print sitemap zoeken disclaimer contact

Checklist Fiscaal 

Algemeen voor fiscalisten

 • Offerte in dossier.
 • Kopie paspoort en volmacht.
 • Arbeidsovereenkomst.
 • Oprichtingsakte.
 • Pensioenovereenkomst.
 • Leningsovereenkomsten/ rekening-courantovereenkomsten).
 • Overige overeenkomsten (stamrecht, computer, telewerken, auto, etc.).
 • Beschikking fiscale eenheid BTW in dossier.
 • Beschikking fiscale eenheid VPB in dossier.

Algemene controle onderdelen fiscalisten

 • Sluit jaarrekening debet en credit.
 • Sluit vermogen met winst- en verliesrekening.
 • Jaarrekening tekstueel gecontroleerd.
 • Transitoria gecontroleerd.
 • Debiteuren en crediteuren afloopcontrole.
 • BTW afloopcontrole.
 • Publicatiestukken tijdig ingediend.
 • Notulen jaarrekening akkoord en overige zaken.

Fiscale adviezen onderneming

 • Afwaardering activa (voorraden, OHW. vorderingen). 
 • Investeringsaftrek optimaal.
 • Ziekenfondsverzekerd (terughalen premie particuliere verzekering).
 • Voorlopige aanslag aanpassen of geheel verminderen (nu / toekomst).
 • Pand (voorziening onderhoud / afwaardering / naar privé, etc.).
 • Projecten of werken in aparte B.V.
 • Voordeel fiscale eenheid.
 • Rente over intercompany vorderingen / schulden (BOSAL).
 • Inlenen personeel (risico? VAR-verklaring).
 • Verschil commercieel en fiscaal resultaat.
 • Vervangingsreserve > afloop > herinvesteren > notulen.
 • Boetes en overig beperkt aftrekbare kosten.
 • Afwaardering vordering op deelneming.
 • Afwaardering deelneming in eerste 5 jaar.
 • Passiefpost vooruitontvangen betalingen / nog te verrichten prestaties.
 • Voorziening voor terug te betalen opbrengsten.

Controle Belastingdienst

 • Brutowinst marge akkoord.
 • Laag of negatief privégebruik.
 • Correctie telefoon thuis.
 • Correctie kosten accountant / fiscalist.
 • Negatieve kassen.
 • Contante stortingen per bank.
 • Vermogensvergelijking in IB juist.
 • Creditcard betalingen op privé nalopen.

Salarisadministratie

 • Opstelling onkostenvergoeding aanwezig.
 • 12% vooraftrek BTW.
 • Forfaitaire vergoeding reiskosten ad € 0,19.
 • Personeelsopties toepassen.
 • Personeel ingeleend van derden > VAR verklaring > risico dienstbetrekking.
 • Personeel spaargelden uitzetten bij werkgever > tegen hogere rente?
 • Verhuiskostenvergoeding.
 • Zijn er betalingen aan derden verricht die niet in dienst zijn > akkoord?
 • Loonbelasting verminderingen toepast (kinderopvang, lage lonen, S&O, scholing).
 • Eindheffingregeling toepassen?
 • Aansluiting verzamelloonstaat.

Omzetbelasting

 • Alle afnemers betaald > BTW verrekenen?
 • 12% BTW-correctie.
 • Geen BTW over kortingen / kredietbeperking.
 • Gemengde prestaties.
 • BTW-nummers op facturen (administratieve eisen facturen BTW).
 • Ingrijpende verbouwing > naheffing BTW.
 • Gebruikte goederenregeling van toepassing.
 • Huurders / verhuurders verklaring inzake 90% belast gebruik.
 • Buitenlandse leveringen diensten > kloppen verklaringen nazien BAP.

Privézaken aandeelhouder / werknemer

 • Salaris herberekend.
 • Correctie telefoonkosten privé.
 • Rente rekening-courant aandeelhouder?
 • TBS-regeling van toepassing (vermogen / vordering op B.V.).
 • Optimaliseren salaris DGA.
 • Salaris / pensioen meewerkende echtgenote.
 • Auto van de zaak > administratie? Naar privé?
 • Gevolgen overlijden / echtscheiding in kaart brengen?
 • Kostenvergoedingen / telewerken / PC of fiets van de zaak, etc.
 • Werkkamer thuis > zie BAP.
 • Premies AOV.
 • Overlijdensrisicoverzekering.
 • Testament opgesteld.
 • Aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk / wenselijk.
 • Schenking lijfrentetermijn oude polissen aan kinderen.
 • Vrijstelling oude polissen in box 3.
 • Grens aanslag IB optimaal.
 • Vrijstellingen box 3 vermogen.
 • Hypotheek optimaal > aflossen?
 • Voorlopige teruggave inkomstenbelasting vragen?
 • Eigen bijdragen auto van de zaak > overdragen naar privé?
 • Buitengewone lasten (levensonderhoud / ouderdom / arbeidsongeschiktheid).
 • Kinderopvang fiscaal optimaal > aanpassen nieuwe regeling in 2005.
 • Giften via 5-jaarscontract of centreren in enig jaar.
 • Lijfrenteaftrek > berekening.
 • Middeling.
 • Vooruitbetaling hypotheekrente zinvol.
 • Belastingschulden voor 1 januari betalen.
 • Dividend na 1 januari betalen.
 • Verlofregeling (10% salaris uitstellen).
 • Spaarloon laten vrijvallen (mogelijk per september 2005).
 • Voorbereiding levensloopregeling.

Aangifte privé ondernemer (specifiek)

 • Zelfstandigenaftrek / startersaftrek.
 • FOR optimaal > reserveren voor FOR?
 • Willekeurige afschrijving startende ondernemers.
 • Meewerkaftrek.
 • Bedrijfskosten per kas of privé betaald.
 • Vermogen ter beschikking stellen aan onderneming verbonden persoon TBS.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 08-07-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Checklisten Fiscaal Checklist fiscaal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap