print sitemap zoeken disclaimer contact

Huurtoeslag en zorgtoeslag 

De fiscus gaat betalen  

Meer dan 6.000.000 huishoudens krijgen dadelijk (vaker) te maken met de Belastingdienst. De Belastingdienst gaat per 1 januari 2006 naast belasting innen nog andere zaken voor haar rekening nemen. Wat gaat de belastingdienst nu doen:

 1. Belastingen.
 2. Subsidie kinderopvang (per 2006 toeslag kinderopvang).
 3. Subsidie ziektekostenverzekering, de zorgtoeslag (per 2006). 
 4. Subsidie huurwoningen, de huurtoeslag (per 2006).

De veranderingen in 2006

Het ziekenfonds, de particuliere ziektekostenverzekeringen en de huursubsidie zoals we deze nu kennen komen per 1 januari 2006 te vervallen. Meer dan 6 miljoen huishoudens krijgen dadelijk (vaker) met de Belastingdienst te maken. Omdat mensen nog steeds schrikken van de blauwe enveloppen, worden deze afgeschaft voor de zorg- en huurtoeslag. Deze enveloppen worden wit en rood, een vriendelijke kleur lijkt me. In augustus 2005 begint de reclamecampagne. De wet is op 14 juni 2005 aangenomen dus er komt definitief een nieuwe zorgverzekeringswet per 1 januari 2006.

Verzekerden zullen uiterlijk 16 december 2005 een aanbod ontvangen van hun huidige ziektekostenverzekeraar voor de basisverzekering en eventuele aanvullende pakketten. Als u niet vóór 1 januari 2006 reageert bent u akkoord met dit voorstel. U kunt nog reageren tot 1 maart 2006 maar bent dan al wel verzekerd.

Ervaringen nieuwe regelingen Belastingdienst

Sinds 2005 is de Belastingdienst belast met de uitbetaling van de vergoedingen voor de kinderopvang. In totaal hebben 200.000 ouders recht op een toeslag. Het invullen van het formulier voor een tegemoetkoming was een groot probleem. Ook veel ouders schrokken van het feit dat ze per januari 2005 alle kosten zelf moesten betalen en soms nog geen toeslagen (van werkgever en Belastingdienst) kregen. Daarnaast was de nieuwe regelgeving onduidelijk en ontstonden veel papierstromen.

Verwachting nieuwe regelingen in 2006

De ervaringen voor de kinderopvangbijdrage doen weinig goeds vermoeden voor begin 2006. Bij de kinderopvang ging het om 200.000 ouders, bij de huurtoeslag betreft het 1,2 miljoen mensen en bij de zorgtoeslag zelfs 6 miljoen mensen. De Belastingdienst richt een aparte organisatie op voor de toeslagen, de belastingdiensttoeslagen. Als dit goed komt, komt er meer goed. Let u goed op de reclameuitingen en zorgt u ervoor dat de formulieren tijdig worden ingediend.

Huursubsidie

Voor huurders blijft de regeling vrijwel hetzelfde. De regeling wordt per 2006 uitgevoerd en niet meer door het ministerie van VROM. Een aantal veranderingen in de regeling die wordt ingevoerd zijn:

 1. Maandelijks: de toelage wordt als voorschot maandelijks uitbetaald (met eindafrekening aan het einde van het jaar, praktisch dus).
 2. Inkomen: inkomen van het lopende jaar is van belang en dus niet meer het inkomen van oudere jaren (rechtvaardiger lijkt mij).
 3. Jaar: het huurtoeslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar en dus niet meer van 1 juli tot 30 juni (eenvoudiger dus).
 4. Formulier: de aanvraagformulieren worden deels door de Belastingdienst ingevuld (eenvoudiger dus).

Ziektekosten

Het ziekenfonds en de particuliere verzekeringen komen per 2006 te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een basiszorgverzekering. Hoe deze verzekering gaat luiden is nog niet bekend. U gaat een nominale premie betalen, ongeacht uw leeftijd en gezondheidstoestand. Mensen met een laag inkomen ontvangen maandelijks een compensatie van de Belastingdienst (de zorgtoeslag). Er wordt ook nog een inkomensafhankelijke premie door de Belastingdienst in rekening gebracht, dit zal via de werkgever plaatsvinden, de premie hiervoor is vastgesteld op 6,25% van het salaris met een maximum van € 30.798. De werkgever zal voor ziekenfondsverzekerden niet veel merken. Voor particulier verzekerde werknemers moet de werkgever veelal meer gaan betalen. Werknemers zien de kosten van de ziektekostenverzekering stijgen tot zo'n € 2.000 per jaar (€ 1.100 nominale premie en € 800 - € 900 belasting over bijdrage werkgever).

Tips ziektekostenverzekering

 1. Werknemers moeten verschillende zorgverzekeraars gaan vergelijken voor de beste prijs en voorwaarden.
 2. Werkgevers zullen hun zorgbeleid (ARBO / verzuimbeleid) in 2005 onder de loep moeten nemen.
 3. Werkgevers kunnen overwegen om collectief een polis voor hun werknemers aan te vragen.

Deel deze pagina

Laatste update op 28-08-2023
Artikel gemaakt op 20-06-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2006 Huurtoeslag en zorgtoeslag 2006

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap