print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Twentelife

Auto van de zaak in 2006

Inleiding

Ik heb meegereden met de Munsterhuis Leurink ING Rally 2005, geweldig. Ik rijd niet privé met mijn auto van de zaak, dus moest ik een auto huren. Per 2006 gaat er veel veranderen voor werknemers met een auto van de zaak, vandaar dit artikel. Als u een auto van de zaak heeft of werknemers met dergelijke auto’s, moet u nu (november 2005) een aantal zaken regelen. Het netto loon van de werknemer daalt fors per 1 januari 2006 en de werkgever krijgt er een administratieve last bij.

De Staatssecretaris heeft laten weten dat werkgevers niet aansprakelijk zullen zijn voor naheffingen bij "liegende werknemers". Als de werknemer een verklaring van de Belastingdienst heeft, hoeft geen loonheffing te worden ingehouden en is de werkgever gevrijwaard van naheffingen en boetes. De "verklaring geen privégebruik" kunt u hier downloaden en indienen bij de Belastingdienst te Winterswijk. Ook is voorgesteld dat geen sociale premies (WW en WAO) over de bijtelling zijn verschuldigd en dat er door werkgever geen zorgtoeslag over de bijtelling hoeft te worden betaald. De ingediende verklaring kunt u bij uw werkgever indienen, begin volgend jaar krijgt u dan antwoord (of een beschikking) van de Belastingdienst.

Basis

De auto van de zaak wordt nu aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 2006 vormt de auto van de zaak echter loon voor de loonbelasting. Hierover moet loonbelasting worden afgedragen en gelukkig geen sociale premies. Het wordt belast als loon in natura, niet in geld genoten loon derhalve. Het gevolg is dat het netto loon van de werknemer (extreem) zal dalen.

In dit artikel

  1. Gevolgen voor werkgevers.
  2. Gevolgen voor werknemers.
  3. Wat moet u nu regelen?

Gevolgen voor werkgevers

U moet uw werknemers informeren, doe dit eerdaags. Het netto loon van de werknemers wordt in 2006 geheel anders (ook door nieuw zorgstelsel, levensloop, nieuwe pensioenwetgeving en het belastingplan 2006). Minder netto loon zal betekenen: vragen, vragen en nog eens vragen van de werknemer. Waar gaat het om?

De auto van de zaak komt per 2006 op de loonstrook van uw werknemers en loopt dus niet meer via de inkomstenbelasting. Dit heeft een aantal gevolgen:

  1. Bepaal of werknemers meer of minder dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak rijden. Bij meer kilometers is de bijtelling van toepassing en bij minder niet.
  2. Bruto loon van de werknemer met een auto van de zaak  gaat omhoog met 22% van de cataloguswaarde van de auto (delen door 12 maanden).
  3. Als werknemers minder dan 500 kilometer per jaar privé met de auto rijden, is een bijtelling niet nodig. Het risico van naheffingen ligt bij de werkgever, tenzij hij een verklaring van de werknemer heeft. Mijn klanten adviseer ik om gewoon te heffen over de bijtelling, dit om problemen te voorkomen. Het wordt mogelijk dat de werknemer een verklaring aanvraagt bij de Belastingdienst, hierin verklaart de werknemer dat hij niet privé met de auto zal rijden. Dit is vanaf eind november 2005 mogelijk. Als een werknemer een dergelijke verklaring heeft, bent u gevrijwaard van problemen (tenminste dat zegt de Staatssecretaris).
  4. Over de bijtelling bent u als werkgever de inkomensafhankelijke zorgpremie verschuldigd van 6,5% per jaar. De naheffing bij geen privégebruik wordt bij de werknemer opgehaald.
  5. De werknemer mag over de bijtelling ook levensloopregeling toepassen. Pensioen opbouwen over de bijtelling is niet toegestaan.

Gevolgen voor werknemers

De bijtelling die u vroeger via de inkomstenbelasting betaalde wordt nu op uw netto loon ingehouden, eigenlijk niet zo spannend. Edoch er is meer … De Belastingdienst gelooft niet iedereen “op zijn blauwe ogen”. Als u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt met de auto van de zaak, moet u 22% van de cataloguswaarde bij uw inkomen tellen. Als u minder gaat rijden, moet u een rittenregistratie bijhouden of een afspraak met de Belastingdienst maken. 

Werknemers met een eigen huis verrekenen de auto meestal in de voorlopige teruggave. Omdat de auto vanaf 2006 via de loonbelasting wordt betaald, moet de voorlopige teruggave worden aangepast. Het loon moet worden verhoogd met de bijtelling op de auto en de bijtelling moet worden geschrapt uit de voorlopige teruggave. Het gevolg hiervan is dat u meer van de Belastingdienst terugkrijgt (en minder netto loon van uw werkgever). De Belastingdienst heeft aangegeven dit te zullen regelen in de voorlopige teruggaven, edoch vertrouwen is goed, controleren is beter. Ik adviseer u om deze maand een nieuwe voorlopige teruggave voor 2006 in te dienen. 

Voor werknemers met een bestelbus geldt dat over een nieuwe bestelbus (na juli 2005) ook moet worden bijgesteld over de BPM, dit kost ongeveer € 800 per jaar extra. Blijf dus langer in een oude bus rijden, zou ik zeggen!

Als u niet privé met de bus of auto van uw werkgever gaat rijden, vraag dan per direct een verklaring aan bij de Belastindienst.

Wat moet u nu regelen?

Als werkgever moet u afspraken maken met uw werknemers over de auto van de zaak. Leg dit goed vast en voorkom problemen. Als werknemer – met een bijtelling -  moet u rekening houden met een fors lager netto loon per januari 2006. De werknemer zal echter minder aan de Belastingdienst betalen en / of meer geld van de Belastingdienst terugkrijgen. Mensen met een eigen huis en een auto van de zaak moeten aan de slag met de voorlopige teruggave. Werkgevers moeten met werknemers overleggen over de bijtelling of een verklaring van de Belastingdienst.


Auteur: mr. D.J.B. Jongbloed ®.
Datum: 4 november 2005 (gewijzigd 7 november 2005).
Bron: De Telegraaf 4 november 2005 en minfin.nl.


Deel deze pagina

Laatste update op 10-02-2017
Artikel gemaakt op 01-11-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Archief Twentelife Auto van de zaak 2006

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap