print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale winter tips 2004

11-11-2004

Fiscale wintertips 2004

Ik zal het in dit artikel iets gemakkelijk voor u maken, geld verdienen door even 3 minuten onderstaande tekst te lezen.

Bedrijf overdragen aan werknemer of derde
Als u een eenmanszaak (of maatschap/vof) heeft en deze wilt overdragen aan een werknemer of ondernemer kan dit soms belastingvrij. U moet dan wel 3 jaar hebben samengewerkt. Als bedrijfsopvolging tot uw toekomstplannen behoort, houdt u hier dan rekening mee. Als u nu iets regelt - en dat kan bijvoorbeeld ook met één van uw kinderen - zal dit in de toekomst veel geld schelen.

Startende ondernemers
Startende ondernemers die investeren kunnen snel geld verdienen en de winst drukken. U mag op investeringen, die hiervoor in aanmerking komen, willekeurig afschrijven tot een bedrag van € 286.000. U hebt bovendien naast de zelfstandigenaftrek - die u krijgt als u minstens 1.225 uur aan uw onderneming hebt besteed - ook nog recht op de startersaftrek van bijna € 1.900. Als u geld heeft om te investeren , doen !

Onbelaste vergoeding
Sommige zaken die een werkgever aan een werknemer verstrekt zijn belastingvrij (meest bekende de oude PC prive regeling).  Onder bijbehorende apparatuur wordt verstaan: modems, printers, faxen, een docking-station en een digitale foto-camera. Vanaf 1 januari 2004 mag er per drie kalenderjaren (dit is het betreffende kalenderjaar en de twee voorgaande) in totaal niet meer dan 1.415 euro inclusief BTW onbelast worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Voor 2005 geldt een vrijstelling van 1.427 euro per 3 kalenderjaren; voor 2006 geldt een vrijstelling van 1.450 euro per drie kalenderjaren.

Verhouding eigen/vreemd vermogen
Als de onderneming met vreemd vermogen wordt gefinancierd, houdt u dan de verhouding met het eigen vermogen in de gaten. Sinds 1 januari 2004 mag deze verhouding niet groter zijn dan 3:1. De lening moet meer dan € 500.000 zijn om onder deze regeling te vallen, blijft u hieronder is er dus geen probleem. Let hierop als u plannen hebt om meer vreemd vermogen in uw onderneming te stoppen of een bedrijf te kopen.

Thuiswerken
Een werkgever mag per 5 jaar een bedrag aan de werknemer geven om thuis te werken, dit is € 1.815. Dit geld is bedoeld voor de inrichting etc. Let wel op de aanvullende eisen die de wet hierbij stelt en maak een overeenkomst op.

Autokosten
Vanaf 1 januari 2004 gelden alle woon-werkkilometers als zakelijk verkeer. Voor alle reiskilometers, ongeacht of ze met de auto of met de trein zijn gereisd, geldt een kilometervergoeding van 18 eurocent per kilometer. Er zijn nog voldoende mogelijkheden, zie hier

Ziektekosten
Kosten die niet gedekt worden door het ziekenfonds, gelden als bijzondere ziektekosten. Deze kosten mag een werkgever belastingvrij vergoeden. Met de slechte ziektekostenregelingen en steeds lagere dekkingen is dit een goedkope optie om uw werknemers een bonus te geven.  die Kosten die hiervoor in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld tandartskosten en een laserbehandeling.  - althans Ook DGA's kunnen van deze faciliteit gebruik maken.

Rendement op geld
Heeft u geld over? Deze worden in uw onderneming in box 1 belast tegen het progressieve tarief. Wellicht is het mogelijk deze liquide middelen over te hevelen naar privé en te beleggen. Deze worden dan in box 3 belast en bij hoogrenderende beleggingen hebt u al heel snel een voordeel. Andersom kan natuurlijk ook. Laagrenderende liquiditeiten kunnen beter tot het ondernemingsvermogen worden gerekend, laat dit eens door uw accountant voorrekenen.

Kerstpakket 2004
Het is met ingang van 2004 weer mogelijk een kerstpakket te geven zonder dat de werkgever daarvoor wordt gestraft met een hoge loonbelastingpost (er moet 15 procent extra belasting worden afgedragen over het maximale bedrag per pakket van 35 euro). In 2003 mocht het verstrekken van een kerstpakket niet.

Lening bij BV
Als u geld leent uit uw BV laat dit dan niet teveel zijn. De schuld valt in box 3 en de rente is belast tegen 34,5% Vennootschapsbelasting en in prive niet aftrekbaar. Saneren van de schuld kan middels een kwijtschelding, aflossing of dividenduitkering.  Als u een vordering op de BV heeft moet deze ook niet te hoog zijn, de rente is belast tegen (maximaal) 52% in box 1 en aftrekbaar tegen (maximaal) 34,5% Vennootschapsbelasting. Kwijtschelding van uw kant leidt wel tot heffing van een kapitaalsbelasting van 0,55 procent, aflossing is een betere optie. Als er geen geld is kunt u wellicht activa vanuit de BV aan prive verkopen

Datum: 11 november 2004
Auteur: mr D.J.B. Jongbloed

Terug

Deel deze pagina

Laatste update op 05-11-2009
Artikel gemaakt op 05-11-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Archief Fiscale nieuws 2004 Fiscale winter tips 2004

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap