print sitemap zoeken disclaimer contact

Klassieke vluchtlanden

De praktijk leert dat er een aantal klassieke vluchtlanden is waar reeds vele mensen u zijn voorgegaan. De praktijk leert ook dat het goed werkt en dat u het meer dan zorgvuldig moet voorbereiden en verplicht bent deskundigen in te schakelen. Doet u dit ! Dit voorkomt problemen en teleurstellingen achteraf.

Nederlandse Antillen

Het is er lekker warm, niet al te duur en prettig vertoeven. De Nederlandse Antillen hebben met hun regeling voor pensioengerechtigden (Pensionado-regeling) een aantrekkelijke faciliteit gecreëerd. Vermogende particulieren kunnen, als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor een belastingtarief van 10% of een maximum bedrag. De Antillen worden in de praktijk ook steeds vaker gebruikt voor successieplanning, de overdracht van vermogen van u naar uw kinderen of familie.

Een aandachtspunt is de Belastingregeling voor het Koninkrijk (de BRK). De BRK stelt dat mensen die uit Nederland zijn geëmigreerd en in de Antillen onder een bijzonder regime vallen, gedurende de eerste vijf jaar uitgesloten zijn van verdragsvoordelen. De desbetreffende bepalingen keren zich tegen onder meer constructies met kasgeldvennootschappen en afkoop van pensioenen. Een uit Nederland geëmigreerde B.V. die in de Antillen aan een afwijkend tarief is onderworpen, blijft in Nederland belastbaar, tenzij wordt aangetoond dat de plaats van werkelijke leiding in de Antillen is gelegen.

België

België is al sinds jaar en dag populair. Dit land kent geen vermogensbelasting en ook geen vermogensrendementsheffing (box 3). Via een buitenlandse vennootschap (Nederlandse Antillen) en inkoop van aandelen kan de facto belastingvrij inkomen worden gegenereerd. Het kost enige moeite maar men kan ook de winst op de verkoop van aandelen (box 2) beperken of zelfs voorkomen (na 10 jaar). Voorts kunnen pensioenen er in veel gevallen fiscaal voordelig worden afgekocht, hoewel dit door wetgeving, beleid en rechtspraak steeds lastiger wordt. Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, kunt u ook prima de Nederlandse successie om zeep helpen en dus ontgaan. U heeft hier wel 10 jaar de tijd voor nodig, maar het loont zich zeker. In België wordt schenkingsbelasting geheven ter zake van geregistreerde schenkingen in België. Met het oog daarop worden schenkingen door zogenaamde Nederbelgen wel geregeld via een Nederlandse notaris. Een andere manier om de Belgische schenkingsbelasting te ontgaan is door middel van "handgiften". Onder bepaalde voorwaarden is de inbreng in een particulier fonds (vergelijk trust) als belastingvrije handgift aan te merken. 

Zwitserland

Zwitserland kent sinds jaar en dag de Pauschal-regeling. Het te belasten inkomen wordt daarbij forfaitair vastgesteld op bijvoorbeeld vijf maal de huurwaarde van de woning. De exacte regeling hangt af van het desbetreffende kanton. Over dit land weet ik nog niet voldoende om u hierover echt te kunnen adviseren, dus dit moet nog groeien. Op dit moment ben ik bezig met een advies over het Zwitserse belastingrecht, info volgt dan ook spoedig.

Verenigd Koninkrijk en Ierland

Een vriend van mij woont in Engeland, een mooi land met dezelfde problemen als Nederland, als ik hem mag geloven. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland kunnen aantrekkelijk zijn vanwege hun remittance-systeem. Voor non domiciled residents, onder welke categorie een Nederlandse emigrant in de meeste gevallen zou vallen, zijn vermogensinkomsten en pensioenen er slechts belast als ze feitelijk naar het woonland worden overgemaakt. In het levensonderhoud kan worden voorzien door onbelaste remittance van kapitaal in plaats van inkomsten. In dit kader wordt wel van op de Kanaaleilanden gevestigde trusts gebruik gemaakt, dit kan risico’s met zich meebrengen maar het werkt.
 
Als u het geld niet feitelijk overmaakt, bepaalt het verdrag dat u geen vrijstelling verkrijgt, artikel 27 lid 1 voor de liefhebber. Dit is niet van toepassing op capital gains; dus ook niet op winst uit aanmerkelijk belang (Hoge Raad 28 oktober 1998). In art. 2(3) van het verdrag met Ierland is bepaald dat in zo'n geval Nederland de desbetreffende inkomsten in de belastingheffing mag betrekken. Nederland kan echter alleen tot heffing overgaan als de nationale belastingwetgeving in de mogelijkheid daartoe voorziet. Er zijn echter grote verschillen tussen de bepalingen in de verdragen met het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het verdrag met het Verenigd Koninkrijk is namelijk aangepast om te anticiperen op de staatssecretaris' onwelgevallige jurisprudentie. Het verdrag met Ierland is in het geheel niet aangepast.

Italië

Italië kent een beperkte belastingheffing met betrekking tot opbrengst van vermogen en geen successierecht. Begin 2005 volgt meer informatie over Italië. 

Spanje

Voor immigranten die een dienstbetrekking in Spanje gaan vervullen, kan gedurende de eerste 6 jaar een vast tarief van 24% gelden, voor alleen de in Spanje verdiende inkomsten. Overige inkomsten worden door Spanje niet belast, maar waarschijnlijk bestaat er dan ook geen recht op verdragstoepassing. Voor mensen met een pensioen of WAO-uitkering is Spanje een feest, in voorkomende gevallen worden deze inkomsten tegen een zeer beperkt tarief in Spanje belast. Voor verder informatie, kijk hier.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingparadijzen Klassieke vluchtlanden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap