print sitemap zoeken disclaimer contact

Checklist Fiscaal 

Algemeen voor fiscalisten

 • Offerte in dossier.
 • Kopie paspoort en volmacht.
 • Arbeidsovereenkomst.
 • Oprichtingsakte.
 • Pensioenovereenkomst.
 • Leningsovereenkomsten/ rekening-courantovereenkomsten).
 • Overige overeenkomsten (stamrecht, computer, telewerken, auto, etc.).
 • Beschikking fiscale eenheid BTW in dossier.
 • Beschikking fiscale eenheid VPB in dossier.

Algemene controle onderdelen fiscalisten

 • Sluit jaarrekening debet en credit.
 • Sluit vermogen met winst- en verliesrekening.
 • Jaarrekening tekstueel gecontroleerd.
 • Transitoria gecontroleerd.
 • Debiteuren en crediteuren afloopcontrole.
 • BTW afloopcontrole.
 • Publicatiestukken tijdig ingediend.
 • Notulen jaarrekening akkoord en overige zaken.

Fiscale adviezen onderneming

 • Afwaardering activa (voorraden, OHW. vorderingen). 
 • Investeringsaftrek optimaal.
 • Ziekenfondsverzekerd (terughalen premie particuliere verzekering).
 • Voorlopige aanslag aanpassen of geheel verminderen (nu / toekomst).
 • Pand (voorziening onderhoud / afwaardering / naar privé, etc.).
 • Projecten of werken in aparte B.V.
 • Voordeel fiscale eenheid.
 • Rente over intercompany vorderingen / schulden (BOSAL).
 • Inlenen personeel (risico? VAR-verklaring).
 • Verschil commercieel en fiscaal resultaat.
 • Vervangingsreserve > afloop > herinvesteren > notulen.
 • Boetes en overig beperkt aftrekbare kosten.
 • Afwaardering vordering op deelneming.
 • Afwaardering deelneming in eerste 5 jaar.
 • Passiefpost vooruitontvangen betalingen / nog te verrichten prestaties.
 • Voorziening voor terug te betalen opbrengsten.

Controle Belastingdienst

 • Brutowinst marge akkoord.
 • Laag of negatief privégebruik.
 • Correctie telefoon thuis.
 • Correctie kosten accountant / fiscalist.
 • Negatieve kassen.
 • Contante stortingen per bank.
 • Vermogensvergelijking in IB juist.
 • Creditcard betalingen op privé nalopen.

Salarisadministratie

 • Opstelling onkostenvergoeding aanwezig.
 • 12% vooraftrek BTW.
 • Forfaitaire vergoeding reiskosten ad € 0,19.
 • Personeelsopties toepassen.
 • Personeel ingeleend van derden > VAR verklaring > risico dienstbetrekking.
 • Personeel spaargelden uitzetten bij werkgever > tegen hogere rente?
 • Verhuiskostenvergoeding.
 • Zijn er betalingen aan derden verricht die niet in dienst zijn > akkoord?
 • Loonbelasting verminderingen toepast (kinderopvang, lage lonen, S&O, scholing).
 • Eindheffingregeling toepassen?
 • Aansluiting verzamelloonstaat.

Omzetbelasting

 • Alle afnemers betaald > BTW verrekenen?
 • 12% BTW-correctie.
 • Geen BTW over kortingen / kredietbeperking.
 • Gemengde prestaties.
 • BTW-nummers op facturen (administratieve eisen facturen BTW).
 • Ingrijpende verbouwing > naheffing BTW.
 • Gebruikte goederenregeling van toepassing.
 • Huurders / verhuurders verklaring inzake 90% belast gebruik.
 • Buitenlandse leveringen diensten > kloppen verklaringen nazien BAP.

Privézaken aandeelhouder / werknemer

 • Salaris herberekend.
 • Correctie telefoonkosten privé.
 • Rente rekening-courant aandeelhouder?
 • TBS-regeling van toepassing (vermogen / vordering op B.V.).
 • Optimaliseren salaris DGA.
 • Salaris / pensioen meewerkende echtgenote.
 • Auto van de zaak > administratie? Naar privé?
 • Gevolgen overlijden / echtscheiding in kaart brengen?
 • Kostenvergoedingen / telewerken / PC of fiets van de zaak, etc.
 • Werkkamer thuis > zie BAP.
 • Premies AOV.
 • Overlijdensrisicoverzekering.
 • Testament opgesteld.
 • Aandeelhoudersovereenkomst noodzakelijk / wenselijk.
 • Schenking lijfrentetermijn oude polissen aan kinderen.
 • Vrijstelling oude polissen in box 3.
 • Grens aanslag IB optimaal.
 • Vrijstellingen box 3 vermogen.
 • Hypotheek optimaal > aflossen?
 • Voorlopige teruggave inkomstenbelasting vragen?
 • Eigen bijdragen auto van de zaak > overdragen naar privé?
 • Buitengewone lasten (levensonderhoud / ouderdom / arbeidsongeschiktheid).
 • Kinderopvang fiscaal optimaal > aanpassen nieuwe regeling in 2005.
 • Giften via 5-jaarscontract of centreren in enig jaar.
 • Lijfrenteaftrek > berekening.
 • Middeling.
 • Vooruitbetaling hypotheekrente zinvol.
 • Belastingschulden voor 1 januari betalen.
 • Dividend na 1 januari betalen.
 • Verlofregeling (10% salaris uitstellen).
 • Spaarloon laten vrijvallen (mogelijk per september 2005).
 • Voorbereiding levensloopregeling.

Aangifte privé ondernemer (specifiek)

 • Zelfstandigenaftrek / startersaftrek.
 • FOR optimaal > reserveren voor FOR?
 • Willekeurige afschrijving startende ondernemers.
 • Meewerkaftrek.
 • Bedrijfskosten per kas of privé betaald.
 • Vermogen ter beschikking stellen aan onderneming verbonden persoon TBS.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Checklisten Fiscaal Checklist fiscaal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap