print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Belastingplan 2010 ondernemers

Belastingplan 2010 voor ondernemers

Hieronder kort en bondig een overzicht van de beperkte fiscale wijzigingen in 2010.

 1. Mogelijkheden om TBS-pand belastingvrij in de B.V. in te brengen.
 2. Vrijstelling van 12% van het inkomen (soort MKB-winstvrijstelling) bij verhuur bedrijfspand (TBS) aan de B.V.
 3. Toepassing herinvesteringsreserve en kostenegalisatiereserve bij verhuur bedrijfspand (TBS) aan de B.V.
 4. Salaris DGA mag ook lager dan € 40.000 worden vastgesteld.
 5. Afschaffing urencriterium (echte) ondernemers bij MKB-winstvrijstelling.
 6. Lagere belasting op innovaties, octrooibox wordt innovatiebox (belastingheffing 5%).
 7. Hogere milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek.
 8. Invoering eenvoudige regeling voor belastingvrije onkostenvergoeding per 2011, de werkkostenvergoeding (1,4% fiscaal loon onderneming). Deze regeling geldt niet voor cursussen, studiekosten, reiskosten woon / werk, verhuiskosten en tijdelijke verblijfkosten.
 9. Verhoging MKB-winstvrijstelling van 10,5% tot 12%, urencriterium zal verdwijnen (bedrijf naast een baan wordt aantrekkelijker).  
 10. Verruiming verliesverrekening naar verleden (van 1 naar 3 jaar).
 11. Verruiming crisismaatregel, zowel investeringen in 2009 als in 2010 kunnen willekeurig worden afgeschreven.
 12. Eenvoudige regeling voor werknemers jonger dan 23 jaar met salaris lager dan loongrens (geen premieheffing en bijdrage zorgverzekeringswet). Vanaf 2011 ook geen loonheffing meer.
 13. Er komt een mogelijkheid om een B.V. (bedrijf) belastingvrij aan de kinderen door te schuiven.
 14. Bij vererving van aandelen in een B.V. (AB) zonder bedrijf (Beleggings B.V.) moet worden afgerekend, er geldt een soepele regeling als binnen 2 jaar na overlijden dividend wordt uitgekeerd.
 15. Er komt één loonbegrip.
 16. BTW-voordelen voor schilders en stucadoors (bij werkzaamheden aan woningen van 2007 en ouder is het tarief 6% i.p.v. 19%) en schoonmaakwerkzaamheden in woningen.
 17. Zelfstandigenaftrek wordt geïndexeerd en is nog enkel te verrekenen met ondernemingswinst (niet meer met ander inkomen). Voor starters geldt deze regeling niet.
 18. Willekeurige afschrijving enkel voor zeer zuinige auto's (regeling 2010).
 19. Geen bijtelling voor elektrische auto's in 2010 en 2011, daarna in 2012, 2013 en 2014 is de bijtelling 7%.
 20. Geen BPM tot 2018 voor elektrische auto's.
 21. Voor vervoer per fietstaxi, motortaxi en tuktuk geldt een BTW-tarief van 6% (en niet meer 19%).
 22. Pensioen en stamrechten in eigen beheer wordt ook mogelijk als B.V. is gevestigd in andere EU lidstaat (geldt per heden).
 23. Conserverende aanslag bij emigratie blijft mogelijk (hier komt repartiewetgeving voor, zie Hoge Raad BNB 2009/113).
 24. BTW-vrijstelling voor jeugdzorg gaat ook gelden voor commerciële aanbieders.

Meer weten van belastingplan 2010 ondernemers

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2017
Artikel gemaakt op 15-09-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2010 Belastingplan 2010 ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap