print sitemap zoeken disclaimer contact

BTW bij verkoop bedrijfspand

De Hoge Raad heeft op 6 juni jongstleden een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot de verschuldigde BTW bij verkoop van een bedrijfspand. De praktijk was tot nu toe dat bij verkoop van een bedrijfspand dat geëxploiteerd wordt, gebruik makend van de optie voor belaste verhuur, op het moment van verkoop ook geopteerd moest worden voor een belaste levering. Doe je dit niet, dan zal de fiscus de over de tien voorgaande jaren teruggevraagde BTW herzien en terugvorderen.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat op grond van de uitleg van het Hof van Justitie in Luxemburg de exploitatie van een pand kan worden gezien als een (zelfstandig deel) van een onderneming. Dit wordt gezien als een algemeenheid van goederen, zodat hierover op basis van artikel 31 van de wet omzetbelasting geen BTW hoeft te worden berekend. Voorwaarde is wel dat ook na de overgang de exploitatie van het pand in welke vorm dan ook wordt voortgezet.

Voor de praktijk is dit gunstig. Het komt namelijk nog wel eens voor dat vergeten wordt te opteren voor belaste levering van een pand. Dit hoeft dus nu niet direct te leiden tot vervelende BTW-naheffingen.

Meer weten van btw verkoop pand

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 25-11-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Bouwtotaal BTW verkoop pand

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap