Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Nederlandse Antillen en Aruba


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Aruba

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij sprake is van niet-zelfstandige arbeid t.b.v. een onderneming of tenzij sprake is van een lokaal aangeworven kracht. Dan normale regels dienstbetrekking van toepassing. Aard dienstbetrekking speelt geen rol. Belangrijk is ten laste waarvan de betaling plaatsvindt (BNB 2007/121c).

- artiesten en sporters

Nederland

Indien winst uit onderneming - anders normale regels db.

- hoogleraren en docenten

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

- personeel op vervoermiddelen in internationaal verkeer

Aruba

Belast in woonland betreffende persoon; indien woonland niet heft mag land heffen waar werkelijke leiding onderneming is gevestigd die vervoermiddel exploiteert.

- offshore (dienstbetrekking)

 

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Aard dienstbetrekking speelt geen rol. Belangrijk is ten laste waarvan de betaling plaatsvindt (BNB 2007/121c).

- particulier / overheidsbedrijf

Aruba

Tenzij artikel 35b (beperking toepassing BRK na verhuizing binnen het Koninkrijk) van toepassing is. Voorwaarde voor deze beperking is onder meer dat een natuurlijk persoon, die in een van de voorafgaande 5 jaren inwoner van Nederland is geweest en die geen beroep kan doen op de overgangsbepalingen, op Aruba en de N.A. wordt onderworpen aan een tarief of een grondslag dat aanzienlijk afwijkt van het algemene tarief of grondslag (zie ook kwalificerende lijst).

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Aard dienstbetrekking speelt geen rol. Belangrijk is ten laste waarvan de betaling plaatsvindt (BNB 2007/121c).

- afkoopsom pensioen (geen overh.pensioen)

Nederland

Aftrek lokale belasting (zie artikel 24, lid 8).

- lijfrente en afkoopsom lijfrente

Aruba

Tenzij artikel 35b (beperking toepassing BRK na verhuizing binnen het Koninkrijk) van toepassing is. Voorwaarde voor deze beperking is onder meer dat een natuurlijk persoon, die in een van de voorafgaande 5 jaren inwoner van Nederland is geweest en die geen beroep kan doen op de overgangsbepalingen, op Aruba en de N.A. wordt onderworpen aan een tarief of een grondslag dat aanzienlijk afwijkt van het algemene tarief of grondslag (zie ook kwalificerende lijst).

- beroepspensioen

Aruba

Tenzij artikel 35b (beperking toepassing BRK na verhuizing binnen het Koninkrijk) van toepassing is. Voorwaarde voor deze beperking is onder meer dat een natuurlijk persoon, die in een van de voorafgaande 5 jaren inwoner van Nederland is geweest en die geen beroep kan doen op de overgangsbepalingen, op Aruba en de N.A. wordt onderworpen aan een tarief of een grondslag dat aanzienlijk afwijkt van het algemene tarief of grondslag (zie ook kwalificerende lijst). Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / Wajong

Aruba

Tenzij artikel 35b (beperking toepassing BRK na verhuizing binnen het Koninkrijk) van toepassing is. Voorwaarde voor deze beperking is onder meer dat een natuurlijk persoon, die in een van de voorafgaande 5 jaren inwoner van Nederland is geweest en die geen beroep kan doen op de overgangsbepalingen, op Aruba en de N.A. wordt onderworpen aan een tarief of een grondslag dat aanzienlijk afwijkt van het algemene tarief of grondslag (zie ook kwalificerende lijst).

Zie arrest HR 27.09.00, nr. 34.796.

- WAO-suppletie

NA / Aruba

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publ. werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstbetrekking niet is verbroken.

 

NA / Aruba

Indien dienstbetrekking is verbroken; zie arrest HR 27.09.00, nr. 34.796. Tenzij artikel 35b (beperking toepassing BRK na verhuizing binnen het Koninkrijk) van toepassing is. Voorwaarde voor deze beperking is onder meer dat een natuurlijk persoon, die in een van de voorafgaande 5 jaren inwoner van Nederland is geweest en die geen beroep kan doen op de overgangsbepalingen, op Aruba en de N.A. wordt onderworpen aan een tarief of een grondslag dat aanzienlijk afwijkt van het algemene tarief of grondslag (zie ook kwalificerende lijst).

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

NA / Aruba

Tenzij artikel 35b (beperking toepassing BRK na verhuizing binnen het Koninkrijk) van toepassing is. Voorwaarde voor deze beperking is onder meer dat een natuurlijk persoon, die in een van de voorafgaande 5 jaren inwoner van Nederland is geweest en die geen beroep kan doen op de overgangsbepalingen, op Aruba en de N.A. wordt onderworpen aan een tarief of een grondslag dat aanzienlijk afwijkt van het algemene tarief of grondslag (zie ook kwalificerende lijst).

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn.

> 25% aandelen en > 1/20 nom. gest. kapitaal.

Aftrek lokale belasting (zie artikel 24, lid 6).

Evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het bruto bedrag.

 
 
   
Artikel datum : 15-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen