Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Wijzigingen 2013 Spanje

Wijzigingen 2013 in Spanje 

De belastingtarieven in Spanje zijn in 2012 aangepast. Kijk hier voor de Spaanse belastingtarieven van 2013.

Hypotheekrenteaftrek verdwijnt

De kosten van de hypotheek / kosten voor aanschaf van een nieuwe eigen woning zijn vanaf 2013 niet meer aftrekbaar. In vergelijking tot Nederland was deze aftrek al zeer beperkt. Voor bestaande eigen woningen geldt de aftrek nog wel.

BTW-verhoging op onroerend goed

Het BTW-tarief op nieuwe woningen is gestegen van 4% naar 10%. Ook de BTW op renovatiewerkzaamheden aan woningen is gestegen van 4% naar 10%. De BTW op renovatiewerkzaamheden aan flatgebouwen is zelfs gestegen van 8% naar 21%.

Vermogenswinstbelasting

De vermogenswinstbelasting heft belasting over de "rendementen uit beleggingen". Dit zijn bijvoorbeeld dividenden, rente op bankproducten en inkomsten uit (levens)verzekeringen, maar ook winsten op verkoop van onroerend goed (soms vrijgesteld).

Met ingang van 2013 zijn gerealiseerde vermogenswinsten, behaald binnen 1 jaar, belast tegen het progressieve belastingtarief (regionaal oplopend tot 56%) in plaats van tegen de tarieven van de vermogenswinstbelasting (maximaal 27%). Denk hierbij aan handel in effecten en onroerend goed. 

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting is voor de jaren 2008 tot en met 2010 op nihil gesteld. Met ingang van 2011 is de vermogensbelasting weer ingevoerd. Dit gold in eerste instantie alleen voor de jaren 2011 en 2012 (aangifte in 2012 en 2012). De vermogensbelasting is verlengd met 1 jaar en geldt dus ook voor 2013. De kans is groot dat de vermogensbelasting nog enkele jaren steeds opnieuw verlengd wordt. Alleen in de regio Madrid wordt nog een 100% vrijstelling verleend. Ook de Communidad Valenciana (Valencia, Alicante en Castellón) geeft de volledige vrijstelling met ingang van 2013 niet meer.

Informatieverplichting buitenlands vermogen 

Iedere inwoner van Spanje dient met ingang van 2013 aangifte te doen van buitenlandse vermogens. Er is een aantal categorieën waarvoor deze aangifte geldt:

  • buiten Spanje aangehouden banktegoeden, effecten en deposito's;
  • afdwingbaar vermogen, rechten, beleggings- en levensverzekeringen;
  • buitenlandse onroerende goederen.

Per categorie dient het vermogen aangegeven te worden indien dit meer is dan € 50.000. Op basis van deze informatie hoeft er geen belasting betaald te worden, maar deze informatie zal wel gebruikt worden voor de controle van de belastingaangiften voor de inkomstenbelasting, de vermogenswinstbelasting en de vermogensbelasting.

De aangifte dient vóór 1 mei 2013 voor het eerst ingediend te worden. Vanaf 2014 dient dit vóór 1 april te gebeuren.

Indien u geen aangifte doet terwijl dat wel had gemoeten, kan de Spaanse fiscus u een boete opleggen van minimaal € 10.000 per niet aangegeven categorie. Daarnaast kunnen er boetes opgelegd worden van € 5.000 per onderdeel binnen 1 categorie. Met bijvoorbeeld meerdere bankrekeningen buiten Spanje kan dat dus flink oplopen.


Meer weten van wijzigingen 2013 spanjeAuteur(s) van wijzigingen 2013 spanje


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Landeninformatie Spanje Wijzigingen 2013 Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap