print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Auto in 2004

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Auto van de zaak 2004 en 2005 

Indien aan de belastingplichtige ook voor privédoeleinden een personen- of bestelauto (hierna: auto) ter beschikking staat, respectievelijk is gesteld (hierna: staat), wordt het voordeel op jaarbasis gesteld op ten minste 22% van de waarde van de auto (voor de liefhebber: artikel 3.20 en 3.145 Wet inkomstenbelasting 2001, hierna: Wet IB 2001). De auto wordt in ieder geval geacht ook voor privédoeleinden ter beschikking te staan, tenzij blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. In dat geval bedraagt de bijtelling nihil. Met ingang van 1 januari 2004 kwalificeren alle woon- / werkkilometers als zakelijke kilometers.

Geen bijtelling

Degene aan wie de auto ter beschikking staat moet desgevraagd laten blijken dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Hierbij is de vrije bewijsleer van toepassing. Daarbij zijn verschillende vormen van bewijs mogelijk. Zo kan een sluitende rittenregistratie worden bijgehouden (zie artikel 9 Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001), maar het bewijs mag ook op een andere wijze worden geleverd. In de rittenregistratie moet de gereden route worden ingevuld indien deze afwijkt van de gebruikelijke route. Desgewenst kan de werkgever met de werknemer een afspraak maken om het bewijs te leveren, eventueel in overleg met de inspecteur.

De regeling fiscale bijtelling voor de auto van de zaak is de laatste jaren flink veranderd. De ellende met de rittenadministratie is nauwelijks iets verminderd. Het kabinet heeft daarom besloten de bijtelling voor 2004 opnieuw te vereenvoudigen. De regeling die op 1 januari is ingevoerd, komt in het kort hierop neer. Een werknemer die meer dan 500 kilometer privé met de leaseauto rijdt, moet 22% van de cataloguswaarde bij zijn inkomen tellen. Er lijkt dus veel eerder sprake te zijn van een bijtelling dan in de oude regeling. Verschil is dat het woon- / werkverkeer niet meer gedeeltelijk als privékilometers telt. Wie dus alleen van huis naar werk met de auto van de zaak rijdt, hoeft de waarde van de auto zeker niet bij zijn inkomen op te tellen.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Archief auto Auto in 2004

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap