Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingparadijzen Inkomen uit een trust

Inkomen uit een trust

Een trust is één van de meest bekende internationale vormen die wordt gebruikt om vermogen te beschermen en soms vermogen onzichtbaar te laten ontstaan of blijven. Het belangrijkste doel van een trust is het verkrijgen van anonimiteit of het ontwijken / ontgaan van belastingheffing. De trust is geen rechtspersoon maar een orgaan opgezet via een overeenkomst tussen de oprichter (de settlor) en de beherende partij (de trustee). Meestal is er ook nog een begunstigde (de beneficial owner).

Geld uit een trust ontvangen

Op het moment dat een trust geld gaat uitkeren of betalen is vaak de vraag of hierop belastingheffing van toepassing is. De heffing kan plaatsvinden in box 1, box 3 of via schenkbelasting / erfbelasting.

Vermogen uit trust in box 3

Mevrouw X woont in het buitenland en emigreert naar Nederland. Mevrouw X is beneficiary in een trust. De trust is ingesteld door haar echtgenoot die in Amerika woonde en daar is gestorven. De overeenkomst is zo opgesteld, dat sprake is van inkomsten uit vermogen. De Staatssecretaris gaat tot de hoogste rechter (Hoge Raad) en stelt dat sprake is van een periodieke uitkering (box 1). De Hoge Raad stelt dat sprake is van inkomsten welke belast zijn in box 3, dit onder verwijzing naar 2 andere uitspraken van de Hoge Raad in 2006. De Hoge Raad stelt dus dat de periodieke uitkering de tegenwaarde voor een prestatie vormde (bron Hoge Raad 26 oktober 2007). In een andere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (8 november 2012) wordt door de rechter vastgesteld dat het vermogen van een trust niet hoeft te worden aangegeven in box 3 omdat de belastingplichtige (de settlor) niet over het vermogen kon beschikken.

Vermogen uit trust in box 1

De heer X is beneficiary in een trust. De trust is ontstaan door het overlijden van de heer Y (de settlor). De heer X krijgt een uitkering uit de (sub-)trust. Op grond van een uitspraak van de Hoge Raad (14 juli 2006) moet de uitkering (onder de oude wetgeving Inkomstenbelasting) gezien worden als een periodieke uitkering. De vraag is of de uitkering ook onder de nieuwe wet inkomstenbelasting (sinds 2001) als zodanig moet worden behandeld. De Rechtbank stelt dat de uitkering niet belast hoeft te worden in box 1. Het Gerechtshof is het hier niet mee eens, heffing als periodieke uitkering in box 1 (periodieke uitkering: de uitkering vormt onderdeel van een reeks van uitkeringen en het beloop daarvan is afhankelijk van een toekomstige onzekere gebeurtenis). Uitspraak Gerechtshof Den Haag d.d. 13 maart 2013 (publicatie 19 augustus 2013).

Vermogen uit trust en erfbelasting

De Belastingdienst is van mening dat, als u geld zou erven uit een trust of afgezonderd particulier vermogen (APV), dit vermogen dan belast moet worden met erfbelasting. Vorenstaande geldt alleen als u op het moment dat u het geld ontvangt ook daadwerkelijk in Nederland woont. In sommige gevallen kan een APV een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) zijn, alsdan kan de heffing anders lopen. Voorbeelden van een APV zijn:

  • trust;
  • Antilliaanse Stichting Particulier Fonds (SPF);
  • Stiftungen;
  • Anstalts;
  • private foundations;
  • Genossenschaften, etc.

Conclusie fiscaal jurist

Het is nog niet geheel duidelijk of inkomen uit een trust is belast in box 1 of box 3. Afhankelijk van de feiten zijn er aanknopingspunten voor beide stellingen. In 2010 is de wetgeving omtrent trustvermogens ingrijpend gewijzigd, oudere uitspraken zijn hierdoor soms minder van belang. Laat u bij een probleem adviseren door een deskundige en ervaren fiscaal jurist. Voor een nadere toelichting kunt u ook nog dit artikel lezen (www.estateplanningsjuristen.nl).

Vragen over trust

Heeft u vragen over de opheffing van een trust, neemt u dan contact voor een vrijblijvend gesprek.  Voor de helderheid; wij kunnen u niet begeleiden bij het opzetten van een trust; vanuit fiscaal Nederlands oogpunt heeft een trust ook geen toegevoegde waarde. Ons advies zal nooit zijn om vanuit fiscaal oogpunt een trust op te richten.

Fiscaaladvies nodig inzake inkomen uit een trust?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van inkomen uit een trustAuteur(s) van inkomen uit een trust


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Laatste update : 13-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Landendesk Belastingparadijzen Inkomen uit een trust

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap