Volg ons op:

Twitter Updates

Kunst erfenis en belastingen

Als u kunst zou erven, dan kunt u in sommige gevallen een vrijstelling krijgen voor de erfbelasting (of bij schenking de schenkbelasting). Bij kunst kunt u denken aan:

De vrijstelling kunt u krijgen als u niet in staat bent in uw eigen levensonderhoud te voorzien. Er zijn echter ook speciale regelingen die zelden worden gebruikt.

Kwijtschelding erfbelasting bij kunst

Om voor de bijzondere regeling in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  1. Het moet gaan om kunstvoorwerpen die van nationaal cultuurhistorisch of kunsthistorisch belang zijn (voorwerpen op de WBC-lijst, het is een voorwerp dat erg belangrijk is in de zin van artikel 3.7 van de Erfgoedwet of het voorwerp wordt regelmatig tijdens tentoonstellingen gepresenteerd).
  2. U kunt een kwijtscheldingsverzoek indienen bij het Ministerie van Financiën, directoraat Generaal belastingen, postbus 20201 te 2500 EE Den Haag. Beschrijf in de brief het kunstvoorwerp en doe er een taxatie bij.

Belasting betalen met met kunst

In sommige gevallen kunt u de belasting ook betalen door het kunstvoorwerp aan de Nederlandse staat te "geven" als betaling van de erfbelasting / schenkbelasting. De staat zorgt er dan voor dat het kunstvoorwerp in een museum (of universiteit) terecht komt. Feitelijk betreft dit een betaling in natura. De kwijt te schelden erfbelasting bedraagt de waarde van het kunstvoorwerp vermeerderd met 20%: in totaal 120% van de waarde in het economisch verkeer.

Voorbeeld erfbelasting betalen in natura

Als u bijvoorbeeld € 120.000 aan erfbelasting moet betalen en u geeft een kunstvoorwerp van € 100.000 aan de Nederlandse staat, dan is hiermee uw aanslag voldaan (zijnde € 100.00 x 120%). U moet het verzoek indienen binnen 8 weken nadat de aanslag erfbelasting is opgelegd.

Wat is kunst waard?

Een leuke uitspraak van het Gerechtshof 's Gravenhage d.d. 27 maart 2012 welke door de Hoge Raad op 12 juli 2013 is bevestigd (ECLI:NL:HR:2013:31). Een Chinese pot krijgt verschillende waarden, een tijdlijn:

Vragen over kunst en erfbelasting

Als u vragen heeft over erfbelasting en kunst, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Vragen over kunst en erfbelasting?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van kunst erfenis en belastingenAuteur(s) van kunst erfenis en belastingen


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. A. Vermeer (Angelique).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
a.vermeer@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 18-07-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 19-07-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen