Volg ons op:

Twitter Updates

De fiscale partner in 2012

Of u wel of geen partner hebt, weet u zelf natuurlijk prima. Of u en uw partner ook fiscaal partners zijn, is minder duidelijk. Nadat de regels in 2010 ingrijpend zijn gewijzigd, is er ook voor 2012 een wijziging op komst. Hieronder in het kort de huidige situatie en de wijzigingen.

Gehuwden

Als u gehuwd bent en niet van tafel en bed gescheiden, bent u fiscaal partner. Dat was zo en dat blijft zo.

Samenwoners

Voor samenwoners is het allemaal wat gecompliceerder. Tot en met 2009 kon men veelal kiezen. Indien woonachtig op hetzelfde adres, kon men al naar gelang de fiscale mogelijkheden kiezen om elkaars fiscale partner te zijn. Vanaf 2010 is deze keuze niet meer mogelijk. Men is fiscaal partner als:

2012

In 2012 geldt er een verruiming voor samengestelde gezinnen. Bovenstaande criteria blijven in stand, maar ook als er een minderjarig kind van één van de samenwoners in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het gezamelijke woonadres, is er sprake van fiscaal partnerschap. Er is dan ook geen keuze meer! Er is enkel een tegenbewijsregeling voor situaties van (onder)verhuur in het leven geroepen. Met deze bepaling wordt beoogd te voorkomen, dat samengestelde gezinnen in aanmerking zouden komen voor extra fiscale voordelen, die andere gezinnen niet hebben.

Gevolgen

Het partnerbegrip heeft ook gevolgen voor andere fiscale regelingen, zoals bijvoorbeeld de aanmerkelijk belangregeling bij aandeelhouders met een belang van 5% of meer en de terbeschikkingstellingsregeling.

Doordat samenwoners in 2012 ineens parter zijn, kan er een aanmerkelijk belangsituatie ontstaan, indien de 5% grens (voor partners gezamelijk) wordt bereikt. In plaats van box 3 is het aandelenbelang dan een box 1 bestanddeel geworden met heel andere fiscale consequenties!

Ook valt mogelijk een aan de onderneming van de partner verhuurd pand niet meer in box 3, maar in box 1, als die partner in 2012 ineens ook fiscaal partner is. Ook hier zijn de fiscale gevolgen fors en is het goed om hier even over na te denken!


Meer weten van fiscaal partner en estate planning


Artikel datum : 28-09-2011 | Artikel laatst gewijzigd : 07-10-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen