geen melding is gedaan en mits zo snel als mogelijk alsnog melding wordt gedaan onder opgaaf van redenen van overmacht en aanvang van gebruik in Nederland.
  5. Indien niet of niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, dient dit direct te worden gemeld aan de Inspecteur.
  6. Wordt binnen twaalf maanden weer van de weg in Nederland gebruik gemaakt of bij verlenging van het gebruik na verloop van de twee weken, dan is direct alsnog BPM verschuldigd.

De tekst van het uitvoeringsbesluit BPM vindt u hier.


Vrijstelling bij kortstondig gebruik slechts twee weken

De vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting voor kortlopende huur van buitenlands gekentekende voertuigen door inwoners van Nederland wordt beperkt tot ten hoogste twee weken (oorspronkelijke wetsvoorstel was: één maand). Op 31 oktober 2006 heeft de Tweede Kamer met het Belastingplan 2007 ingestemd.


BPM op buitenlandse huur- en leaseauto's gewijzigd

Nederland gaat volledige BPM heffen over auto's die in het buitenland geregistreerd staan en door inwoners van Nederland in Nederland gebruikt worden. Hier staat tegenover dat bij export van auto's naar andere EU-landen (+EER-landen) een teruggaaf van de BPM wordt verleend. Bij de teruggaaf wordt rekening gehouden met naar keuze de werkelijke afschrijving op de auto danwel op basis van een forfaitaire afschrijving. Per saldo heb je dan BPM betaald over de waarde van aanschaf minus de waarde bij export.

Kortstondig gebruik

Voor kortstondig gebruik geldt een vrijstelling van de BPM-heffing. Hoe lang is kortstondig: maximaal twee weken (oorspronkelijke wetsvoorstel was: één maand). Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet voordat je gebruik maakt van de Nederlandse weg een elektronisch formulier worden ingevuld. Deze kan via de website van de Belastingdienst.

Ingangsdatum

De teruggaafregeling is van toepassing op auto's met een registratiedatum of datum van aanvang van gebruik van de weg in Nedeland op of na 16 oktober 2006.

Conclusie

Belastingvrij auto rijden in Nederland blijft mogelijk, maar slechts gedurende een periode van één maand. Bij langduriger gebruik blijft slechts een eventueel voordeel van een lager BTW-tarief en geen of minder motorrijtuigenbelasting; afhankelijk van het land waar de auto is geregistreerd.

Voor het chronologisch overzicht hebben wij onderstaand artikel van 22 september 2006 volledig laten staan. Door de gewijzigde opzet van de Wet BPM zal deze niet langer in strijd met het EG-recht.


Geen BPM op buitenlandse huur- en leaseauto's (let op: gewijzigd zie boven)

Nederland mag geen BPM heffen over auto's die in het buitenland geregistreerd staan. Zo heeft het Europese Hof van Justitie op 27 juni 2006 bepaald: als een in Nederland woonachtig persoon een in het buitenland geregistreerde auto huurt (of least), is het heffen van BPM in strijd met het beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa.

Afschrijvingstabel ongeldig

Hof Den Haag (29 juni 2004, nummer BK-03/00985) vond de afschrijvingstabel van artikel 10 BPM akkoord. De Hoge Raad (22 september 2006, nummer 41.178) denkt hier anders over. De reden is dat de tabel niet gespecificeerd is en men voor een concrete auto dus niet weet of de tabel de werkelijke waarde van de auto weerspiegelt. De mogelijkheid tot tegenbewijs is niet van belang. Op 12 september 2006 is er een nieuw besluit inzake de BPM bekend gemaakt, lees hier.

Conclusie

Een auto via het buitenland leasen of huren is door genoemde uitspraak van de Europese rechter goedkoper dan in Nederland een auto huren of leasen. U rijdt met een Luxemburgs kenteken in Nederland en hoeft (voorlopig) geen BPM te betalen, de BTW is lager (15% in plaats van 19%) en u hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Er komt een wetswijziging aan maar ook daarna blijft het nog voordelig. De afschrijvingstabel in Nederland wordt ook van tafel geveegd dus ook na de wetswijziging in 2007 zijn we er nog niet. Conclusie: doen als u een beetje lef heeft.

Wetswijziging op komst

Tijdens Prinsjesdag is een wetswijziging aangekondigd. Totdat er nieuwe wetgeving is, blijft het huren van een buitenlandse auto zonder BPM mogelijk. Onze inschatting is dat voor het einde van het jaar de wet zal zijn aangepast, nog even wachten op de verkiezingen. Als een tijdsevenredige afschrijving wordt gerekend, loopt de wetgever aan tegen de uitspraak van de Hoge Raad die de afschrijvingstabel verwerpt. Hoe moet je dan de BPM bepalen? De gouden melkkoe wordt langzaam maar zeker een gewone hollandse koe.

De regeling zou dan ook een omgekeerde regeling moeten kennen, namelijk het teruggeven van BPM bij export. We wachten af.

Voor wie de beschikking van het Europese Hof van Justitie wil nalezen, dat kan via de volgende link: EHvJ zaak C-242/05.

Voor het chronologisch overzicht hebben wij onderstaand artikel van 12 juli 2005 volledig laten staan.


Belastingvrij (zonder BPM en BTW) een auto rijden in Nederland met buitenlands kenteken. Er loopt hierover een procedure bij het Europese Hof en er zijn al bedrijven die dit nu regelen. De Telegraaf stelt dat dit als een lopend vuurtje door Nederland gaat. Hoe u op een buitenlands kenteken kunt rijden leest u hier, het is wel nodig om het goed te regelen (met huurovereenkomst en pandakte). We zeggen nee tegen één Europese grondwet maar 'ja' tegen de mogelijkheden die Europa ons kan bieden.

Mag men een auto huren in Luxemburg?

Stel, u huurt een auto (Mercedes S 400) bij een Belgisch of Duits verhuurbedrijf. De reden? Het is goedkoper. Vervolgens rijdt u met deze auto in Nederland en wordt aangehouden door de Douane omdat u met een buitenlands kenteken in Nederland rijdt. U krijgt een aanslag BPM van € 27.000 met € 7.000 boete, graag binnen 6 weken betalen. Een sprookje? Nee.

Toelichting

De Wet BPM maakt geen onderscheid tussen in België, Duitsland of Nederland gehuurde personenauto’s. Als een auto niet in Nederland is geregistreerd en de huurder maakt gebruik van de Nederlandse weg, dan moet er in Nederland BPM worden betaald. Het Gerechtshof vraagt zich nu af of dit zomaar kan.

Procedure

Het Gerechtshof in Den Bosch verbaast zich over deze situatie en vraagt zich af of dit binnen de EU wel is toegestaan. Een redelijke vraag lijkt me. Het Gerechtshof heeft prejudiciële vragen gesteld aan het EG-Hof van Justitie. Het Hof wil weten of de heffing van BPM in dit geval in strijd is met de art. 49 tot en met 55 EG-verdrag.

Afschaffing BPM

Er wordt al lang gesproken over de houdbaarheid van de BPM in Nederland. Binnen de Europese Unie heeft dit nu ook een plek gekregen. De Europees commissaris Kovacs (belastingen) heeft in juni 2005 laten weten dat de inschrijvingsbelasting op nieuwe auto's in de periode 2006 - 2016 geleidelijk moet worden afgeschaft. Dit mag deels gecompenseerd worden door een verhoging van de wegenbelasting. De BPM in Nederland bedraagt 43% en in Denemarken zelfs 180% van de nieuwwaarde (maximaal € 16.000). Dit voorstel zal niet zomaar geaccepteerd worden, 16 van de 25 EU-landen kent een soort BPM en afschaffing brengt de eigen begroting in gevaar.

Advies EU

Vooruitlopende op de vragen die zijn gesteld heeft de Europese Commissie (EC) Nederland (en Griekenland) officieel verzocht hun regels inzake de autoregistratiebelasting te wijzigen. Gelukkig is de EC van mening dat hetgeen Nederland doet niet mag. Buitenlandse verhuurbedrijven mogen geen auto's aan Nederlanders verhuren en dit mag niet. Op dit moment mag dit gedurende 2 dagen en dit is te kort.

Conclusie

We kennen al lang geen (juridische) grenzen meer binnen Europa. De fiscale wetgeving loopt hier nog steeds achteraan en in dit schrijnende geval wordt dit nog eens duidelijk. In de Tweede Kamer is reeds besproken dat bij kort gebruik in Nederland van een auto met buitenlands kenteken een oogje moet worden dichtgeknepen. Kennelijk zag de douanier het hier wel scherp, wet is wet en regels zijn regels. Een vervolgvraag kan zijn of een Nederlandse ondernemer in het buitenland een auto mag leasen omdat dit nu eenmaal goedkoper is (geen BPM). Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kunnen belemmeringen van dienstverlening die komen door nationale wetten slechts worden geaccepteerd indien deze gerechtvaardigd zijn vanwege een algemeen belang en waarbij de wet niet te overdreven is. Het Hof van Justitie moet dus nagaan of een Belgisch of Duits verhuurbedrijf in haar diensten wordt belemmerd door de BPM-wetgeving in Nederland. Zo ja, is dit vanuit Nederland gezien redelijk.

Volgens mij moet de Belastingdienst niet bij de heer X zijn maar bij de verhuurder, de dienst heeft immers daar plaatsgevonden. De BPM sluit echter eenvoudig aan bij de bestuurder. Het zou fijn zijn dat ambtenaren in hun vrije tijd gaan vissen en niet achter auto's met een buitenlands kenteken gaan jagen. De regering moet haar regels aanpassen en iets meer Europees gaan denken.

De constructie via Luxemburg die door Global Car Rent wordt aangeboden speelt handig in op het vrije verkeer van diensten. Er rijden al vele auto's met een Luxemburgs kenteken in Nederland. Europa kent beperkingen maar ook mogelijkheden, zo blijkt nu. Er zullen zeker kamervragen en beperkingen komen in Nederland, gelukkig heeft de EU-rechter het laatste woord en niet Den Haag. De uitspraak verwacht ik eind 2006, wellicht eerder. De uitspraak zal positief zijn voor de autorijder. Het gevolg ? Een wetswijziging in Nederland.

Tip

Als de Europese Commissie (of rechter) de Nederlandse regeling afkeurt, is het mogelijk om goedkoper auto's in het buitenland te huren (of leasen), geen BMP, lagere BTW en geen of een beperkte motorrijtuigenbelasting. Gezien de lagere kostprijs in Duitsland, Luxemburg en België is dit voordelig voor ondernemers maar ook voor particulieren. We moeten nog even wachten maar Global Car Rent is er al klaar voor.

(Let op, dit betreft een oud artikel: de gevolgen van de ingevoerde wijzigingen zijn bovenstaand beschreven)


Datum : 12 juli 2005 (aangepast 12 november 2005) / Update: 10 juli 2006/22 september 2006/17 oktober 2006
Bron: EG 7 juli 2005 IP/05/863, Telegraaf en EHvJ zaak C-242/05, www.minfin.nl  

Meer weten van huurauto uit buitenland

Deel deze pagina

Laatste update op 21-04-2017
Artikel gemaakt op 06-07-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Auto buitenland Huurauto uit buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap