print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vakantiewoning buitenland

Tweede woning in het buitenland

Wij adviseren wekelijks belastingplichtigen die een vakantiewoning in het buitenland bezitten of gaan kopen. De woning zal veelal in het buitenland en in Nederland in de aangifte inkomstenbelasting moeten worden opgegeven.

Vakantiewoning in buitenland

In de meeste gevallen is het fiscaal gunstig om een vakantiewoning in het buitenland aan te kopen. De belastingheffing in het buitenland is veelal lager dan de box 3 heffing in Nederland. Dit zal vanaf 2023 alleen nog maar toenemen.

De heffing over de vakantiewoning is (vrijwel altijd) aan het buitenland toegewezen en de Nederlandse Belastingdienst geeft een vrijstelling. U hoeft dus in Nederland geen belasting te betalen over de waarde van de woning in het buitenland. Over uw spaargeld betaalt u in Nederland box 3 heffing, snel verdiend lijkt me. De huurinkomsten uit het buitenland zijn in Nederland vrijgesteld, maar u kunt fiscaal niets met buitenlandse onderhoudskosten of rente op een financiering voor buitenlandse huizen.

Een woning wordt in de belastingheffing betrokken in het land waar deze is gelegen, het buitenland dus. Als u in Nederland woont, moet u over al uw inkomen en vermogen belasting betalen, waar dit ook is verdiend of is gelegen. Om deze strijdigheid te compenseren geeft Nederland – onder meer voor woningen in het buitenland – een vrijstelling voor belastingheffing.

Tweede woning fiscaal bekeken

Een tweede woning in het buitenland zal (vrijwel altijd) niet in Nederland belast worden, maar in het land waar de woning is gelegen. Dit komt door de belastingverdragen die Nederland met veel landen heeft gesloten. De tweede woning is dan belast volgens de daarvoor geldende regels in het betreffende land. Hierdoor zouden de huurinkomsten van een tweede woning in het buitenland belast kunnen zijn, als dat land die huurinkomsten belast (meestal is dit niet zo). Gezien de fiscaal gunstige regelingen in het buitenland en de verslechterende aandelenmarkt kopen steeds meer mensen een tweede woning in het buitenland.

Door de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt er de facto in Nederland niet geheven over de waarde van uw vakantiewoning in het buitenland. Omdat in 2017 het systeem in box 3 is aangepast. De woning wordt in Nederland via de vrijstellingsmethode "vrijgesteld" in uw aangifte. Sinds het nieuwe box 3 systeem werkt dit sinds 2017 anders (minder gunstig) uit. De vrijstelling wordt namelijk berekend volgens de zogenaamde evenredigheidsmethode. Door het oplopende tarief werkt dit minder goed uit.

Opletten bij hypotheek

Stel, u heeft een woning van € 500.000 in Frankrijk. U moet in Frankrijk belasting betalen, dit zal meevallen. In Nederland geeft u de woning op in box 3, heffing € 500.000 x 1,2% = € 6.000. Vervolgens krijgt u een vrijstelling in verband met dubbele heffing van € 6.000. De woning wordt dus niet in Nederland belast. Als u een hypotheek op de woning heeft van € 400.000, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar (immers vakantiewoning en geen hoofdverblijf). Bij sommige belastingverdragen krijgt u een vrijstelling van € 6.000, edoch bij sommige (zoals Frankrijk, Portugal en Italië) is de vrijstelling € 500.000 -/- € 400.000 = € 100.000 x 1,2% = € 1.200. 

Afspraak en advies fiscaal jurist over tweede woning in buitenland

Als u overweegt om een tweede woning in het buitenland te kopen zijn de fiscale gevolgen redelijk goed op het internet te vinden. Een bespreking met één van onze fiscaal juristen is vlak voor uw beslissing wel verstandig, dit om te bezien of uw overwegingen en de fiscale merites juist zijn.

Advies inzake tweede woning

Veel informatie is via het internet te vinden. Wij adviseren wekelijks mensen die een tweede woning in het buitenland willen kopen. Naast fiscale kennis van het Nederlandse belastingrecht overleggen wij vrijwel altijd met een fiscalist in het buitenland, dit voorkomt verrassingen. Als u een vrijblijvende offerte wilt over een woning in het buitenland, stuur ons dan een e-mail of neem contact met ons op.

Meer weten van tweede woning buitenland

Deel deze pagina

Laatste update op 18-01-2023
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Vakantiewoning buitenland Tweede woning Buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap