print sitemap zoeken disclaimer contact

Film C.V. in 2006

Film C.V. "niet te filmen"

Film C.V.'s hebben een slechte naam binnen mijn praktijk. Veel klanten hebben er een hoop gezeur mee gehad en onder meer de Ocean Warrior heeft aangetoond dat het niet allemaal betrouwbaar is wat er in deze sector is gebeurd. Door de nieuwe regeling is de Film C.V. weer aantrekkelijk, mits u vertrouwen heeft in het succes van de film die wordt gemaakt!

De fiscale faciliteit voor de Film C.V. is per 1 juli 2007 afgeschaft. Voor particulieren zijn slecht bestaande Film C.V.'s aantrekkelijk, in fiscale zin tenminste.

Film is onderneming

De Film C.V. zie ik in sommige aangiften inkomstenbelasting van klanten. Een forse aftrekpost in de inkomstenbelasting die met name geschikt is voor de grootverdieners onder ons (minimaal inkomen € 45.000). De Film C.V., windmolenmaatschap of Scheeps-C.V. zijn veelal bankproducten die een zeker risico kennen. Het is een aandeel in een onderneming en als de onderneming niks wordt, is het rendement veelal negatief. Is de film geen succes of wordt het schip of de windmolen tegen een te lage prijs verkocht, dan is uw rendement weg.

Zwendel met Film C.V.

Volgens De Telegraaf is de Belastingdienst een omvangrijke zwendel met een Film C.V. op het spoor. Beleggers zijn voor miljoenen het schip in gegaan bij de filmfonds van Hungry Eye. Dit filmfonds is kennelijk in de markt gezet door Dexia, BDO CampsObers en Bakkenist & Emmens. Genoemde bedrijven ontvingen voor elke belegger een provisie, aldus De Telegraaf. De beleggers worden temeer gedupeerd omdat de aftrekpost (over 2000 - 2005) door de Belastingdienst wordt geschrapt en moet worden terugbetaald. Ik vraag mij af in hoeverre de Belastingdienst onbeperkt een verleende aftrekpost zomaar kan terugnemen, maar dit terzijde.

Let u dus op bij investeringen in dergelijke producten!

Fiscale voordelen Film C.V.

In 2006 komt er wederom een stimuleringsregeling voor de filmindustrie. Deze zal gelden tot 1 juli 2007 en voldoet aan de EU-regels voor steunkaders. De nieuwe regeling is nog beter dan de vorige regelingen, dus er komen in 2006 weer nieuwe Film C.V.'s die u via banken en vermogensbeheerders zullen worden aangeboden. Wat betekent het in het kort:

  1. Belastingvrijstelling over opbrengst (deels).
  2. Privépersonen mogen 130% van de inleg aftrekken van de belastingen.
  3. Extra aftrekpost door investeringsaftrek van 55%.

Aandachtspunten

  1. Fiscaal aantrekkelijk: Overleg voordat u een aandeel in een Film C.V. koopt eerst met uw belastingadviseur of accountant. Dit om te bepalen of een aftrekpost voor u zinvol is.
  2. Brochure: Lees de brochure goed en kijk naar het rendement, de gedragscode en de gevolgen als de film niet wordt gemaakt. Tevens is een accountantsverklaring en goedkeuring van de Belastingdienst van belang.
  3. Completion Bond: die is een garantie dat uw geld pas wordt betaald als de film ook echt in productie gaat.

Conclusie

Het investeren in films wordt in 2006 fiscaal voordeliger dan in 2005. Het rendement zal veelal liggen rond de 8%, maar het kent zeker risico’s. Door de nieuwe fiscale regels wordt uw risico minder en hopelijk zal de filmsector conclusies verbinden na de sores die is ontstaan na de Ocean Warrior. De Film C.V. wordt in fiscale zin per 1 juli 2007 minder aantrekkelijk.

Info internet

Besluit over de C.V. Ministerie van Financiën 12 september 2005

Belastingplan 2006 over de Film C.V. (bron fine)

Memorie van toelichting belastingplan 2006 (bron fine)

Telegraaf 10 oktober 2005

Deel deze pagina

Laatste update op 29-12-2012
Artikel gemaakt op 30-09-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscaal nieuws 2006 Film CV in 2006 weer hot

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap