print sitemap zoeken disclaimer contact

Is het gras in Duitsland groener?

In mijn vorige column is al duidelijk naar voren gebracht dat wij in 2003 de hand op de knip moeten houden. Een groot aantal fiscaal voordelige maatregelen is afgeschaft. Gelukkig hebben wij dadelijk een nieuwe regering en hopelijk komt er weer enige lijn in het landsbeleid. In de krant lees ik als huizenbezitter regelmatig met enige huivering de berichten over dalende huizenprijzen. Gelukkig voor mij wordt hierbij met name het hogere segment genoemd. Al met al een onzekere situatie voor u en mij, maar ook voor mensen die in de startblokken staan een woning te kopen. De huizen in Nederland zijn – ten opzichte van Duitsland – relatief duur, dit kan al snel 30% schelen. Kijk, nu zou ik kunnen verhuizen, maar wil ik eigenlijk wel emigreren naar Duitsland? Ja, dan krab je je drie keer achter de oren. In dit artikel staan de gevolgen van goedkoper wonen in Duitsland. 

Algemeen

Wonen in Duitsland betekent emigreren naar Duitsland. U blijft Nederlands staatsburger, maar bent in Duitsland belastingplichtig. Een belangrijke uitzondering hierop wordt gevormd door de inkomstenbelasting, althans als u in Nederland blijft werken. Verhuizen naar Duitsland biedt veelal economische voordelen. Onderschat u de emoties niet die deze verhuizing oproept bij (minder fiscaal gedreven) partner of kinderen, deze kunnen enorm zijn.

De voordelen

De huizen, grond en bouwkosten zijn in Duitsland goedkoper. De kwaliteit van de bouw is goed. Of de stijl u aanstaat is een kwestie van smaak. De Duitse belastingplicht biedt een aantal voor Nederlanders onbekende voordelen. Zo kent Duitsland een subsidie, de Eigenheimzulage, bij de aanschaf van een woning. Er ligt op dit moment een plan bij de Duitse Bondsregering om deze subsidie met ingang van 1 januari 2003 drastisch te korten. Let hierop, het nadeel kan oplopen tot € 11.000. Als u in Nederland werkzaam bent, kunt u kiezen om als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. De betaalde hypotheekrente is dan gewoon aftrekbaar (maar de ontvangen subsidies zijn belast). Ook zijn in Duitsland auto’s goedkoper, kun je goedkoper tanken en sterke drank inslaan, financieel dus zeker niet ongunstig.

De nadelen

Wat gebeurt er als u niet langer gebruik maakt van de keuzeregeling? In dat geval worden de buitenlandse negatieve inkomsten teruggenomen. Een voorbeeld hiervan is de in aftrek gebrachte hypotheekrente ter zake van de in Duitsland gelegen woning. Mocht u niet langer kunnen kiezen voor de binnenlandse belastingplicht, bijvoorbeeld omdat u niet langer in Nederland werkzaam bent, worden er geen negatieve inkomsten teruggenomen.

Wat u zich ook goed dient te realiseren is dat u emigreert! Kiest u ervoor om al uw sociale activiteiten nog in Nederland plaats te laten vinden, dan zult u zich waarschijnlijk nooit echt thuis voelen in Duitsland. Ook krijgt u te maken met het Duitse ambtenarenapparaat. Met vragen als: waar gaan de kinderen naar school? Is er wellicht een tweede auto nodig? Ook moet er goed gekeken worden naar uw testament, pensioen, ziektekostenverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tenslotte enkele praktische tips: u mag in Duitsland laten zien dat u rijk bent, u mag de auto niet op straat wassen, een schoorsteenveger mag u niet weigeren en tenslotte moet u voorzichtig zijn met grapjes (Duitsers zijn serieuze mensen). Wij kennen één regering (en één Den Haag), in Duitsland kennen ze 26 deelstaatregeringen, en een deelstaat heeft veel macht.

Conclusie

Mijn conclusie laat zich waarschijnlijk wel raden. Ondanks de ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt, doet u er verstandig aan om niet enkel op basis van financiële gronden te verhuizen naar Duitsland. Wilt u toch over de grens gaan wonen, overleg dan vooraf met een aantal deskundigen (bank, belastingadviseur, notaris, verzekeringsadviseur, etc.) om teleurstellingen te voorkomen. Eigenlijk staat de vraag centraal of u zonder de financiële voordelen ook in Duitsland zou willen wonen. Ik heb zojuist besloten toch maar in Enschede te blijven wonen!

Mr. D.J.B. Jongbloed

Deel deze pagina

Laatste update op 24-06-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Archief Business class 2003 Huizenmarkt in Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap