print sitemap zoeken disclaimer contact

Emigratie en afkoop pensioen

Essentie

De premie die u in Nederland voldoet voor uw pensioen is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen of winst. De uitkering wordt belast zodra u een uitkering ontvangt. Als u in het buitenland woont als de uitkering ingaat, dan heeft Nederland veelal geen recht om hierover belasting te heffen. Nederland heeft dus de opbouw gesubsidieerd en kan niet 'genieten' van de heffing over de uitkering. Nederland probeert pensioenemigratie hierom te voorkomen.

Conclusie

Zoals uit diverse uitspraken van rechters en Nederlandse regelgeving volgt, komt onder veel (oudere) belastingverdragen het heffingsrecht over uitkeringen toe aan het woonland. Emigratie naar landen met een gunstig tarief voor gepensioneerden kan er dus voor zorgen dat u minder belasting zult betalen.

Procedures

Als u emigreert krijgt u van de Belastingdienst een (conserverende) aanslag mee. Deze aanslag wordt opgelegd alsof u het pensioen direct zou afkopen. De aanslag hoeft u niet te betalen en komt na 10 jaar te vervallen. Als u binnen deze periode uw pensioen (of lijfrentes) afkoopt, verkoopt, etc., moet u de aanslag echter wel betalen. De rechter zal waarschijnlijk een dergelijke aanslag ongeldig verklaren. Over dit onderwerp loop thans (november 2008) een zaak bij de Hoge Raad. De uitspraak laat al erg lang op zich wachten maar zal eerdaags komen.

Gevolg

Als de Hoge Raad inderdaad de conserverende aanslag ongeldig zou verklaren, dan kunt u emigreren naar bijvoorbeeld Portugal, Spanje of Thailand en aldaar uw pensioen tegen een aantrekkelijk tarief (ineens) afkopen. Mensen die reeds geëmigeerd zijn en een conserverende aanslag hebben ontvangen hebben pech, tenzij ze bezwaar hebben gemaakt. Voor hen is het te overwegen om te remigreren en daarna weer te emigreren, dit vereist afstemming en een goed advies. Aandachtspunt is dat er voor afkoop van pensioenen soms juridische drempels te nemen zijn, voor lijfrenten zijn deze er vaak niet.

Afkoop tegen 1%

Het belastingtarief in Dubai bedraagt 1% (soms zelfs 0%). Nederland heeft een verdrag met Dubai waarbij de uitkering is toegewezen aan dit emiraat. Het verdrag is nog niet van kracht, dit zal eerdaags wel zo zijn.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Pensioen bij emigratie Emigratie afkoop pensioen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap