Volg ons op:

Twitter Updates

Voordelig schenken aan kinderen 

Schenken en toch niet

De optie kost enig denk- en rekenwerk, maar is voordelig bij een schenking in geld of effecten. Soms is vooroverleg met de Belastingdienst wenselijk. Sinds 2003 kent de wet de mogelijkheid om een schenking te doen en deze later te herroepen (terugdraaien). De schenker kan aan een schenking een voorwaarde verbinden, bijvoorbeeld “maak je studie af”. De schenking kan ook worden teruggedraaid als de ontvanger failliet dreigt te gaan of gaat scheiden. De wetgever heeft over één optie niet nagedacht, u kunt de schenking ook herroepen als belastingtruc. Stel, u schenkt een effectenportefeuille en deze daalt in waarde, u kunt dan de schenking terugdraaien en de schenkingsrechten terugvragen. Vervolgens schenkt u de lagere waarde nogmaals, hierdoor heeft u een besparing op schenkingsrechten.

Voorbeeld

U schenkt een effectenportefeuille van € 100.000 aan uw dochter, schenkingsrecht ongeveer € 20.000. De portefeuille daalt in waarde tot € 80.000. U herroept de schenking en vraagt de € 20.000 terug. Vervolgens schenkt u de effectenportefeuille van € 80.000, schenkingsrecht alsdan € 16.000. Een besparing van € 4.000.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze structuur werkt met name goed bij kinderen en ouders, maar ook bij samenwoners en echtelieden. Via deze weg kan bij overlijden onbelast een vermogen worden opgebouwd. Een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering is voor de premiebetaler / ontvanger “gratis”, hierover is dus geen successierecht verschuldigd. De premies mogen dan niet ten laste zijn gekomen van de overledene. Onder omstandigheden mag uw partner (premiebetaler) zelf als verzekeraar optreden, u heeft dan dus geen verzekeringsmaatschappij nodig. Deze structuur is in de rechtspraak ontstaan en moet worden opgezet door een fiscaal expert. Bij deze structuur moet het verschaffen van financiële zekerheid voor uw partner de reden zijn, en dus niet belasting besparen.

Kind met studieschuld

Als uw zoon of dochter een “trage” student is en de studiebeurs wordt omgezet in een lening, kunt u (veelal) zonder schenkingsrechten een schenking aan hem of haar overmaken. Een studiebeurs wordt omgezet in een lening als de student te lang over zijn studie doet. De student heeft dan een fikse schuld. De belastingwet kent een vrijstelling voor schenkingen aan iemand die niet in staat is zijn schulden te betalen. Als uw zoon of dochter een negatief vermogen heeft, kunt u van de vrijstelling gebruik maken. Laat een deskundige er nog even naar kijken, de uitvoering van deze structuur luistert nauwkeurig.

Artikel datum : 14-01-2007 | Artikel laatst gewijzigd : 13-01-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen