Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Fiscale tips Belasting tips actueel Geruisloze inbreng in BV

Geruisloze inbreng in B.V.

Als u per 1 januari van dit jaar een eenmanszaak of een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap, wilt inbrengen in een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V), dan kan dat nog steeds met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar, u moet dan wel voor 1 oktober van het lopende jaar een intentieverklaring tekenen en registreren. De inbreng heeft dan terugwerkende kracht tot 1 januari.

Risico's beperken door inbreng in de BV

Sinds 2019 zijn de tarieven voor BV's gedaald, een inbreng in de BV is hierdoor nog eerder aantrekkelijk. Tevens kunt u risico's beperken. De corona crisis heeft laten zien dat er soms onverwacht risico's voorbij kunnen komen die ondernemers niet kunnen overzien.

Wanneer interessant?

De inbreng van de onderneming in een B.V. kan interessant zijn indien:

 • U risico's wilt spreiden (privé en zakelijk)
 • De winsten meer bedragen dan € 125.000 per jaar;
 • Er zich in uw onderneming stille reserves bevinden en u uw onderneming op termijn wenst te beëindigen;
 • U extern kapitaal wenst aan te trekken;
 • Uw werkzaamheden ten behoeve van de onderneming beperkt zijn;
 • Uw onderneming zeer innovatief is.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, daarnaast zijn er ook nog legio andere (niet fiscale) overwegingen om uw onderneming in te brengen in een B.V.

Wat moet u doen?

U dient vóór 1 oktober van enig jaar een intentieovereenkomst op te stellen en te ondertekenen en deze middels het geleideformulier dat de Belastindienst beschikbaar stelt te registreren.

De termijnen voor een geruisloze inbreng in de BV

De planning is bij een geruisloze inbreng van belang. Met welke data moet je rekening houden bij een geruisloze inbreng?

 1. voor 1 oktober intentieverklaring opstellen (bij geruisloze inbreng), dit voor de terugwerkende kracht tot 1 januari (in dat jaar). Voorbeeld: voor 1 oktober 2020 intentieverklaring tekenen en dan inbrengen per 1 januari 2020.
 2. voor 1 april jaar erop moet de inbreng zijn geregeld, cijfers mogen niet ouder zijn dan 6 maanden, dus cijfers vorige boekjaar snel opstellen. Voorbeeld: inbrengen per 1 januari 2020, oprichten voor 1 april 2021, cijfers 2020 moeten dan gereed zijn.

Wat heeft de notaris nodig voor een geruisloze inbreng

De notaris heeft een inbrengbalans en een inbrengbeschrijving nodig voor de geruisloze inbreng in de BV. Bij een NV moet ook een accountantsverklaring worden verstrekt. Vervolgens moet je ook relaties gaan informeren, denk hierbij aan de verhuurder, klanten, bank, leveranciers, loonadministratie, omzetten arbeidsovereenkomsten, etc. Heeft u hierover vragen e-mail ons gerust voor een stappenplan.

En dan?

Heeft u de intentieovereenkomst opgesteld, ondertekend en aangetekend (!!!) verzonden naar de Belastingdienst, dan hebt u de mogelijkheid uw onderneming geruisloos in de B.V. in te brengen. U bent echter tot niets verplicht, mocht aan het eind van het jaar blijken dat bijvoorbeeld de resultaten tegenvallen, dan kunt u ervoor te kiezen geen vervolg te geven aan de inbreng. U zult dan ook niet tegen sancties aanlopen.

Wanneer moet ik de B.V. dan oprichten?

Indien u de getekende intentieovereenkomst tijdig hebt geregistreerd, dient u binnen 15 maanden na 1 januari van het jaar waarin u de onderneming in de B.V. wenst in te brengen de B.V.'s ook daadwerkelijk op te richten.

Voorbeeld inbreng in de BV

 • ik wil de eenmanszaak per 1 januari 2020 inbrengen in een BV
 • intentieverklaring registreren op 1 juli 2020 (voor 1 oktober 2020)
 • daadwerkelijke inbreng in BV op 20 februari 2021 (voor 1 april 2021)
 • dit kan volledig zonder belastingheffing (geruisloos)

Een B.V. iets voor u?

Wilt u weten wat de fiscale voordelen zijn of overweegt u de onderneming voort te zetten in de vorm van een B.V., neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

Meer fiscaaladvies nodig inzake geruisloze inbreng?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?


Opmerkingen/vragen


Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.Meer weten van geruisloze inbreng in bvAuteur(s) van geruisloze inbreng in bv


mr. R.A.M. Damhuis (Roy).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
r.damhuis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. M. te Riet Martijn).
Fiscaal Jurist ,

088 027 00 00
m.teriet@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Pim Koopman ).
Belastingadviseur,

088 027 00 51
p.koopman@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 28-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Fiscale tips Belasting tips actueel Geruisloze inbreng in BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap