print sitemap zoeken disclaimer contact

Checklist einde jaar

Omzetbelasting 
 
Correctie 12% (auto van de zaak / autokostenvergoeding).
Correctie omzetbelasting onkostenverg. / te bepalen door inspecteur (art.24 uitv.besl.).
Sluit de afdracht omzetbelasting met de omzet.
Is alle omzetbelasting te verrekenen (relatiegeschenken / privé)?
Verzoek belaste verhuur.
Kleine ondernemersregeling.
 
Diversen 

Correctie verrekenen privéposten (verzekeringen, etc.).
Verrekening privékosten belastingadviseur / accountant i.v.m. aangifte.
Stelposten zakelijk: schoonmaken, representatie, portokosten, praktijk (via Vjp).
Notulen gemaakt (winstbestemming / decharge / vaststelling jaarrek. / termijn jaarrek.).
Publicatiebalans gemaakt / verzonden.
Rente over rekening-courant aandeelhouder.
Dividenduitkering / dividendaangifte / notulen.
Kosten accountant betrekking hebbende op boekjaar in Verlies en Winst.
Verzekeringen (AOV / ziektekosten / levensverz. / lijfrente).
 
Fiscaal 

Investeringsaftrek (min. € 3.600, max. € 534.000).
Willekeurige afschrijving (startende ondern. / milieu / etc.).
Correctie telefoonkosten in verband met loonbelasting. 
Middeling / verliesverrekening / overdracht belastingvrije som.
Andere correcties voor de loonbelasting (woning, vrij reizen).
Beperkt aftrekbare kosten correct (boeten, repr., etc.).
Correctie eten/ drinken in verband met loonbelasting. 
Vermindering afdracht loonbel. (lage lonen, werkelozen, onderwijs, kinderopv, speur / ontw.).
Meewerkbeloning, meewerkaftrek, ondermaatschap. 
 
Eindejaarstips onderneming

Optimaal investeringsaftrek.
Pensioenrechten werknemers.
Vervangingsreserve.
Spaarregeling werknemers.
Laatste aangiften LB + OB.
 
Eenmanszaak / VOF 

Toetsing meewerkaftrek / beloning.
Urencriterium zelfst. aftrek.
Planning vermogen FOR.
Omzetting in B.V.
Tante Agaath regeling.
 
B.V. / N.V. 

Aanvragen fiscale eenheid OB / Vpb.
Pensioen DGA.
Voorkoming verliesverdamping.
Aandelenopties voor het personeel.
Uitkering dividend (na 31 december).

Tips & advies algemeen

Bekijk de bedrijfsstructuur.
Fiscaal aantrekkelijk pc privé plan / fiets van de zaak.
Successieplanning, schenkingen aan kinderen (schulderkenning).
Huwelijkse voorwaarden / testament herbeoordelen.
Noodplan maken voor overlijden / bedrijfsopvolging, tenminste erover nadenken.
Vervanginsreserve vormen / investeringsaftrek optimaal.
Vooruitbetalen van rente, renteaftrekbeperking.
Vooruitbetalen drempels optimaal (ziekte, studie, giften, kinderopvang).
Dividend - en rentevrijstelling optimaal.
T-biljetten kinderen.
Bijzondere ziektekosten betalen door B.V.
Spaarloon kinderen.
Schenking rente, huur en pacht voor aanvang termijn.
Scholingsaftrek optimaal, 40 % van de scholingskosten / ouder dan 40 jr.
Beschikking vermindering loonbelasting.
Huidige beleggingen millenniumproof, belastingplan 21e eeuw.
Rente die niet op zaken betrekking hebben optimaal (1999: f 10.404).

Tips en advies IB-onderneming 

Omzetting in B.V.
Beloon de meewerkende partner (samen met lijfrente).
Man / vrouw firma en of ondermaatschap.
Vrije afschrijving voor startende ondernemers.
Tante Agaath lening nodig / mogelijk.
Elementaire elementen onderneming zeker? (pand / personeel / klanten / opvolging etc.).
Telefoon / krant / etc. van de zaak.
Onkostenvergoeding vergoeding optimaal / onderbouwing?
Urencriterium zelfstandigenaftrek.
Specifiek S & O-aftrek mogelijk (625 uur).
Correctie IB aangifte in rekening-courant / kapitaalrekening.
 
Tips en advies B.V. 

Onderneming naast de B.V.
Pensioen eigen beheer, DGA echtgenote en kinderen.
Telewerkplek.
PC privé project nieuwe stijl.
Fiets van de werkgever.
Eigen bijdrage auto van de zaak?
Elementaire elementen onderneming zeker? (pand / personeel / klanten / opvolging etc.).
Telefoon / krant / etc. van de zaak.
Onkostenvergoeding vergoeding optimaal / onderbouwing?
Aanvragen fiscale eenheid Vennootschapsbelasting en Omzetbelasting.
Arbeidsong. verz. DGA (in eigen beheer verzekeren).

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 05-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Checklisten Fiscaal Checklist einde jaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap