Volg ons op:

Heeft u vragen over internationale structuren ?

Krijgt u een vragen formulier of aanslag inzake een trust of SPF?

Kom gerust langs voor een vrijblijvende beoordeling.

Twitter Updates

Fiscale vestigingsplaats van een trust

Een rechtspersoon is daar gevestigd waar het bestuur woont. Als een Nederlandse B.V. wordt bestuurd door een in het buitenland wonende persoon dan zal dit leiden tot een zetelverplaatsing van de B.V.. In deze casus ging het om een SPF (Stichting Particulier Fonds) welke is gevestigd op Curacao. De SPF doet een schenking aan een in Nederland wonende persoon. De Belastingdienst stelt het volgende

  1. Primair: er is een SPF, deze behoort toe aan een persoon, dus moet er in Nederland schenkbelasting worden betaald.
  2. Subsidiar: De SPF is in Nederland gevestigd omdat de bestuurder (belastingadviseur) in Nederland woont.

Beide zijn onjuiste en niet haalbare stellingen, edoch de Belastingdienst wint de procedure.

Fiscale vestigingsplaats SPF op Curacao of niet ?

Dit betreft een structuur welke vaak is opgezet. Bij vrijwel elke buitenlandse structuur wordt thans gesteld, dat er sprake is van belastingontduiking of het ontwijken of ontgaan van belastingen. Veelal worden er redelijk vlot diverse forse aanslagen opgelegd. Meestal loopt het wel met een sisser af, echter niet altijd. Wij zien in de praktijk diverse structuren welke onhandig en/of in strijd met de werkelijkheid zijn opgezet. Dergelijke klanten willen en kunnen wij niet verder adviseren. Er zijn echter ook regelmatig structuren welke zorgvuldig en conform feiten en omstandigheden juist zijn opgezet. Beide structuren worden nog te vaak met één oog behandeld.

De casus;

De heer X woont in Nederland en heeft zijn bedrijf ook in Nederland. Het bedrijf wordt in de vorm van een B.V. uitgeoefend. In 2002 richt X een SPF op, deze is gevestigd op Curacao. De heer X en zijn belastingadviseur (de heer BB) worden benoemd als Raad van Toezicht. Op dezelfde dag wordt L NV opgericht, deze is ook op Curacao gevestigd. L NV koopt de aandelen van een Nederlandse werkmaatschappij M BV, dit voor ruim € 3.000.000. X emigreert vervolgens vanuit Nederland naar Spanje. Daarna wordt er nog van alles geschoven (ondermeer naar Cyprus) maar dit is fiscaal voor de casus minder relevant.  In 2008 schenkt X een bedrag van € 1.500.000 aan een in Nederland wonende persoon, mevrouw Y (waarschijnlijk zijn zoon of dochter).

Er wordt door mevrouw Y het volgende gesteld

  1. Niet alle op de zaak betrekking hebbende bescheiden zijn aan Y verstrekt (artikel 8:42 AWB). Dit komt in de prullenbak terecht.
  2. De schenker woont in het buitenland, dus geen heffing in Nederland. Zie als voorbeeld een arrest van de Hoge Raad d.d. 15 maart 2013 (ECL:NL:HR:2013:BZ4218)

De Belastingdienst stelt het volgende:

  1. De schenking is verricht door X en niet door de SPF. Immers X kan over het vermogen van de SPF beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Dit conform een arrest van de Hoge Raad d.d. 30 oktober 1985. X betwitst dit en stelt dat hij enkel de oprichter is. De rechter volgt X, een SPF is niet gelijk aan de heer X. De heer X heeft volgens de rechter geen zeggenschap binnen de SPF en heeft ook geen zogenaamde letter of wishes opgesteld.
  2. De SPF is in Nederland gevestigd omdat het bestuur in Nederland woonachtig is. Volgens de rechtbank is het bestuur in Nederland gevestigd, hiermee is de SPF in Nederland gevestigd en moet er in Nederland schenkingsrecht worden betaald.

Noot fiscaal jurist over fiscale vestigingsplaats

Een volstrekt onlogische uitspraak. De overwegingen van de rechter zijn

De regels en jurisprudentie over een fiscale vestigingsplaats en de fiscale transparantie van een SPF zijn lang onduidelijk geweest en waren in 2008 zeker niet helder (nu eigenlijk nog steeds niet). Het is onhandig (en ook wel weer begrijpelijk) om de adviseur te laten meedenken en beslissen binnen een SPF. Om echter een adviseur zonder echte bevoegdheden te zien als bestuurder (beter feitelijk bestuurder) gaat veel te ver. Het trustkantoor is feitelijk bestuurder en bepaalt wat er moet gebeuren.

Bron fiscale woonplaats trust

Rechtbank Gelderland d.d 5 juni 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:2477)

Hoge Raad d.d. 15 maart 2013 (ECL:NL:HR:2013:BZ4218)

Hoge Raad d.d. 30 oktober 1985 (ECL:NL:HR:1985:AC9086)

Vragen over internationale vraagstukken?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van fiscale vestigingsplaats trustAuteur(s) van fiscale vestigingsplaats trust


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 22-08-2018 | Artikel laatst gewijzigd : 22-08-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen