print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

2004

Pensioenblunders

"Wie wat bewaart die heeft wat," aldus mijn oma. Je moet echter wel blijven nadenken en niet zomaar - enkel om de aftrekpost - een bedrag aan een verzekeraar geven.

Mijn bedrijf is mijn pensioen
U heeft geen pensioen opgebouwd, omdat u straks van de opbrengst van uw bedrijf wilt leven. Als bij verkoop de opbrengst tegenvalt, heeft u veel minder pensioen dan verwacht.

Pensioenen kosten alleen maar geld
Niet waar. Pensioen opbouwen kan de liquiditeit juist verruimen omdat u er een aftrekpost mee creëert. De opbouw van een pensioenreserve in een B.V. kan beperkt blijven tot een boekhoudkundige handeling. Hetzelfde principe geldt voor de fiscale oudedagsreserve (FOR) bij VOF's en eenmanszaken. De opbouw van de pensioenreserve wordt van de winst afgetrokken, komt op de balans en is dus een fiscale aftrekpost.

Mijn partner blijft goed achter
Stel: uw partner heeft zich nooit met het bedrijf bemoeid en u komt te overlijden. Hij of zij zal het bedrijf dan vaak te snel en dus te goedkoop van de hand doen. Grote kans dat de opbrengst te klein is voor een leuk inkomen. Regel dus in privé een overlijdensrisicoverzekering. Na uw overlijden ontvangt uw partner dan een netto bedrag. De premies betaalt u ook netto. Of regel een partnerpensioen in een pensioenverzekering. Na uw overlijden ontvangt uw partner dan levenslang van tevoren vastgestelde uitkeringen. De premies zijn aftrekbaar en over de uitkeringen betaalt uw partner inkomstenbelasting.

Ik vertrouw op mijn pensioenverzekeringen
Als u een pensioenverzekering sluit, wil dat niet zeggen dat u gegarandeerd een bepaald pensioen ontvangt. Wie een pensioenverzekering sluit met een gegarandeerde uitkering, komt een heel eind. In dat geval bent u alleen nog afhankelijk van de marktrente op uw pensioenleeftijd. Hoe hoger de marktrente, hoe hoger de pensioenuitkeringen.

Ik ben en blijf kerngezond
In een pensioenregeling wordt vaak het risico van arbeidsongeschiktheid gedekt. U spreekt met de B.V. af dat de pensioenopbouw gewoon doorgaat als u arbeidsongeschikt raakt. In de praktijk komt er weinig van terecht als er niets wordt geregeld. Verzeker dus het arbeidsongeschiktheidsrisico. De verzekeraar betaalt dan uw pensioenopbouw gewoon door.

Er staat genoeg pensioenreserve op de balans
De papieren pensioenreserve in een B.V. zal ooit gevuld moeten worden met geld. Want ook pensioenopbouw is niet meer dan uitstel van fiscale executie. Stel, de opgebouwde reserve in de B.V. is opgelopen tot € 400.000. De fiscus geeft u dan maar één optie: pensioen uitkeren. Want de fiscus aast op de inkomstenbelasting die u over de pensioenuitkering betaalt.

Ik ben nu toch al te laat
Wie hiervan uitgaat, laat een enorm belastingvoordeel liggen. Als u hier de middelen voor heeft, kunt u in één klap met terugwerkende kracht pensioen opbouwen over de complete periode dat het bedrijf in uw bezit is. Dit is in jaren van grote winst een gigantische aftrekpost waarvoor u niets hoeft te doen. De pensioenreserve opvoeren op de balans kan ook in een aantal stappen. Zo kunt u een aantal jaren de winst minimaliseren en die dus fiscaal optimaliseren.

Ik leen geld van mijn B.V. met een pensioenreserve
Gebruik uw pensioenreserve niet als zekerheid voor een lening, want dan komt u in de problemen met de fiscus.

Ik laat mijn pensioenvermogen in de werk-B.V.
Niet slim, want als u failliet gaat, is uw pensioen weg

Mijn geld is in de pensioen-B.V. veilig  
Geld in een pensioen-B.V. is niet 'verloren'. U kunt het geld lenen, zoals u ook geld uit elke andere B.V. kunt lenen. Dat wil dus zeggen: onder bepaalde voorwaarden. Zo moet tegenover het geleende bedrag een zekerheid staan. Een pensioen-B.V. kan wel zonder problemen lenen aan een werk-B.V., bijvoorbeeld om de grootste leemtes te dichten als de nood aan de man komt. Dit druist natuurlijk wel in tegen de gedachte achter een pensioen-B.V., namelijk het veiligstellen van het vermogen.

De kinderen betalen mijn pensioen wel
Vaak willen ouders zo graag dat hun kinderen de zaak overnemen, dat ze hun pensioen op het spel zetten. Bijvoorbeeld als de bank niet van plan is de kinderen het volledige overnamebedrag te lenen. Ouders kiezen er dan voor de pensioenverplichting gewoon in het bedrijf te laten zitten. De kinderen zijn dan verantwoordelijk voor het pensioen, wat grote problemen kan opleveren. Haal dus na uw pensionering altijd het pensioen uit de werk-B.V.

De FOR is mijn netto spaarpotje
In een eenmanszaak of een VOF kan geen pensioenreserve worden opgebouwd. In plaats daarvan heeft u de Fiscale Oudedags Reserve (FOR), een papieren reserve. De papieren aftrek op de winst is jaarlijks maximaal 12% van de winst. Dit levert een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel op zonder dat het u iets kost. Maar op het moment dat u uw bedrijf stopt, moet u iets met de FOR doen. En daar heeft u geld voor nodig.

Ik kan de FOR pas gebruiken als ik met mijn bedrijf stop
U doet mee aan de FOR-regeling en vindt het bedrag te hoog worden. Bovendien heeft u nu vermogen en wilt u dat veiligstellen. Stop het in een lijfrenteverzekering. De FOR neemt dan af met het bedrag dat u in de lijfrente stopt én het geld is veiliggesteld. Uiteraard kunt u de premie dan niet meer aftrekken. Dat heeft u immers al gedaan toen u het geld naar de FOR overhevelde.

Mijn lijfrente-aftrek is beperkt
Heeft u besloten de maximale lijfrenteaftrekposten te benutten, dóe dat dan ook. De basisaftrek is vervallen, maar u kunt de jaarruimte benutten. En er is ook nog de inhaalruimte. Deze biedt mogelijkheden als u in het verleden te weinig pensioen heeft opgebouwd.

Ik stort jaarlijks een lijfrentekoopsom
Lijfrenteverzekeringen zijn alleen zinvol als u gebruik kunt maken van het belastingvoordeel. U trekt uw premie af tegen 52%. De lijfrente komt in de toekomst tot uitkering en u betaalt 42%. Andersom is geen optie: u maakt dan bij voorbaat al 10% verlies. Ook als u na uw pensionering in hetzelfde belastingtarief valt, zijn lijfrentes weinig zinvol. Door de hoge kosten maakt u weinig rendement. Wilt u er echter zeker van zijn dat er aan het einde van de rit vermogen is, kunt u toch een lijfrente overwegen. Bij een faillissement heeft u altijd uw lijfrente nog.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-07-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Diverse columns 2004 Pensioenblunders

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap