Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingparadijzen Tax planning

Internationale tax planning

Internationale tax planning is het adviseren van bedrijven over de grens heen. Als uw bedrijf grensoverschrijdende transacties verricht, is zo'n structuur zeker te overwegen. Het tarief in Nederland wordt in 2007 30%, maar in Ierland is dit 12,5% en in Cyprus zelfs 10%. Als men belastingen ziet als kosten, valt er dus genoeg geld te verdienen met een juiste structuur, stelt u zich eens een kostenbesparing van 20% voor!

Mijn advisering is gericht op de heffing op uitgaande geldstromen. Daarnaast is het van belang dat er geen dubbele heffing gaat plaatsvinden. Er zijn bedrijven die enkel uit fiscale motieven een internationale structuur opzetten, zo is er een Panama-route of een Cyprus-route. Dit soort adviezen werkt veelal niet zoals ze bedoeld zijn omdat belastingen de grondslag zijn geweest voor de beslissing. Als uw bedrijf internationaal zaken doet en u zich goed laat adviseren over belastingverdragen, multilaterale regelingen, Europese richtlijnen en voorkomingen, kunt u een voordeel behalen.

De advisering gericht op transacties met een beperkt fiscaal motief, ziet met name op de voorkoming van dubbele belastingheffing indien meerdere landen dezelfde winst of inkomen in hun belastingheffing willen betrekken. Centraal staat vaak de belastingheffing op uitgaande inkomensstromen. De belangrijkste pijlers voor deze categorie advisering bestaan uit de toepassing van belastingverdragen en multilaterale regelingen, zoals de Europese Richtlijnen, die gericht zijn op de voorkoming van dubbele heffing. Adviezen gericht op transacties met enkel een fiscaal motief zijn kansloos, als de structuur zonder fiscale voordelen niet zou bestaan, zal de Belastingdienst deze succesvol kunnen bestrijden.

Wanneer internationale tax planning toepassen?

Voor Nederlandse bedrijven is internationale tax planning - bijvoorbeeld door gebruik van een belastingparadijs of taxhaven - zinvol als aan een aantal basisprincipes wordt voldaan:

  1. De inkomsten vanuit het buitenland moeten opwegen tegen de kosten die met de structuur samenhangen.
  2. De buitenlandse structuur moet aansluiten op uw bedrijfsplannen en uw Nederlandse structuur.
  3. U moet activiteiten in het buitenland hebben of deze willen opzetten.

Conclusie

In de loop van dit jaar heb ik gemerkt dat er meer en meer interesse bestaat voor internationale tax planning. We leven niet meer in Nederland, maar in Europa, is het gevoel van de ondernemer. De voordelen zijn substantieel maar u moet eerst investeren in een goed advies en daarna kunt u genieten van de fiscale voordelen.


Meer weten van tax planningAuteur(s) van tax planning


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingparadijzen Tax planning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap