Volg ons op:

Twitter Updates

Studiefinanciering en aftrek studiekosten

Dat studeren tegenwoordig niet alleen veel tijd, maar ook steeds meer geld vereist, is duidelijk. Met het vervallen van de basisbeurs ontkomt de student er niet meer aan op zoek te gaan naar aanvullende middelen. De ouders van de student vormen in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt. Als die dit niet kunnen of willen of de student wil echt zijn eigen boontjes doppen, ontkomt hij of zij er niet aan een deel van het benodigde geld te lenen of er naast de studie een baantje op na te houden.

Gelukkig is er nog voor de student de mogelijkheid om de gemaakte studiekosten af te trekken. Tot en met 2014 konden eventueel meebetalende ouders levensonderhoud voor het studerend kind deels terug krijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Studiekosten

Normaal zijn voor elke studie voor het verwerven van een inkomen de werkelijke kosten aftrekbaar. Voor een aantal studenten kunnen er net iets andere regels gelden.

Het is voor studenten belangrijk om te beoordelen of zij in de zogenoemde standaardstudieperiode vallen. In de standaardstudieperiode geldt geen maximum voor de aftrek van studiekosten. De standaardstudieperiode is een periode van maximaal 5 jaar, waarin de student de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt. De termijnen moeten aaneengesloten zijn. Ook moet de student grotendeels (50% of meer) van zijn tijd aan de studie besteden, zodat een volledige baan niet mogelijk is.

Is de standaardperiode verstreken of is de standaardstudieperiode niet van toepassing, dan geldt dat boven de drempel van € 250 maximaal € 15.000 aan studiekosten in aftrek kan worden gebracht.

Aftrekbare kosten

-          Lesgeld, collegegeld;

-          Verplichte leermiddelen; hierbij kan gedacht worden aan lesboeken of gereedschap voor de degene die een opleiding volgt tot timmerman, medische instrumenten voor de student die een doktersopleiding volgt;

-          Verplichte beschermingsmiddel; zoals de timmerman in opleiding die een helm en veiligheidsbril nodig heeft of de student die een laboratoriumjas nodig heeft;

-          Afschrijving in aanmerking nemen op bijvoorbeeld een laptop of andere duurzame middelen is ook mogelijk.

Aftrek studiekosten mogelijk afgeschaft met ingang van 1 januari 2019

De regels voor de studiekostenaftrek zijn de laatste jaren diverse malen onderworpen geweest aan wijzigingen. Met het Belastingplan 2017 bestaat zelfs het voornemen om de studiekostenaftrek volledig af te schaffen. In eerste instantie was het de bedoeling dat de aftrek zal komen te vervallen met ingang van 1 januari 2018. Inmiddels is afschaffing in ieder geval uitgesteld tot 1 januari 2019. Voor de aftrekpost studiekosten zal dan een scholingsvoucher in de plaats komen. Hoe het scholingsvoucher wordt vormgegeven, bestaat nog geen duidelijkheid over. Een tegemoetkoming in de studiekosten zal in ieder geval niet meer terug komen in de aangifte inkomstenbelasting.

Gemaakte studiekosten vóór 1 juli 2015

Indien kosten zijn gemaakt voor de studie en deze zijn vóór 1 juli 2015 betaald, dan kunnen deze kosten ook in aftrek gebracht worden. Bij de oudere jaren speelt nog wel de eventueel ontvangen studiefinanciering (basisbeurs of prestatiebeurs) een rol. Deze bedragen komen namelijk in mindering op de studiekosten en verlagen daarmee de aftrekpost.

Gerelateerde artikelen:

http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/tips_trucs/tips_studenten/aftrekbare_studiekosten/

http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/databank/piloten/studiekosten_piloot/

Wilt u graag meer weten over aftrekbare studiekosten?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Auteur(s) van studiefinanciering en aftrek studiekosten


A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 11-07-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 05-11-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen