Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Indonesië 1973


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Indonesië

Belastingverdrag 1973

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

 

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in Indonesië verricht door persoon die inwoner en onderdaan van Indonesië is.

- artiesten en sporters

Nederland

 

- hoogleraren en andere docenten

Indonesië

Voor maximaal twee jaar voor onderwijs.

- personeel op vliegtuigen en schepen in internationaal verkeer

Indonesië

 

- offshore (dienst-betrekking)

 

Normale regels dienstbetrekking van toepassing.

Pensioenen en lijfrenten

 

Géén definitie lijfrente opgenomen.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij diensten in Indonesië verricht door persoon die inwoner en onderdaan van Indonesië is. Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf

Indonesië

Tenzij rechtstreeks t.l.v. winst NL-onderneming waarvoor in NL is gewerkt.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid, Een in een voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van het overheidspensioen komt ter heffing aan het woonland toe (zie Besluit van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M).

- afkoopsom pensioen (geen overheidspensioen)

Indonesië

Tenzij rechtstreeks t.l.v. winst NL-onderneming waarvoor in NL is gewerkt.

- lijfrente en afkoopsom lijfrente

Nederland

 

- beroepspensioen

Nederland

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / WaJong

Nederland

 

- WAO-suppletie

Indonesië

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

 

Nederland

Indien betaald door / namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

Nederland

Indien dienstverband niet is verbroken. Zie Besluit van 8 oktober 1996, nr. IFZ96/906M.

 

Nederland

Indien dienstverband is verbroken.

Resultaat uit overige werkzaamheden

   

- rente ter beschikking stellen

Nederland

Maximaal 10% belasting over bruto bedrag.

Box II

   

- winst

Nederland

5-jaarstermijn,

evt. conserverende aanslag invorderen.

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 
 
   
Artikel datum : 14-12-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen