Volg ons op:

Twitter Updates

NSW landgoed in buitenland

Het schenken of erven van een in Nederland gelegen landgoed dat wordt gerangschikt als een NSW landgoed, is vrijgesteld van Schenk- en Erfbelasting. De Rechtbank Zutphen is van mening, dat landgoederen in andere EU-landen ook kwalificeren!

Toelichting NSW landgoed

Een interessante mogelijkheid in de estate planning is het gebruikmaken van de vrijstelling uit de natuurschoonwet (NSW). Er moet sprake zijn van een in Nederland gelegen landgoed en er worden diverse eisen gesteld aan onder meer het instandhouden van dit landgoed.

Wellicht wordt dit nog interessanter nu de Rechtbank in Zutphen op 16 november 2011 heeft beslist, dat het afwijzen van een verzoek tot rangschikking ten aanzien van een in een ander EU-land gelegen landgoed niet mag. Een en ander is in strijd met het vrije kapitaalverkeer binnen de EU, aldus de Rechtbank. Een rechtvaardigingsgrond is er volgens de Rechtbank ook niet. Het doel, het beschermen van het Nederlandse natuurschoon, kan er niet toe leiden de faciliteit alleen te laten gelden voor Nederlandse NSW landgoederen en ook het argument dat juist in Nederland natuurschoon aanmerkelijk schaarser is dan in ander lidstaten is niet aangetoond. Ook door de Staatssecretarissen van Economische zaken, Landbouw en Innovatie en van Financiën aangehaalde praktische problemen bij eventuele buitenlandse NSW landgoederen zijn evenmin een rechtvaardigingsgrond. 

Uiteraard is het mogelijk dat een hogere rechter anders beslist, maar de door de Rechtbank genoemde argumenten lijken helder en zuiver en in de lijn met andere EU-rechtspraak. We wachten af.

Advies

Wellicht is een NSW landgoed, nog afgezien van het verloop van bovenstaande problematiek, iets voor u. Wij bespreken dit aspect graag verder met u.

Artikel datum : 22-11-2011 | Artikel laatst gewijzigd : 28-11-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen