print sitemap zoeken disclaimer contact

Het investeringsbegrip en de baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Nieuws "Geen BIK regeling" d.d. 28 mei 2021

De BIK regeling gaat niet door en wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De Europese Commissie schijnt de regeling als ongeoorloofde staatssteun te zien. Voorstel is nu dat werkgeverspremies (Algemeen werkloosheidsfonds / Awf premie) voor werkgevers wordt verlaagd, maar dan pas per 1 augustus 2021.  En wat als u al heeft geinvesteerd ? Wij zullen dit nog onderzoeken. Meer informatie in deze kamerbrief.

Investeringsbegrik BIK regeling

Wij gaan in deze bijdrage over de BIK nader in op het investeringsbegrip. In afzonderlijke artikelen behandelen wij de volgende aspecten van de BIK-regeling:

Investeringen en de BIK-regeling

De BIK richt zich op het stimuleren en naar voren halen van investeringen door bedrijven. De BIK geldt alleen voor nieuwe investeringen. Dit zijn investeringen in bedrijfsmiddelen die niet eerder door iets of iemand zijn gebruikt. De BIK geldt voor investeringen waarvoor de beslissing tot investeren is genomen op of na 1 oktober 2020 en die uiterlijk eind 2022 volledig zijn betaald. Onder nieuwe investeringen vallen ook reguliere investeringen, zoals het vervangen van afgeschreven machines.

De regering beseft dat voor het doen van omvangrijke investeringen vaak vreemd vermogen aantrokken wordt. Het aantrekken van vreemd vermogen is volgens de regering, mede gezien andere coronamaatregelen zoals de verruiming van de borgstelling bij MKB-krediet, in voldoende mate mogelijk.

Voorbeeld niet-nieuwe investering

Een ondernemer vervangt zijn asbest dak voor een volledig geïsoleerd dak, met geïntegreerde zonnepanelen. Het betreft niet de aanschaf van een niet eerder gebruikt bedrijfsmiddel. Het betreft verbetering van een bestaand bedrijfsmiddel (het bedrijfspand).

Wij merken – aanvullend – op dat zonnepanelen die afzonderlijke bedrijfsmiddelen vormen wel in aanmerking kunnen komen voor de BIK-regeling.

Het investeringsbegrip voor de BIK-regeling

De regering vindt het wiel niet opnieuw uit. Voor het begrip baangerelateerde investeringen wordt aangesloten bij het investeringsbegrip voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De beperkingen die op dit begrip zijn aangebracht werken eveneens door naar de BIK-regeling. Zo kunt u geen BIK-afdrachtverminderingen claimen voor bijvoorbeeld:

  • Woonhuizen en grond;
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer;
  • Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur;
  • Investeringen waarvoor verplichtingen worden aangegaan tegenover bloed- en aanverwanten in de rechte lijn;
  • Investeringen in bedrijfsmiddelen die voor 70% of meer zijn bestemd voor gebruik door een vaste inrichting in het buitenland.

Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek geldt een drempel van € 450 per bedrijfsmiddel. Voor de BIK-regeling geldt een waarde van € 1.500 per bedrijfsmiddel. Houdt hier goed rekening mee. Net als bij de andere investeringsregelingen kan het zo zijn dat een complex van zaken die afzonderlijk minder dan € 1.500 kosten, als één bedrijfsmiddel worden aangemerkt. De regering benadrukt dat de inkoop van (extra) voorraad niet kwalificeert als bedrijfsmiddel. De tweede drempel voor de BIK-regeling ligt op € 20.000. Hierop dient een aanvraag voor een BIK-verklaring ten minste te zien. Dit is ingegeven vanuit doelmatigheidsoogpunt. Het voordeel bedraagt bij € 20.000 circa € 600 en met dat bedrag is voor RVO en de onderneming – naar verwachting – het breakevenpoint bereikt.

BIK-regeling en andere investeringsregelingen

De BIK is een generieke korting en moet alle soorten investeringen stimuleren. Daarom kan de BIK samengaan met andere regelingen. Denk bijvoorbeeld aan de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) , maar ook samenloop met de innovatiebox behoort tot de mogelijkheden. De BIK maakt daarbij geen onderscheid naar sectorspecifieke bezigheden.

BIK-regeling en zekerheid vooraf over investeringen

In de debatten is meermaals gevraagd om een mogelijkheid voor BIK-inhoudingsplichtigen om vooraf zekerheid te kunnen krijgen over hun investeringen. Ondernemers hebben dan de mogelijkheid om zeker te weten dat zij aan de voorwaarden voldoen. De regering gaat dit echter niet mogelijk maken, om zo de werkdruk voor RVO laag te houden.

BIK-regeling en voortbrengings- en verbeteringskosten

De BIK-regeling kan niet worden toegepast op verplichtingen die zijn aangegaan om een bedrijfsmiddel voort te brengen of te verbeteren. De regering heeft deze keuze gemaakt, omdat de hoogte van deze kosten zich niet goed laat controleren.

Heeft u vragen over de BIK?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting BIK Het investeringsbegrip en de BIK

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap