print sitemap zoeken disclaimer contact

Risico internationale structuur

Constructies waar de belastingplichtige de dupe van wordt

Zonder economische realiteit kunt u zomaar in de gevangenis belanden. In dit artikel een kraakheldere toelichting op het internationale fiscale landschap in Nederland.

Kantoren worden op de korrel genomen

In het Financieele Dagblad is op 3 april 2018 te lezen dat Baker Tilly Berk door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor het meewerken aan belastingontduiking. Er zouden ontoelaatbare fiscale constructies zijn opgezet door dit kantoor. Het komt zelden voor dat het OM een heel kantoor vervolgt in een strafonderzoek. In 2014 viel deze eer ten toon aan KPMG (bouw nieuwe hoofdkantoor) en in 2017 bestempelde het Openbaar Ministerie EY als verdachte.

Onlangs is er wederom een FIOD-inval geweest bij een belastingadviseur die er van wordt verdacht constructies voor zijn cliënten op te zetten die puur zijn gericht op het ontgaan van belastingheffing. De betreffende belastingadviseur was voornamelijk werkzaam in de entertainmentindustrie en heeft diverse bekende personenals cliënt.

Fiscale structuren

Veel constructies worden opgezet via Cyprus of exotische belastingparadijzen. Meestal worden winsten afgeroomd of neergeslagen in dit soort landen met een lage winstbelasting. Dit gaat veelal gepaard met belastingfraude, onjuiste aangifte / informatieverstrekking en / of valsheid in geschrifte.

In de loop der jaren hebben wij veel cliënten gehad die dit soort constructies wilden optuigen als gevolg van een advies van een belastingadviseur die zich voordeed als specialist op dit gebied. In 99,99% van de gevallen hebben wij een tegenovergesteld advies afgegeven, aangezien een internationale structurering veelal geen enkele reële economische basis heeft en derhalve er slechts op is gericht om belastingheffing te ontgaan. In de gevallen waarin reeds een gehele internationale structuur was opgezet, hebben wij deze, in overleg met de Belastingdienst, ontmanteld om zodoende de ongewenste gevolgen (zoals strafrechtelijke onderzoeken, negatieve publiciteit en / of een gevangenisstraf)  te voorkomen.    

Cyprus-structuren etc.

In het verleden hebben wij met enige regelmaat over internationale structureringen geschreven. Bij elk artikel is de conclusie dat deze niet werken op het moment dat het minimaliseren van belastingheffing de enige basis is geweest om dit op te tuigen. Slechts wanneer er economische realiteit aan de structurering ten grondslag ligt (denk hierbij aan een fysieke vestiging in een ander land), is de structurering aan te bevelen en kan mogelijk een voordeel worden behaald.

Gevolgen voor belastingplichtige 

Belastingplichtigen zijn zelf verantwoordelijk voor het doen van een juiste aangifte. Indien de adviseur derhalve onjuiste aangiften doet, zal de Belastingdienst aankloppen bij de belastingplichtige zelf voor wat betreft de navordering / naheffing. Dit ligt wel anders voor de eventuele boetes die als gevolg van het onjuist doen van een aangifte kunnen worden opgelegd. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de boete voor de belastingplichtige worden voorkomen.

Hoe nu verder?

Indien u reeds een bepaald advies (lees: constructie) heeft opgetuigd als gevolg van het advies van uw adviseur, dient u allereerst te beoordelen in hoeverre uw nieuwe situatie economische realiteit heeft. Indien u hierover twijfelt, is het verstandig om met een fiscalist hierover nader van gedachten te wisselen. Indien de second opinion resulteert in een negatief advies, dient in kaart te worden gebracht welke fiscale gevolgen het ontmantelen voor u gaat hebben (wellicht kan de ontmanteling fiscaal-neutraal plaatsvinden). Vervolgens zal uw fiscalist in volle openheid richting de Belastingdienst de structuur gaan ontmantelen.

Conclusie omtrent exotische fiscale structuren

Op iedere verjaardag is er wel iemand aanwezig die het meest slimme trucje heeft om belastingheffing te voorkomen. Of het nu gaat om onbekende bitcoins, Cyprus, Kaaimaneilanden of structuren bij grote bedrijven, de kern is altijd hetzelfde. Wat menzich vaak niet realiseert is dat het trucje vaak niet werkt, maar dat ze simpelweg nog niet zijn gecontroleerd. Wanneer de Belastingdienst of het OM (of de FIOD) “het trucje” constateert en concludeert dat dit niet werkt, volgt er een aanslag over alle voorgaande jaren met boetes, dit is het moment dat de betreffende persoon de verjaardag overslaat.  Het kan nog erger, de directeur of adviseur moet achter de tralies en komt met naam en toenaam in de krant, het imago en de menselijke schade is dan enorm.

Alvorens in te gaan op de vele ongenuanceerde adviezen die de markt in worden geslingerd, is het verstandig om met uw eigen fiscalist in alle redelijkheid te beoordelen of een internationale structurering voor u wel een mogelijkheid is. Indien een internationale structurering voor u wel een mogelijkheid blijkt te zijn, dient vervolgens een kosten-batenanalyse te worden gemaakt met de bijbehorende risico-inschatting. 

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingparadijzen Risico internationale structuur

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap