Volg ons op:

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen België 2001


Twitter Updates

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Belastingverdrag België (vanaf 2003)

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij is jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

- See more at: http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/belastingverdragen/waar_belasting_betalen/#sthash.ptuUR1XX.dpuf

Verdrag 2001

Soort inkomsten

Belast in

Opmerkingen

Box I

   

Loon

   

- beloning directeur / commissaris / e.d.

Nederland

Zie Protocol artikel 20.

- beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf

Nederland

Tenzij diensten in België verricht door persoon met Belg. Nat. of door persoon die niet uitsluitend voor verrichten diensten inwoner van B. werd.

- artiesten en sporters

Nederland

Tenzij voor wezenlijk deel betaald uit openb. middelen België.

- hoogleraren, andere docenten en wetenschappelijk onderzoekers

België

Max. 2 jaar voor onderwijs/wetensch. onderzoek tenzij onderzoek niet verricht in algemeen belang maar in 1e plaats voor pers. nut.

- personeel op vliegtuigen en (binnen)schepen

 

Daar waar feitelijke leiding is gelegen van de onderneming.

- offshore (dienstbetrekking)

Nederland

Let op: door middel van vaste inrichting in Nederland.

Pensioenen en lijfrenten

 

Definitie lijfrente in artikel 18, § 7.

- overheid, algemeen

Nederland

Tenzij inwoner en onderdaan van België.

Een in voormalig overzees gebiedsdeel opgebouwd gedeelte van overheidspensioen komt ter heffing aan woonland toe (Besluit van 280696, nr. IFZ96/863M).

- particulier / overheidsbedrijf en lijfrente

België

Hoofdregel: heffing in België tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- België heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

- bedrag moet in totaal (met andere uitkeringen die aan eerste eisen voldoen) in kalenderjaar > € 25.000.

Wordt aan deze criteria voldaan, dan mag NL heffen - let op de overgangsregeling die van toepassing is tenzij er sprake is van afkoop. Voor personen die sinds 5 juni 2001 onafgebroken inwoner zijn van België en de aanspraak op p.u. bestond reeds op 5 juni 2001 worden de termijnen voor zover zij zijn opgebouwd vóór 5 juni 2001 in 2003 en 2004 geheel niet belast en van 2005 tot en met 2009 tegen ten hoogste 25%.

- afkoopsom overheidspensioen

Nederland

Zie ook opmerking bij loon-beloning overheid.

Hoofdregel: heffing in België tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor sociale zekerheidsuitkeringen) en

- België heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

- bedrag moet in totaal (met andere uitkeringen die aan eerste eisen voldoen) in kalenderjaar > € 25.000.

Wordt aan deze criteria voldaan, dan mag NL heffen - let op de overgangsregeling die van toepassing is tenzij er sprake is van afkoop. Voor personen die sinds 5 juni 2001 onafgebroken inwoner zijn van België en de aanspraak op p.u. bestond reeds op 5 juni 2001 worden de termijnen voor zover zij zijn opgebouwd vóór 5 juni 2001 in 2003 en 2004 geheel niet belast en van 2005 tot en met 2009 tegen ten hoogste 25%.

- afkoopsom niet-ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) of niet-ingegane lijfrente

Nederland

 

- afkoopsom ingegaan pensioen (geen overheidspensioen) of ingegane lijfrente

België

Hoofdregel: heffing in België tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen) en

- België heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

- bedrag moet in totaal (met andere uitkeringen die aan eerste eisen voldoen) in kalenderjaar > € 25.000.

Wordt aan deze criteria voldaan, dan mag NL heffen - let op de overgangsregeling die van toepassing is tenzij er sprake is van afkoop. Voor personen die sinds 5 juni 2001 onafgebroken inwoner zijn van België en de aanspraak op p.u. bestond reeds op 5 juni 2001 worden de termijnen voor zover zij zijn opgebouwd vóór 5 juni 2001 in 2003 en 2004 geheel niet belast en van 2005 tot en met 2009 tegen ten hoogste 25%.

- beroepspensioen

België

Ziet op zelfstandige (vrije) beroepen, zoals notarissen, tandartsen, artsen, e.d.

Hoofdregel: heffing in België tenzij:

- fiscale faciliëring in NL van pensioenen en lijfrenten (deze eis geldt niet voor socialezekerheidsuitkeringen) en

- België heft niet tegen het algemene tarief en / of betrekt inkomsten voor minder dan 90% in de heffing en

- bedrag moet in totaal (met andere uitkeringen die aan eerste eisen voldoen) in kalenderjaar > € 25.000.

Wordt aan deze criteria voldaan, dan mag NL heffen - let op de overgangsregeling die van toepassing is tenzij er sprake is van afkoop. Voor personen die sinds 5 juni 2001 onafgebroken inwoner zijn van België en de aanspraak op p.u. bestond reeds op 5 juni 2001 worden de termijnen voor zover zij zijn opgebouwd vóór 5 juni 2001 in 2003 en 2004 geheel niet belast en van 2005 tot en met 2009 tegen ten hoogste 25%.

Uitkeringen

   

- AOW / Anw / WAO / Waz / Wajong

België

België heft intregraal over sociale zekerheidsuitkeringen. Krijgt een persoon echter een sociale zekerheidsuitkering omdat hij wegens ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overtolligheid zijn dienstbetrekking niet (volledig) kan vervullen, dan gedurende max. 1 jaar belasten in NL. Krijgt hij nadien nog een beloning vanwege het daadwerkelijk vervullen van die dienstbetrekking, wordt de periode van 1 jaar verlengd en vindt dus ook heffing in NL plaats.

- WAO-suppletie

België

Indien betaald door / namens particuliere werkgever.

België heft intregraal over sociale zekerheidsuitkeringen. Krijgt een persoon echter een sociale zekerheidsuitkering omdat hij wegens ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overtolligheid zijn dienstbetrekking niet (volledig) kan vervullen, dan gedurende max. 1 jaar belasten in NL. Krijgt hij nadien nog een beloning vanwege het daadwerkelijk vervullen van die dienstbetrekking, wordt de periode van 1 jaar verlengd en vindt dus ook heffing in NL plaats.

 

Nederland

Indien betaald door of namens publieke werkgever.

- Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (in werking vanaf 1 maart 1996)

Nederland

 

- WW

België

België heft intregraal over sociale zekerheidsuitkeringen. Krijgt een persoon echter een sociale zekerheidsuitkering omdat hij wegens ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overtolligheid zijn dienstbetrekking niet (volledig) kan vervullen, dan gedurende max. 1 jaar belasten in NL. Krijgt hij nadien nog een beloning vanwege het daadwerkelijk vervullen van die dienstbetrekking, wordt de periode van 1 jaar verlengd en vindt dus ook heffing in NL plaats.

Ter beschikking stellen

   

- rente

Nederland

maximaal 10% van het brutobedrag.

Box II

   

- winst (zie verdragsbepaling i.v.m. bijzondere voorwaarden)

Nederland

10-jaars eis;

min. 5% geplaatst aandelenkapitaal;

evt. conserverende aanslag invorderen (let op art. 11, §8 en 23, §1).

- dividend

Nederland

Maximaal 15% van het brutobedrag.

 

Artikel datum : 06-08-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 06-06-2018

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen